Volkswagen
Volkswagen

Volkswagen plní záměry strategie NEW AUTO a pokládá základy pro rok 2022

Úspěšný přechod na elektromobilitu: Jednička v Evropě, dvojka v USA, objem prodeje v Číně více než čtyřnásobný. Zvýšení celkové odolnosti společnosti: Výrazné snížení režijních nákladů, velká disciplína v oblasti věcných investic, snížení rentability. Zisk vzrostl dvojnásobně na 20 miliard EUR a ziskovost se zvýšila na 8 procent (2020: 4,8 procenta). Silné regiony: Návrat k zisku v Severní a Jižní Americe, vedoucí postavení na trzích v Evropě a Číně. Strategie NEW AUTO: Velké pokroky ve vývoji inovativních technických platforem.

Praha - Koncern Volkswagen dosáhl v uplynulém roce pokroku v realizaci své strategie NEW AUTO, a tím položil v náročných podmínkách základní kámen pro ziskový růst a další zvyšování odolnosti svého obchodního modelu. Volkswagen se dokázal v roce 2021 vrátit v důležitých světových regionech k zisku, urychlil přechod na elektromobilitu, rozšiřoval své softwarové kapacity a zvýšil svou efektivitu.

Předseda představenstva Herbert Diess na výroční tiskové konferenci ve Wolfsburgu řekl: "Válka na Ukrajině je dramatickou událostí, která způsobuje lidské tragédie a deformace ekonomiky, o kterých jsme si mysleli, že jsou po letech multilateralismu a diplomacie již za námi. Volkswagen v uplynulých letech prokázal svou odolnost a zvládne i tuto krizi. Přitom se důsledně zaměříme na realizaci naší strategie NEW AUTO, která nás dovede do bezemisní a autonomní budoucnosti mobility."

Silné regiony: Obrat trendu v Severní a Jižní Americe, vedoucí postavení na trhu v Číně

Koncern Volkswagen dosáhl v roce 2021 ve všech regionech výrazného pokroku v obchodní oblasti. Klíčem k úspěchu bylo globální působení ve spojení se správnými lokálními strategiemi a vhodným produktovým mixem.

V Severní Americe se značka Volkswagen vrátila po několika letech na všech třech trzích - Kanada, USA a Mexiko - zpět k zisku. Modernizované produktové portfolio s pěti SUV včetně elektromobilu ID.4 bylo zákazníky vřele přijato. Tyto modely se podílely na celkovém prodeji v USA (375 030 vozidel) více než 75 procenty. Právě představený elektromobil ID. Buzz1 bude emocionálním motorem pro opětovné oživení značky v tomto regionu.

Značce Volkswagen se podařilo dosáhnout obratu také v Jižní Americe. Důsledné zaměření na požadavky zákazníků novými modely, jakými jsou Taos a Nivus, vytvořilo základy pro dosažení zisku a kladného čistého cash flow.

V Evropě neslo i nadále ovoce včasné rozhodnutí koncernu vsadit na elektromobilitu největší elektrickou ofenzivou v automobilovém průmyslu. V této oblasti byla společnost v roce 2021 lídrem na trhu - každý čtvrtý akumulátorový elektromobil pocházel z koncernu Volkswagen. Koncern na základě předběžných údajů s rezervou splnil svůj limit flotilových emisí CO2 v Evropské unii včetně Norska a Islandu.

V Číně, která je nejdůležitějším růstovým trhem na světě, je koncern i nadále velmi ziskový a udržuje si na trhu silné postavení. Jeho tržní podíl 16 procent je oproti největšímu konkurentovi na druhém místě téměř dvojnásobný. Nejúspěšnější značkou je Volkswagen s podílem na trhu 11 procent. Rekordních prodejů dosáhly značky Porsche, Bentley a Lamborghini. Koncern mohl v roce 2021 prodat výrazně více vozů, ale kvůli nedostatku polovodičů nedokázal vysokou poptávku uspokojit.

Úspěšný přechod na elektromobilitu: Jednička v Evropě, dvojka v USA, objem prodeje v Číně více než čtyřnásobný

Koncern Volkswagen loni znovu urychlil přechod na elektromobilitu. Počet dodaných akumulátorových elektromobilů se v roce 2021 téměř zdvojnásobil na více než 450 000 vozidel. Společnost tak byla v tomto segmentu jedničkou v Evropě a dvojkou v USA. Koncern Volkswagen dosáhl na obou trzích v segmentu elektromobilů vyššího tržního podílu než na celkovém trhu. Počet dodaných elektromobilů v Číně vzrostl více než čtyřnásobně na 93 000 vozidel. Nový koncept prodeje zaměřený na mladší zákazníky a zahrnující mimo jiné 120 "pop-upů" v čínských nákupních centrech vytvořil předpoklady k dalšímu růstu. Koncern Volkswagen očekává, že se letos prodej elektromobilů na jeho největším jednotlivém trhu minimálně zdvojnásobí.

