Tok energie

-

Vše se děje plynule

Přepínání mezi zážehovým motorem a elektromotorem

Systém rekuperace kinetické energie při zpomalování nabíjí akumulátory elektromotorem. Energie uložená v akumulátorech poté napájí elektromotor, který je zdrojem hnací síly při akceleraci, jízdě do stoupání a pomalé jízdě.

  • Rozjezd/pomalá jízda: Při rozjezdu nebo pomalé jízdě napájí elektrická energie uložená v akumulátorech elektromotor, který nové Santa Fe Hybrid pohání.
  • Zrychlování/stoupání: Při intenzivním zrychlování nebo jízdě při stoupání pracuje elektromotor souběžně se zážehovým motorem, aby byla zajištěna maximální akcelerace a minimální spotřeba paliva.
  • Konstantní rychlost: Při konstantní rychlosti jízdy poskytuje výkon buď zážehový motor, nebo elektromotor, v závislosti na tom, který zdroj hnací síly je v příslušné situaci energeticky nejhospodárnější.
  • Zpomalování/klesání: Systém rekuperace kinetické energie nabíjí akumulátory brzděním elektromotorem. Elektrická energie získávaná při zpomalování nebo jízdě při klesání se ukládá do sady akumulátorů.
  • Rekuperace kinetické energie: Při zpomalování (např. brzděním nebo při jízdě při klesání) pracuje elektromotor jako generátor a přeměňuje získanou kinetickou energii na elektrickou, která se následně ukládá do akumulátorů.