ŠKODA AUTO
ŠKODA AUTO

Výsledky Škoda AUTO za tři čtvrtletí roku 2022

Klíčové hospodářské ukazatele za období od ledna do září 2022 jsou na stabilní úrovni.

Škoda AUTO dosáhla v prvních třech čtvrtletích roku 2022 navzdory náročnému tržnímu prostředí stabilní rentability tržeb ve výši 5,6 % a provozního výsledku 856 milionů eur (-4,9 % oproti předchozímu roku). To dokazuje, že opatření důsledně pokračujícího programu zvyšování efektivity fungují. Z důvodu vysokého počtu nevyřízených objednávek a silného nárůstu dodaných vozů na důležitém růstovém trhu v Indii (+186,9 %) očekává Škoda AUTO pozitivní provozní výsledek i za celý rok. Počet dodaných vozů zákazníkům od ledna do září činil celkem 544 500 vozů. Důvodem meziročního poklesu o 22,3 % je přetrvávající napjatá situace v zásobování kvůli událostem ve světě. Dopady války na Ukrajině, výrazný nárůst cen surovin a energií, přetrvávající nedostatek polovodičů a nestabilní dodavatelské řetězce se silně podepsaly i na výsledku české automobilky v prvních třech čtvrtletích.


Christian Schenk - člen představenstva společnosti Škoda AUTO za oblast Financí a IT

"Navzdory tíživé ekonomické situaci způsobené válkou na Ukrajině, rostoucím cenám surovin a energií a křehkým dodavatelským řetězcům se nám podařilo dosáhnout solidní rentability tržeb ve výši 5,6 %. Hlavní zásluhu na tom má náš komplexní program NEXT LEVEL EFFICIENCY+ a pokračující vysoká disciplína v oblasti nákladů. Díky tomu má značka Škoda dobře zajištěnou finanční stabilitu. Do konce roku budeme usilovat o výrazně pozitivní provozní výsledek."Martin Jahn - člen představenstva společnosti Škoda AUTO za oblast Prodeje a marketingu

"Poptávka po modelech Škoda zůstává vysoká. Děláme proto vše, co je v našich silách, abychom co nejdříve zpracovali nevyřízené objednávky. Vedle toho chceme pokračovat v úspěšném růstovém kurzu na indickém trhu: dodávky našich vozů zde již převýšily odbyt za celý loňský rok. Nadále hodláme upevňovat pozici pro další rozvoj na tomto důležitém rostoucím trhu."


Stabilní provozní výsledek, rentabilita tržeb jen mírně pod loňskou úrovní

Škoda AUTO Group1) vykázala za první tři čtvrtletí roku 2022 tržby ve výši 15,2 miliardy eur, což představuje nárůst o 13,9 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Z důvodu konsolidace společnosti Volkswagen Group Rus pod automobilku Škoda AUTO a.s. však klíčové finanční údaje nelze přímo srovnávat. Konsolidace Volkswagen Group Rus představovala pro společnost Škoda AUTO mimořádnou výzvu, která negativně ovlivnila provozní výsledek v řádu středních trojmístných čísel v milionech. Přesto se podařilo udržet na solidní úrovni jak rentabilitu tržeb ve výši 5,6 % (o rok dříve činila 6,8 %), tak provozní výsledek 856 milionů eur (-4,9 %).

Pro další zajištění stabilního provozního výsledku a maximalizaci výnosového potenciálu společnost optimalizuje nejen materiálové, ale také výrobní a fixní náklady. Automobilka zároveň nadále počítá s omezením výroby kvůli přetrvávajícím výpadkům v dodávkách komponent.

Škoda AUTO Group1) – klíčové hospodářské ukazatele za leden až září 2021/20222):

  20222021Změna v %
Dodávky zákazníkům vozů 544 500 700 700 -22,3 %
Dodávky zákazníkům, bez Číny vozů 508 300 648 000 -21,6 %
Výroba3) vozů 647 200 578 200 +11,9 %
Odbyt4) vozů 645 500 596 100 +8,3 %
Tržby mil. EUR 15 181 13 329 +13,9 %
Provozní výsledek mil. EUR 856 900 -4,9 %
Rentabilita tržeb (Return on Sales) % 5,6 % 6,8 % -
Hmotné investice mil. EUR 605 337 +79,5 %
Čistý finanční tok mil. EUR 830 321 +158,6 %

Celosvětové dodávky vozů za první tři čtvrtletí ve vybraných hlavních regionech:

RegionDodávky od ledna do září 2022 (dodávky od ledna do září 2021; změna 22/21 v %)
Západní Evropa 281 100 vozů (326 400 vozů; -13,9 %)
Německo (největší jednotlivý trh) 100 700 vozů (104 600 vozů; -3,8 %)
Střední Evropa 106 300 vozů (132 600 vozů; -19,9 %)
Česká republika 51 200 vozů (63 000 vozů; -18,7 %)
Východní Evropa (bez Ruska) 23 300 vozů (29 500 vozů; -20,9 %)
Rusko 16 600 vozů (72 600 vozů; -77,2 %)
Čína 36 300 vozů (52 700 vozů; -31,2 %)
Indie 38 300 vozů (13 300 vozů; +186,9 %)
Celkem (celosvětově) 544 500 vozů (700 700 vozů; -22,3 %)

Dodávky vozů Škoda zákazníkům za první tři čtvrtletí roku 2022 (v kusech, zaokrouhleno, po modelech; změna v % oproti stejnému období předchozího roku):

1) Škoda AUTO Group zahrnuje společnosti Škoda AUTO a.s, Škoda AUTO Slovensko s.r.o., Škoda AUTO Deutschland GmbH, Škoda AUTO Volkswagen India Private Ltd. a OOO Volkswagen Group Rus.

2) Procentuální odchylky jsou vypočteny z nezaokrouhlených čísel.

3) Zahrnuje výrobu ve skupině Škoda AUTO, bez výroby v partnerských montážních závodech v Číně, na Slovensku a v Německu, ale včetně ostatních koncernových značek jako SEAT, VW a AUDI; výroba vozů bez dílčích/kompletních sestav.

4) Zahrnuje odbyt skupiny Škoda AUTO prodejním společnostem, včetně dalších koncernových značek jako SEAT, VW, AUDI, PORSCHE a LAMBORGHINI; odbyt vozů bez dílčích/kompletních sestav.

TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2022 - INFOGRAFIKA (PDF 4,5 MB)