Elektrické ofenzivě přidá na dynamice nový ikonický ID. Buzz představený značkou Volkswagen v uplynulém týdnu. Tato ikona je nejen zcela elektrická, ale v budoucnosti nalezne uplatnění také při realizaci konceptů autonomní mobility (např. ridepooling).

Solidní finanční výsledky: Další zvýšení odolnosti obchodního modelu

Volkswagen zveřejnil již v minulém týdnu nejdůležitější výsledky koncernu v loňském obchodním roce a výhled na rok 2022. Dnes zveřejněná výroční zpráva prezentuje podrobné údaje o obchodním vývoji značek a regionů.

Oproti loňskému roku klesl počet prodaných vozů o 6 procent, výnosy z prodeje naopak vzrostly o 12 procent na 250,2 miliardy EUR. Provozní zisk před zaúčtováním mimořádných položek se v porovnání s rokem 2020 téměř zdvojnásobil a s 20,0 miliardy EUR dosáhl solidní úrovně. Provozní ziskovost před zaúčtováním mimořádných položek rovněž vzrostla, ze 4,8 procenta v loňském roce na 8,0 procenta. Pro dosažení těchto finančních výsledků byla klíčová optimalizace produktového mixu a cenotvorby spolu se snížením režijních nákladů.

Disciplína v oblasti věcných investic, zaměření na provozní kapitál a pozitivní přínosy z provozních činností koncernu vedly k čistému cash flow po očištění v automobilové oblasti ve výši 15,5 miliardy EUR, což představuje zvýšení o 5,5 miliardy EUR oproti předchozímu roku. Čistá likvidita byla na konci roku 2021 26,7 miliardy EUR.

Volkswagen kromě toho loni zavedl do praxe program na snižování režijních nákladů za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění financování ambiciózní transformace směřující k elektrifikaci a digitalizaci. Cíle snížit režijní náklady o 10 procent (bez výzkumu a vývoje a věcných investic) do roku 2023 bylo již dosaženo. Tento důležitý milník přinesl snížení nákladů o 4 miliardy EUR v porovnání s rokem 2019.

Arno Antlitz, člen představenstva koncernu Volkswagen odpovědný za finance, řekl: "Koncern Volkswagen se stal v roce 2021 ještě robustnějším a navzdory náročným rámcovým podmínkám kvůli nedostatku polovodičů dosáhl solidních výsledků a cash flow. K těmto výsledkům přispěly všechny naše značky a regiony. V Severní a Jižní Americe se nám podařilo dosáhnout se značkou Volkswagen důležitých obratů. Významně se na výsledcích podílely také naše prémiové značky a oblast finančních služeb. Díky těmto úspěchům jsme přesvědčeni o tom, že naši transformaci na NEW AUTO budeme schopni robustně financovat i v této těžké době."

Pokrok při realizaci strategie NEW AUTO: Důležité milníky u všech čtyř platforem

Koncern Volkswagen představil strategii NEW AUTO loni v červenci. Jejím cílem je získat nové zdroje zisku pomocí čtyř globálně vůdčích technických platforem, které nabídnou nejmodernější technologie a nevídané úspory z rozsahu. V roce 2021 dosáhl koncern ve vývoji všech čtyř platforem velkých pokroků.

Herbert Diess, předseda představenstva koncernu Volkswagen, u příležitosti prezentace výsledků v obchodním roce 2021 prohlásil: "Loni v červenci jsme představili strategii NEW AUTO. Jejím prostřednictvím se chceme do roku 2030 stát trvale udržitelným a softwarově orientovaným poskytovatelem mobility. Podle plánu kráčíme dál po cestě k zajištění budoucích zdrojů zisku a jsme pevně rozhodnuti utvářet budoucnost mobility."

Co se týče mechatronické platformy, aktuální modulární platforma MEB pro elektromobily se již přiblížila k cíli stát se v rámci automobilového průmyslu standardem pro elektromobilitu. Spolupráce se společností Ford byla rozšířena o další model elektromobilu na základě platformy MEB. Objem výroby elektromobilů Ford na platformě MEB se tak zdvojnásobí na 1,2 milionu vozů za 6 let.

Ohledně koncernové centrály ve Wolfsburgu byla přijata zásadní rozhodnutí. Trinity, první model značky Volkswagen na základě platformy SSP (Scalable Systems Platform), se bude vyrábět v nově vybudované továrně s optimalizovanými procesy v blízkosti hlavního sídla. Výstavba si vyžádá investici 2 miliard EUR. V novém závodě naleznou uplatnění nejinovativnější metody výroby, která bude navíc probíhat s neutrální bilancí emisí CO2. Díky tomu se stane vzorem pro postupnou reorganizaci výroby v hlavním závodě Wolfsburg a ve všech ostatních výrobních provozech značky Volkswagen.

