Roční bilance strategie ACCELERATE: Volkswagen zlepšuje hospodářské ukazatele a urychluje transformaci

Předseda představenstva značky Volkswagen Ralf Brandstätter: „Jsme mnohem ziskovější, odolnější vůči krizím a výkonnější než v roce 2020. Strategií ACCELERATE jsme ještě více urychlili transformaci na technologickou společnost." Navzdory výraznému poklesu počtu prodaných vozů vzrostly výnosy z prodeje v náročných podmínkách na 76,1 miliardy EUR, provozní zisk před zaúčtováním mimořádných položek se zvýšil o 2 miliardy EUR na 2,5 miliardy EUR, ziskovost před zaúčtováním mimořádných položek 3,3 procenta se udržela v cílovém koridoru. Trvalé zvýšení efektivity: Fixní náklady klesly o více než jednu miliardu EUR v porovnání s rokem 2019. Silné regiony: Severní a Jižní Amerika mají předpoklady pro trvale udržitelnou ziskovost. Výhled: Plány počítají s výrazným zvýšením počtu dodaných elektromobilů. Cílem pro rok 2023 zůstává ziskovost 6 procent.

Praha - Volkswagen zaznamenal v prvním roce realizace strategie ACCELERATE významný pokrok ve své transformaci na technologickou společnost. V klíčových oblastech, jimiž jsou elektromobilita, digitalizace a nové obchodní modely, dosáhl v roce 2021 důležitých milníků. Společnost současně navzdory náročným podmínkám zvýšila svou efektivitu, a to trvale udržitelným způsobem. Přestože došlo k citelnému poklesu prodeje, výnosy, ziskovost i provozní zisk se v uplynulém obchodním roce výrazně zvýšily.

vw rocni bilance accelerate 01 vw rocni bilance accelerate 02

"Rok 2021 byl výjimečný. V extrémně náročných podmínkách jsme dosáhli plánovaných provozních výsledků a také jsme trvale udržitelným způsobem zvýšili naši efektivitu. Dnes jsme výrazně ziskovější, odolnější vůči krizím a výkonnější než před pouhým rokem. Současně jsme strategií ACCELERATE ještě více urychlili naši transformaci na technologickou společnost," říká Ralf Brandstätter, předseda představenstva značky Volkswagen osobní vozy. "V naší transformaci a zvyšování odolnosti budeme důsledně pokračovat i v roce 2022. Dnes však nelze předvídat další průběh války na Ukrajině, a především její dopady na dodavatelské řetězce a globální ekonomiku. Nicméně v roce 2021 jsme vybudovali robustní základy, díky nimž zvládneme i tuto krizi."

Optimalizovaná struktura nákladů, vysoká disciplína na straně výdajů, výhodný produktový mix

V náročném konkurenčním prostředí bylo v roce 2021 předáno zákazníkům 4,9 milionu vozů, což je meziročně o 8 procent méně (2020: 5,3 milionu vozů). Výnosy z prodeje přesto vzrostly o 7 procent na 76,1 miliardy EUR (2020: 71,1 miliardy EUR). Současně se podařilo výrazně zvýšit provozní zisk před zaúčtováním mimořádných položek, a to o 2 miliardy EUR na 2,5 miliardy EUR (2020: 0,5 miliardy EUR). Provozní ziskovost před zaúčtováním mimořádných položek dosáhla v roce 2021 3,3 procenta (2020: 0,6 %), a udržela se tak v cílovém koridoru mezi 3 a 4 procenty.

Restriktivní výdajovou politikou se podařilo s rezervou splnit cíl režijních nákladů pro rok 2021. Fixní náklady byly o více než jednu miliardu EUR nižší než v předkrizovém roce 2019. Volkswagen současně pokračoval v investicích do oblastí, které budou hrát v budoucnosti zásadní roli. Každé druhé euro, které bylo vynaloženo na investice, výzkum a vývoj, bylo spjato s elektromobilitou. Do roku 2026 bude společnost investovat 18 miliard EUR do elektromobility, hybridizace a digitalizace.

