Rozpoznávání hlasu - Hyundai Bluelink

Hands-free volání, navigace, hudba

Stačí stisknout tlačítko na volantu a Váš Hyundai se bude řídit Vašimi mluvenými příkazy: zavolat komukoli z Vašich kontaktů, navigovat do libovolného cíle nebo hrát to, co chcete poslouchat.


-

Řekněte své navigaci kam jet

Jeďte na konkrétní adresu, vyhledejte zajímavá místa (funguje také vyhledávání podle kategorií) nebo vyberte některý z předchozích cílů. Můžete také říci „domov“ nebo „práce“, pokud se tam chystáte jet. Řekněte systému, kdy má spustit, pozastavit nebo obnovit navigaci a zeptejte se ho, jak daleko a jak dlouho ještě musíte jet.

 
-

Zavolejte kterémukoliv svému kontaktu

Připojte svůj telefon přes Bluetooth, stáhněte si kontakty a zavolejte komukoli ze seznamu podle jména (a místa - například „domů“ nebo „do práce“). Můžete také vytočit libovolné číslo vyslovením „vytočit“ a následných číslic.

 
-

Otevřít, zavřít, zatopit, vychladit

Řekněte svému vozu, aby otevřel okna nebo kufr, aby se ochladil nebo zahřál, zapnul vyhřívání sedadel a volantu nebo aby odmrazil zadní okno a vnější zpětná zrcátka. Hlasové ovládání vozidla bude k dispozici u vybraných modelů Hyundai, počínaje novým modelem i20 na podzim roku 2020.

 
-

Přehrát hudbu z rádia, USB či Bluetooth zařízení

Řekněte svému autu, který zdroj hudby chcete poslouchat. U médií připojených pomocí USB můžete nahrávky míchat, opakovat, přehrávat nebo pozastavit.

 

Jak spustit hlasové rozpoznávání ve vašem autě

Hyundai-rozpoznání hlasu


Stiskněte tlačítko na volantu.

Hyundai-rozpoznání hlasu


Řekněte, co chcete, aby váš vůz Hyundai udělal.

Hyundai-rozpoznání hlasu


Užijte si jízdu.

Váš hlas je povelem pro váš Hyundai

K dispozici jsou „globální příkazy“ a „místní příkazy“: Globální příkazy lze použít ihned po stisknutí tlačítka na volantu. Místní příkazy lze použít v konkrétním stavu. Po aktivaci hlasového ovládání můžete například říct „hudba“, ale „přehrát“ funguje pouze pro „hudba“.

Váš telefon musí být připojen přes Bluetooth

Chcete-li volat lidem ve Vašem seznamu kontaktů, musí být tento seznam synchronizován (lze stáhnout až 5 000 kontaktů).

Může trvat nějakou dobu, než bude seznam zcela k dispozici pro rozpoznávání hlasu, v závislosti na velikosti seznamu.

Všechny příkazy telefonu jsou globální, což znamená, že je lze použít okamžitě po aktivaci rozpoznávání hlasu na volantu.

Volání: Stažené kontakty se zobrazí na obrazovce. Chcete-li zavolat svému kontaktu, nahlas řekněte jméno.

Volej /jméno/: Můžete přímo zavolat kterémukoli kontaktu ze staženého seznamu. Například: „Volej Josef Novák“

Volej /jméno/ na mobil / do práce / domů / jinam: Pokud jste pro kontakt uložili více než jedno číslo, můžete určit, na které chcete volat. Například: „Zavolej Josef Novák do práce“ nebo „Zavolej Petru Černou domů“

Vytočit číslo: Tento příkaz vyvolá obrazovku pro vytáčení čísla a počká, až vyslovíte číslo, na které chcete volat.

Vytoč /Telefonní číslo/: Můžete také okamžitě říct číslo, na které chcete volat. Například: „Vytoč jedna dvě tři čtyři pět pět sedm sedm osm devět nula“

Změň zařízení Bluetooth: Chcete-li se připojit k jinému telefonu, řekněte tento příkaz. Zobrazí se obrazovka s připojenými Bluetooth zařízeními.

Pro rychlejší služby vyhledávání pokrývá pouze zemi, ve které se Vaše auto aktuálně nachází. Chcete-li hledat místa v jiném státu, řekněte jeho název a poté adresu.

Hledat adresu: Chcete-li vyhledat a navigovat na adresu, řekněte „Město> Ulice> Číslo domu“ (v tomto pořadí, kromě země), např. „Praha, Václavské náměstí, 32 (tři dva).“ Výsledek bude nastaven jako cíl navigace.

Najít POI: Najděte nejbližší body zájmu. Po vyslovení tohoto příkazu vyhledejte konkrétní umístění podle podrobných pokynů.

