ŠKODA - Zaměstnavatel desetiletí
ŠKODA - Zaměstnavatel desetiletí

Škoda AUTO získala ocenění Zaměstnavatel desetiletí

Škoda AUTO obhájila vítězství v anketě srovnávající české zaměstnavatele a zopakovala vítězství v anketě Zaměstnavatel desetiletí z roku 2012.

Společnost Škoda AUTO byla v úterý večer na závěr slavnostního předávání jubilejních dvacátých cen Zaměstnavatel roku oceněna prestižním titulem Zaměstnavatel desetiletí. Toto ocenění bylo uděleno již podruhé a i před deseti lety jej získala Škoda AUTO. Česká automobilka se v soutěži Zaměstnavatel roku pravidelně umisťuje na předních příčkách: v celorepublikové kategorii Zaměstnavatel s více než 5 000 zaměstnanci zvítězila během posledních deseti let celkem pětkrát. Také v dalších anketách zaměřených na hodnocení zaměstnavatelů obsazuje Škoda AUTO opakovaně nejvyšší příčky. Péče o zaměstnance je pro Škoda AUTO jednou z nejvyšších priorit, což se odráží v mnoha aktivitách na podporu zdravého životního stylu, širokých možnostech pracovního uplatnění, programech pro rozvoj kariérního i osobního růstu, ale i soustavně rozvíjené firemní kultuře.

Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda AUTO za oblast Lidé a kultura:

„Tohoto ocenění si vážíme a moc za něj děkujeme. Je pro nás zároveň i velkou ctí a povzbuzením: chci, abychom nejlepším zaměstnavatelem zůstali i v příštích letech. Nebude to snadné, protože se v současnosti nacházíme uprostřed největší transformace v dějinách automobilového průmyslu. Abychom ji úspěšně zvládli, budeme muset v mnoha oblastech přehodnotit náš přístup. Klíčem k úspěchu bude mít zaměstnance se správnými dovednostmi. Pracujeme na široké nabídce programů, jejichž cílem je zvýšit kvalifikaci našich zaměstnanců a připravit je na budoucí požadavky výroby nových automobilů v éře elektromobility, kdy klíčovým prvkem vozidel bude software. Minulý rok jsme spoluzaložili neziskový vzdělávací institut 42 Prague zaměřený na programování. Rozvíjíme také témata jako New Work; zvyšujeme nabídku flexibilních pracovních modelů, jako jsou práce na dálku či sdílení pracovních míst. Zaměřujeme se také na diverzitu a inkluzi včetně vyššího počtu žen ve vedení a větší internacionalizace. Toto ocenění nás motivuje k tomu, abychom se společně pustili do dalších výzev a úspěšně je realizovali!“

Jaroslav Povšík, předseda podnikové rady Odborů KOVO a místopředseda dozorčí rady Škoda AUTO:

„Ocenění Zaměstnavatel desetiletí je přirozeným vyústěním cesty od zahájení spolupráce mezi Škoda AUTO a koncernem Volkswagen. Stačí se projít závody Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí, přečíst kolektivní smlouvu, navštívit veškerá sociální zázemí, jídelny, služby pro zaměstnance, učiliště a střední školu, vysokou školu, podívat se s jakým přesahem poskytujeme zázemí dodavatelům přímo v areálech společnosti Škoda AUTO, s jakým přesahem poskytujeme služby rodinám zaměstnanců, jejich dětem, přesahem podpory kultury a sportu, sociálními projekty jako např. Kolo pro život. Dále jsou to zaměstnanecké sbírky podpořené násobně společností Škoda AUTO a v neposlední řadě popracovní péče pro seniory. Podtrženo: Zaměstnavatel desetiletí je zaslouženým a oprávněným vítězstvím i tím, že v těchto projektech se budeme nadále angažovat a zasazovat se o ně.“


Ocenění Zaměstnavatel roku letos oslavilo dvacet let existence. Smyslem soutěže je zviditelnit úspěšné společnosti, a to bez ohledu na jejich historii, velikost nebo odvětví, a současně také podpořit rozvoj oblasti péče o lidské zdroje v České republice. Posledních deset let probíhá hodnocení celosvětově uznávanou metodikou Saratoga od společnosti PricewaterhouseCoopers, což výsledkům dodává vysoký odborný kredit. Kromě jiných výhod tento způsob posuzování nejprve porovnává firmy v jejich sektoru a až výsledné oborové skóre si hodnocený subjekt přináší do celkového pořadí.

Česká automobilka se v této soutěži pravidelně umisťuje na předních příčkách: v kategorii největších podniků s více než 5 000 zaměstnanci zvítězila během posledních deseti let celkem pětkrát. Letos Škoda AUTO v této kategorii obsadila druhou příčku, a k tomu získala prestižní ocenění Zaměstnavatel desetiletí.

Titul Zaměstnavatel desetiletí zohledňuje úspěchy v minulých letech a odráží tak dlouhodobě vysokou úroveň v oblasti péče o zaměstnance, kterou potvrzují také další nezávislé ankety a průzkumy. Vedle loňského titulu Zaměstnavatel roku uspěla Škoda AUTO poosmé v řadě také v průzkumu atraktivity zaměstnavatelů mezi studenty technických vysokých škol Universum, letos v únoru již pojedenácté zvítězila ve studii TOP Zaměstnavatelé 2022, která probíhá na českých univerzitách.

Škoda AUTO vloni v červnu rovněž obhájila vítězství v žebříčku CZECH TOP 100 Nejvýznamnějších firem České republiky. Dalším významným oceněním z nedávné doby je titul Podnik podporující zdraví. Česká automobilka za ochranu zdraví personálu nad rámec legislativních požadavků obdržela již potřetí za sebou nejvyšší, třetí stupeň certifikace. Škoda AUTO považuje zdraví svých zaměstnanců za jednu ze základních hodnot, a proto dlouhodobě vyvíjí aktivity na podporu péče o zdraví a zdravého životního stylu.

Vedle toho automobilka významně investuje do vzdělávání, a to ve všech oblastech vzdělávacího systému od mateřských a základních škol přes střední školy a odborná učiliště až po univerzity, ale i do rozvoje kompetencí zaměstnanců. Škoda AUTO provozuje svoji vlastní vysokou školu a připravuje odborníky na dynamicky se rozvíjející oblast moderních technologií, průmyslu 4.0 i na mezinárodní obchod.

Nové možnosti pro uplatnění zaměstnanců otvírají rovněž ambiciózní plány, které si automobilka stanovila v rámci své strategie NEXT LEVEL – Škoda STRATEGY 2030. Jedním z cílů rozvoje firmy je ve spolupráci s koncernem Volkswagen a místními úřady proměnit Českou republiku v centrum rozvoje elektromobility a dlouhodobě tak zajistit pracovní místa.