Way to Zero Volkswagen
Way to Zero Volkswagen

Way to Zero: Volkswagen představuje plán pro klimaticky neutrální mobilitu

Komplexní plán opatření podpoří trvale udržitelnou výrobu a používání elektromobilů.

Volkswagen sníží v Evropě do roku 2030 emise CO2 na jeden vůz v průměru o 17 tun, což je o 40 % méně než v roce 2018.

Do roku 2025 bude na investice do dekarbonizace vynaloženo 14 miliard eur.

Zelená elektrická energie: Volkswagen podporuje jako první výrobce automobilů velkoplošnou výstavbu evropských větrných a solárních elektráren.

Trvale udržitelná výroba: Do roku 2030 přejdou výrobní závody v Evropě a Severní i Jižní Americe na odběr elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Ralf Brandstätter, předseda představenstva značky Volkswagen: „Volkswagen je synonymem trvale udržitelné elektromobility pro všechny – od výroby přes fázi používání až po recyklaci.“

Praha - Volkswagen dnes na první konferenci Way to Zero konkretizoval své plány dekarbonizace společnosti a svých produktů. Společnost Volkswagen bude mít nejpozději do roku 2050 klimaticky neutrální bilanci. Novým dílčím cílem je snížit emise CO2 na jeden vůz v Evropě o 40 % do roku 2030 - a výrazně tak překonat koncernový cíl 30 % (oproti výchozí situaci z roku 2018). S průměrným vozem Volkswagen pak budou spojeny o 17 tun nižší emise CO2. Kromě urychleného přechodu na elektromobilitu bude mít klimaticky neutrální bilanci také výroba, včetně dodavatelských řetězců, i samotný provoz elektromobilů. Celkový koncept završuje důsledná recyklace vyřazených vysokonapěťových akumulátorových baterií z elektromobilů.

Předseda představenstva značky Volkswagen Ralf Brandstätter na konferenci Way to Zero

"Volkswagen je synonymem trvale udržitelné elektromobility pro všechny. Vydali jsme se na 'Way to Zero' - cestu k nulovým emisím - a důsledně stavíme životní prostředí za středobod našeho konání," řekl Ralf Brandstätter, předseda představenstva značky Volkswagen. "Naše velká elektrická ofenziva přitom byla jen začátkem. K dekarbonizaci přistupujeme komplexně: od výroby přes používání až po recyklaci. Jako první výrobce automobilů podporujeme nyní i sami výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů v průmyslovém měřítku."

Volkswagen podporuje výstavbu větrných a solárních elektráren

Zásadním faktorem pro elektromobilitu s neutrální bilancí emisí CO2 je důsledné nabíjení elektrickou energií vyráběnou ze 100 % z obnovitelných zdrojů. Jen tím lze v porovnání se současným energetickým mixem EU snížit emise CO2 téměř o polovinu. Volkswagen nabízí již dnes svým zákazníkům zelenou elektrickou energii pro domácí nabíjení (Volkswagen Naturstrom) i pro nabíjení na cestách (mj. v síti IONITY). Značka Volkswagen nyní činí další krok a jako první výrobce automobilů podporuje přímo a ve velkém stylu výstavbu elektráren využívajících obnovitelné zdroje. Do roku 2025 tak v různých evropských regionech vzniknou nové větrné a solární elektrárny.

Smlouvy na první projekty již byly uzavřeny s energetickým koncernem RWE. Volkswagen v Německu podporuje výstavbu solární elektrárny s celkovou kapacitou 170 milionů kWh ročně. Tato elektrárna bude stát od konce roku 2021 v meklenburské obci Tramm-Göthen a její realizace se zcela obejde bez státních subvencí. Jedná se o největší nezávislý projekt solární elektrárny v Německu. Elektrickou energii bude vyrábět téměř 420 000 solárních modulů.

Do roku 2025 budou všechny projekty dohromady vyrábět 7 TWh ekologické elektrické energie navíc. Současně s rostoucími počty vozů ID. na silnicích poroste i množství ekologicky vyráběné elektrické energie, dodávané do elektrické sítě. Volkswagen tím vylepší klimatickou bilanci rodiny modelů ID. a pro svou flotilu elektromobilů vytvoří předpoklady k dosažení neutrální bilance emisí CO2 ve fázi používání.