Regiony Severní a Jižní Ameriky se vracejí k trvale udržitelné ziskovosti

"Transformaci společnosti Volkswagen jsme důsledně urychlovali cílenými investicemi do budoucích projektů, optimalizovali jsme struktury režijních nákladů a jasně zvýšili kvalitu hospodářského výsledku atraktivními produkty a dobrým produktovým mixem. Společně s návratem k ziskovosti v regionech jsme tak v roce 2021 ještě více posílili odolnost společnosti Volkswagen," říká Alexander Seitz, člen představenstva společnosti Volkswagen odpovědný za finance.

Výnosy z prodeje a hospodářský výsledek v regionech Severní a Jižní Ameriky výrazně překonaly v roce 2021 ukazatele z předchozího roku. Společnost se tak poprvé po mnoha letech vrátila do ziskové zóny. "V Severní a Jižní Americe jsme důsledně přizpůsobili produktovou paletu požadavkům místních trhů, snížili jsme fixní náklady a optimalizovali lokální výrobu. Regiony jsou nyní ziskové trvale udržitelným způsobem a mají skvělé plány pro další zvyšování konkurenceschopnosti v nadcházejících letech," říká Ralf Brandstätter.

Důležité milníky v oblastech elektromobility a digitalizace

V loňském roce představená strategie ACCELERATE nejenže posílila konkurenceschopnost značky Volkswagen, ale také urychlila zavádění elektromobility a digitalizace.

V uplynulém roce dodala společnost historicky nejvyšší počet elektromobilů. Celkem bylo zákazníkům na celém světě předáno více než 369 000 elektricky poháněných automobilů (+73 %) - z toho cca 106 000 plug-in hybridních vozů (+33 %) a 263 000 elektromobilů (+97 %). Volkswagen tak počet dodaných akumulátorových elektromobilů meziročně zdvojnásobil. V roce 2021 byly na trh uvedeny tři nové modely s elektrickým pohonem: VW ID.41 a VW ID.52 - oba i ve sportovní variantě GTX3 - a ID.64 v Číně. V roce 2022 bude následovat před několika dny představený ID. Buzz5. Jeho předprodej bude spuštěn v květnu, první vozy budou dodány pravděpodobně na podzim.

S rychle rostoucími počty prodaných elektromobilů jsou důsledně rozšiřovány i výrobní kapacity. Po dokončené transformaci závodu Cvikov na výrobu výhradně elektromobilů bude v roce 2022 spuštěna výroba elektromobilů hned ve třech závodech: Emden, Hannover a Chattanooga (USA).

Společnost dosáhla důležitých milníků také v oblasti digitalizace. V roce 2021 spustil Volkswagen jako první mainstreamový výrobce bezdrátové aktualizace OTA (Over-the-Air). Do vozidel zákazníků v Evropě bylo již přeneseno více než 100 000 aktualizací softwaru. V průběhu letošního roku budou aktualizace OTA zavedeny také na velké trhy v USA a Číně. Společnost tak vytváří i v mezinárodním měřítku předpoklady pro nové obchodní modely včetně nabídky "funkcí na požádání" - tedy služeb, které si mohou zákazníci objednávat v průběhu provozu svého vozu.

Volkswagen novým softwarem ID. 3.1 vylepší zážitky uživatelů všech vozidel z rodiny ID. Nová generace softwaru se dodává nejdříve v modelech VW ID.5 a ID. Buzz a postupně bude poskytnuta všem zákazníkům s modely ID. Nový software zrychluje nabíjení, zvyšuje komfort a optimalizuje ovládání.