Pro vývoj platformy SSP vzniká nové výzkumné a vývojové centrum za 800 milionů EUR. SSP se stane jedinou koncernovou platformou, která bude koncipována pro elektrickou a autonomní mobilitu.

Softwarová platforma byla posílena novými členy managementu společnosti CARIAD, která se bude v další fázi růstu soustředit ještě výrazněji na organický růst a na fúze a akvizice. Do společnosti byla již úspěšně začleněna divize kamer a softwaru firmy Hella. Se společností BOSCH bylo uzavřeno partnerství v oblasti automatizované jízdy úrovně 3. V roce 2022 vstoupí CARIAD do USA a Číny. Koncern Volkswagen bude díky tomu přizpůsobovat vývoj softwaru požadavkům jednotlivých trhů na celém světě a současně dojde k dalšímu urychlení procesů.

Zákazníci mohou využívat výhody softwarových řešení CARIAD již dnes. Od podzimu připravuje CARIAD aktualizace "Over-the-Air" a nové funkce pro vozidla. Koncern již uskutečnil více než 56 000 aktualizací. V průběhu roku 2022 bude následovat softwarová aktualizace s nově aktualizovanými systémy Travel Assist 2.5, Plug & Charge, plánování trasy s větším počtem zastávek a hlasového ovládání. Volkswagen Travel Assist je již nejvýkonnějším asistenčním systémem v Evropě, a spolupráce se společností Mobileye jej posune na ještě vyšší úroveň.

CARIAD kromě toho postupuje zcela podle plánu při přípravách softwarové platformy 2.0, která je plánovaná pro rok 2025 a bude jednotná pro všechny značky koncernu Volkswagen. První verze s nejdůležitějšími funkcemi, tzv. MVP (Minimum Viable Product), byla již úspěšně vyvinuta. Ještě nikdy nebyla zásadní softwarová architektura testována a dokončena čtyři roky před spuštěním výroby. Jedná se o zcela nový přístup k softwarově zaměřenému vývoji automobilů.

Třetí platforma pokrývá oblasti akumulátorů a nabíjení. Vzhledem k tomu, že je nabíjení jedním ze základních předpokladů pro elektromobilitu, pracuje koncern Volkswagen na nabíjecí síti, která bude pokrývat celou Evropu, USA a Čínu.

Do roku 2025 je plánováno zprovoznění 45 000 vysokovýkonných nabíjecích přípojek. Z toho je 10 000 již připojeno k elektrické síti a mnoho dalších bude uvedeno do provozu v letošním roce. V Evropě byl založen společný podnik se společností Enel a brzy budou otevřeny první vysokovýkonné nabíjecí přípojky ve spolupráci s firmou BP. V Číně je průběžně rozšiřován společný podnik pro nabíjení koncernu CAMS. V USA byla zahájena realizace dalšího plánu pro rozšíření sítě Electrify America, jehož cílem je vybudovat 10 000 vysokovýkonných nabíjecích přípojek do roku 2025.

Dalším pilířem strategie NEW AUTO je vybudování vůdčí platformy, na níž budou nabízena řešení pro mobilitu. Koncern v loňském roce předložil společně s partnery nabídku na převzetí společnosti Europcar, která bude ústředním prvkem platformy. S dokončením transakce se počítá ve druhém čtvrtletí 2022.

Nedílnou součástí tohoto portfolia pro mobilitu budou také autonomní přepravní služby. Důležitou roli sehraje v této oblasti nový ID. Buzz. Se softwarem společnosti ARGO AI již probíhají testy funkcí autonomní jízdy vozidel ID. Buzz AD na silnicích v Mnichově. V USA budou tyto testy zahájeny v roce 2023. Cílem je spustit komerční autonomní ridepoolingovou službu v roce 2025 v Hamburku.

1) U tohoto vozidla se jedná o studii blízkou sériové výrobě.


Informace o značce Volkswagen:

Značka Volkswagen osobní vozy působí na více než 150 trzích po celém světě a vyrábí vozidla ve více než 30 závodech ve 13 zemích. V roce 2020 vyrobil Volkswagen 5,3 milionu vozidel, mezi něž patří bestsellery, jako jsou VW Golf, VW Tiguan, Jetta nebo VW Passat, ale také úspěšné modely elektromobilů VW ID.3 a VW ID.4. V současnosti pracuje pro značku Volkswagen 184 000 lidí na celém světě. K tomu je nutné připočítat více než 10 000 prodejců s 86 000 zaměstnanci. Volkswagen svou strategií ACCELERATE důsledně urychluje transformaci na softwarově orientovaného poskytovatele mobility.