Zelená výroba a dodavatelské řetězce

Kromě zelené fáze používání urychluje Volkswagen také dekarbonizaci výroby a dodavatelských řetězců. Již dnes odebírají všechny evropské závody značky pro výrobu vozidel 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Průkopníkem je zde mimo jiné závod pro výrobu elektromobilů v Cvikově, z jehož montážních linek sjíždějí modely z rodiny ID. Od roku 2030 budou všechny výrobní závody na celém světě, s výjimkou Číny, spotřebovávat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. V dodavatelských řetězcích budou důsledně identifikovány a minimalizovány všechny zdroje emisí CO2. Jako vzor slouží produkce akumulátorových článků pro modely ID.3 a ID.4, která již dnes probíhá výhradně s využitím ekologické elektrické energie, čímž došlo k zásadnímu zlepšení bilance emisí CO2.

Již v letošním roce začne Volkswagen u modelů ID. používat další trvale udržitelné díly, například schránku akumulátorové baterie a kola z ekologického hliníku nebo pneumatiky vyráběné s minimálními emisemi. Prostřednictvím deseti významných dílů se v příštích letech u rodiny ID. zlepší bilance emisí CO2 o dvě tuny na vozidlo. V projektech nových vozů zařadí Volkswagen emise CO2 mezi hlavní kritéria pro udělování zakázek dodavatelům. Společnost tak bude ve spolupráci se svými dodavateli postupně zlepšovat klimatickou bilanci a vytvoří trvale udržitelné dodavatelské řetězce. Také při vlastní výrobě dílů se divize Volkswagen Group Components řídí jasnou dekarbonizační strategií. V rámci akce Power Day oznámené závody na výrobu akumulátorových článků tak budou kompletně zásobovány elektrickou energií z obnovitelných zdrojů.

Další úspory emisí CO2 přinese důsledná recyklace akumulátorů, při níž bude možné využívat více než 90 procent surovin. Cílem je vytvořit pro akumulátory a potřebné suroviny uzavřený koloběh, který bude mít koncern Volkswagen pod svou kontrolou. Divize Volkswagen Group Components již spustila první recyklační provoz v Salzgitteru.

Urychlení elektrické ofenzivy

Way to Zero zaměřuje pozornost na urychlení elektrické ofenzivy prostřednictvím nové strategie značky Volkswagen s označením ACCELERATE. Cílem je kompletní elektrifikace flotily nových vozů. Do roku 2030 se budou elektromobily podílet na celkovém počtu prodaných vozů Volkswagen v Evropě nejméně 70 procenty, což představuje výrazně více než jeden milion vozidel. Volkswagen by tak výrazně překonal cíle programu Green Deal EU. V Severní Americe a Číně mají mít elektromobily podíl nejméně 50 procent. Volkswagen proto bude uvádět na trh alespoň jeden nový elektromobil ročně. Již včera představila značka Volkswagen další model z rodiny elektromobilů ID. - VW ID.4 GTX.

Konference Way to Zero pro otevřený dialog mezi politickou reprezentací, hospodářskou sférou a společností

"'Way to Zero' je naším plánem pro efektivní ochranu klimatu, s jasnými, ambiciózními milníky. Přebíráme odpovědnost za ochranu životního prostředí. 'Way to Zero' pro nás však bude také opravdovou konkurenční výhodou. Zaměstnanci, zákazníci a investoři budou upřednostňovat společnosti, pro něž je společenská odpovědnost středobodem jejich konání. Trvalá udržitelnost se tak stane rozhodujícím faktorem dlouhodobého podnikatelského úspěchu," řekl Ralf Brandstätter. "Jasné je však také to, že samotný Volkswagen zajistit dekarbonizaci mobility nedokáže. K tomu je zapotřebí společného úsilí politické a hospodářské sféry i celé společnosti spolu s inovativními nápady a odvážnými investicemi."

Volkswagen hodlá konferencí Way to Zero podpořit otevřený dialog mezi podniky, politickou reprezentací a společností. Na celodenní akci, která se kvůli koronavirové pandemii konala kompletně digitálně, vystoupilo kromě zástupců společnosti Volkswagen také více než 20 účastníků z politických stran, nevládních organizací, vědeckých institucí a jiných společností.

Informace o značce Volkswagen:

Značka Volkswagen osobní vozy působí na více než 150 trzích po celém světě a vyrábí vozidla ve více než 50 závodech ve 14 zemích. V roce 2019 vyrobil Volkswagen 6,28 milionu vozidel, mezi něž patří bestsellery, jako jsou Golf, Tiguan, Jetta nebo Passat. V současnosti pracuje pro značku Volkswagen 195 878 lidí na celém světě. K tomu je nutné připočítat více než 10 000 prodejců s 86 000 zaměstnanci. Volkswagen důsledně urychluje vývoj konstrukce automobilu. Elektrická mobilita, chytrá mobilita a digitální transformace značky jsou strategickými klíčovými tématy budoucnosti.