Wolfsburg bude průkopníkem vývoje, který bude ještě rychlejší

Volkswagen urychluje strategií ACCELERATE také transformaci hlavního výrobního závodu ve Wolfsburgu. Od roku 2023 v něm bude vznikat první model se zcela elektrickým pohonem, VW ID.36. Od roku 2026 bude z montážních linek ve Wolfsburgu sjíždět další elektromobil, Trinity7. Mezi jeho přednosti bude patřit výrazně rychlejší nabíjení a dojezd více než 700 kilometrů. Vůz vybavený nejmodernějším softwarem koncernu bude připraven na zcela automatizovanou jízdu úrovně 4. Jeho základem bude nová koncernová platforma SSP, kterou Volkswagen vyvíjí ve Wolfsburgu.

Pro model Trinity plánuje Volkswagen výstavbu samostatné montážní haly za dvě miliardy EUR v bezprostřední blízkosti hlavního výrobního závodu. Navíc bude 800 milionů EUR vynaloženo na vybudování nového mezioborového vývojového centra Campus Sandkamp ve Wolfsburgu, v němž bude probíhat vývoj nové elektromobilové platformy SSP a modelu Trinity. Výrazně urychlený vývoj a výroba stanoví nová měřítka. Cílem je zkrácení vývoje nových vozidel o 25 procent, z dosavadních 54 na 40 měsíců.

Výhled na rok 2022: Další zvýšení výnosů z prodeje, hospodářského výsledku a počtu dodaných elektromobilů

Volkswagen plánuje pro aktuální obchodní rok výrazné zvýšení počtu dodaných elektromobilů. K tomu přispěje také zlepšení dostupnosti polovodičů, k němuž by mělo dojít nejpozději ve druhé polovině roku 2022. Volkswagen navíc vychází ze zvýšení provozního zisku, výnosů z prodeje a ziskovosti. "Držíme se našeho cíle provozní ziskovosti 6 procent v roce 2023. Kvůli tomu chceme v roce 2022 dosáhnout dalších milníků," říká Alexander Seitz, člen představenstva společnosti Volkswagen odpovědný za finance.

Tato prognóza však závisí na dalším průběhu války na Ukrajině, a především na jejích celkových dopadech na dodavatelské řetězce koncernu a světovou ekonomiku. V době sestavení tohoto výhledu existuje riziko, že nejnovější vývoj války na Ukrajině bude mít na obchodní činnost značky Volkswagen osobní vozy negativní vliv.

1) ID.4 - Kombinovaná spotřeba elektrické energie v kWh/100 km (EU): 16,9-15,5; kombinované emise CO2 v g/km: 0; třída hospodárnosti: A+++

2) ID.5 - Kombinovaná spotřeba elektrické energie v kWh/100 km: 16,2 (EU); emise CO2 v g/km: 0; třída hospodárnosti: A+++

3) ID.5 GTX - Kombinovaná spotřeba elektrické energie v kWh/100 km: 17,1 (EU); kombinované emise CO2 v g/km: 0; třída hospodárnosti: A+++

4) ID.6 - Vozidlo se v Německu neprodává

5) ID. Buzz - Tato vozidla jsou studie blízké sériové výroby a zatím se neprodávají

6) ID.3: Spotřeba elektrické energie v kWh/100 km (EU): 15,6-13,1 (kombinovaná), emise CO2 v g/km: 0; třída hospodárnosti: A+

7) Studie

vw rocni bilance accelerate 03


Informace o značce Volkswagen:

Značka Volkswagen osobní vozy působí na více než 150 trzích po celém světě a vyrábí vozidla ve více než 30 závodech ve 13 zemích. V roce 2020 vyrobil Volkswagen 5,3 milionu vozidel, mezi něž patří bestsellery, jako jsou VW Golf, VW Tiguan, Jetta nebo VW Passat, ale také úspěšné modely elektromobilů VW ID.3 a VW ID.4. V současnosti pracuje pro značku Volkswagen 184 000 lidí na celém světě. K tomu je nutné připočítat více než 10 000 prodejců s 86 000 zaměstnanci. Volkswagen svou strategií ACCELERATE důsledně urychluje transformaci na softwarově orientovaného poskytovatele mobility.