Najít /Kategorie/: Vyhledá všechny shody kategorií a seřadí je podle blízkosti Vaší aktuální polohy. Seznam všech dostupných kategorií naleznete v příručce k navigačnímu webu.

Mapa: Označí vaši aktuální pozici na navigační mapě.

Předchozí cíle: Zobrazí seznam posledních cílů, ke kterým se můžete vrátit vyslovením čísla v seznamu.

Dopravní informace: Zobrazí obrazovku nabídky Dopravní informace.

Jeď domů / do práce: Nastaví Váš domov nebo místo práce jako cíl. Příslušné adresy musí být nastaveny v navigačním systému.

Zapnutí / vypnutí hlasového navádění: Zapíná nebo vypíná systém hlasového navádění.

Maximální / minimální přiblížení: Mapa navigace se co nejvíce přiblíží nebo oddálí.

Zastav / pokračuj v navádění: Pozastaví nebo obnoví navigaci (k dispozici pouze v případě, že byl nastaven cíl).

Zrušit trasu: Ukončí navigaci a zruší nastavený cíl.

Zbývající čas a vzdálenost: Řekne vám zbývající vzdálenost a odhadovaný čas do Vašeho cíle.

Možnosti trasy: Restartuje trasu k cíli. Poté můžete vybrat buď „rychlý“, nebo „krátký“.

Přehled trasy: Zobrazuje přehled mapy celé trasy.

Zapnout / vypnout klimatizaci:strong> Zapíná nebo vypíná ovládání klimatizace. Toto je globální příkaz, který Vám umožní sledovat místní příkazy níže.

Zahřát / ochladit:strong> Zvyšuje nebo snižuje nastavení teploty.

Větrání hodně / málo:strong> Zvyšuje nebo snižuje rychlost ventilátoru.

Nastavit větrák / vzduch do větracích otvorů přístrojové desky / na čelní sklo / na nohy / na čelní sklo a nohy: Nasměruje ventilátor nebo klimatizaci preferovaným směrem.

Otevřít / zavřít /pozice/ okno: Otevřete nebo zavřete okna řidiče, spolujezdce nebo zadních okna. Nebo řekněte /vše/ a otevřete a zavřete všechna okna.

Otevřít / zavřít kufr: Otevřete nebo zavřete kufr, aniž byste se čehokoli dotkli.

Zapnout / vypnout vyhřívání volantu: Zapněte nebo vypněte vyhřívaný volant.

Zapnout / vypnout vyhřívání sedadla: Zapněte nebo vypněte vyhřívání sedadel. Můžete také zadat „vyhřívání sedadla řidiče“ nebo „vyhřívání zadních sedadel“.

Vyhřívání sedadla řidiče / úroveň ventilace /1-3/: Zadejte úroveň tepla nebo ventilace.

Odmrazování zadního okna / vnějšího zrcátka zapnuté / vypnuté: Zapněte nebo vypněte odmrazování.

* Funkce ovládání vozidla není k dispozici u všech modelů Hyundai a může se lišit podle modelu. Další informace získáte u svého prodejce.

Rádio: Zapne rádio na poslední vybranou stanici.

DAB (je-li ve výbavě) / FM: Přepne na rádio DAB (je-li ve výbavě) / FM.

AM: Přepne na AM rádio.

Hudba: Pokračuje v přehrávání nejnovějšího aktivního hudebního souboru.

USB: Přehraje nebo zobrazí soubor ze zdroje USB, který je aktuálně připojen.

Bluetooth audio: Přehraje zvukový soubor ze zařízení, které je aktuálně připojeno přes Bluetooth.

USB hudba: Přehraje zvukový soubor ze zařízení USB, které je aktuálně připojeno vpředu.

Pomoc: Otevře obrazovku nápovědy pro rozpoznávání hlasu. Zobrazí se všechny dostupné příkazy.

Ano/ne: Když je rozpoznávání hlasu aktivní, tento příkaz se používá k zodpovězení potvrzovacích otázek.

Řádek 1-4 (jedna-čtyři): Pokud nemůžete vybrat konkrétní jméno, například v historii hovorů, můžete místo toho říct číslo řádku.

Další / Předchozí: Když je uvedeno pět nebo více položek, můžete přejít na předchozí nebo další stránku.

Ruční zadání: Vyvolá manuální vyhledávání, pokud nechcete vyhledávat pomocí hlasových příkazů. Při použití tohoto příkazu se rozpoznávání hlasu zastaví.

Vrať se: Vrátí se na předchozí obrazovku.

Konec: Ukončí rozpoznávání hlasu.

Chtěli byste se dozvědět více? Pro více informací nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím poptávkového formuláře níže nebo telefonicky na naší pobočku Auto Horejsek v Litoměřicích.

Chci být zpětně kontaktován

 

Povinná položka