Volkswagen
Volkswagen

Největší výkonnostní program značky Volkswagen probíhá podle plánu: Již v roce 2024 má zvýšit zisk až o čtyři miliardy eur

Vedení společnosti a podniková rada schválily dokument s hlavními body plánu. Výkonnostní program optimalizuje náklady a výnosy pro dosažení cílové ziskovosti 6,5 % v roce 2026. Konstruktivní jednání vyústila v dohodu: Nová pravidla a nástroje pro snížení počtu zaměstnanců sníží personální náklady o 20 procent především v oblasti administrativy. Volkswagen AG umožní od ledna 2024 zkracovat úvazky starším zaměstnancům s rokem narození 1967 jako předstupeň pro odchod do důchodu, a nadále nebude přijímat nové zaměstnance.

Praha - Značka Volkswagen dosáhla významného milníku v uskutečňování svého globálního výkonnostního programu "Accelerate Forward/Road to 6.5". Vedení společnosti a zástupci zaměstnanců se po intenzivních jednáních dohodli na dokumentu s hlavními body plánu. Program je rozložen na tři roky a jeho cílem je udržitelně zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost klíčové značky koncernu Volkswagen a připravit ji na budoucnost. Značka Volkswagen bude usilovat o pozitivní příspěvek k hospodářskému výsledku v celkové výši deset miliard eur do roku 2026, aby mimo jiné eliminovala negativní vlivy, jakými jsou inflace a růst nákladů na suroviny. V roce 2026 má provozní rentabilita tržeb vzrůst udržitelným způsobem na 6,5 procenta. Již pro rok 2024 plánuje značka Volkswagen pozitivní příspěvek k hospodářskému výsledku až čtyři miliardy eur. Společnost se proto soustředí na opatření, která přinesou úsporu nákladů a zvýšení hospodářského výkonu s důrazem na tři hlavní body programu. Optimalizace čeká materiálové a produktové náklady, sníženy budou fixní a výrobní náklady a u výnosů dojde ke zvýšení. Vedení společnosti navíc uzavřelo se zástupci zaměstnanců dohodu o nástrojích v personální oblasti, které umožní snížit náklady na zaměstnance a práci. Tyto nástroje platí v celé společnosti Volkswagen AG. Ta od ledna 2024 umožní zkracování úvazků v rámci postupného odchodu do důchodu všem zaměstnancům s rokem narození 1967 (1968 u osob s vážným tělesným hendikepem) s cílem snížit náklady na práci především v oblasti administrativy. Navíc bude i nadále platit aktuální pozastavení náboru nových zaměstnanců a stabilizace mzdové skupiny Tarif Plus.

Thomas Schäfer, předseda představenstva značky Volkswagen osobní vozy a člen koncernového představenstva odpovědný za skupinu značek Core, k tomu řekl: "Značka Volkswagen jde svými aktuálními a budoucími vozidly správným směrem. Nyní posilujeme ekonomické základy, abychom zajistili úspěchy i v příštích letech. Tím podpoříme naši snahu vytvořit z Volkswagenu globálního lídra mezi značkami s velkými objemy prodeje. V uplynulých týdnech jsme udělali velký pokrok při sestavování nejrozsáhlejšího programu v historii značky. Všechny příspěvky příslušných oblastí činnosti jsou přesně definovány, o souborech opatření je rozhodnuto - a jejich realizace již započala. Naše úsilí začne přinášet plody už v roce 2024. To je také důležité, abychom dokázali odolávat stále tvrdší konkurenci v extrémně náročných tržních podmínkách. Dohoda se zástupci zaměstnanců je důležitým krokem. Díky němu se nyní můžeme rychle vydat na vytyčenou cestu. Tím dokazujeme, jak velkým nasazením, soudržností a inovační sílou disponují naše týmy i celá značka Volkswagen."

Gunnar Kilian, člen představenstva koncernu odpovědný za personalistiku, dodává: "Finalizací dokumentu s hlavními body plánu činíme důsledný krok v návratu značky Volkswagen na samotný vrchol. Kromě strukturálních opatření jsou nezbytné také nástroje v personální oblasti. Jako dobrý zaměstnavatel považujeme za samozřejmé, že přitom budeme postupovat s maximálním ohledem na sociální odpovědnost. Kromě pozastavení náboru a stabilizace vyšších mzdových tříd v programu Tarif Plus - tato opatření zůstávají i nadále v platnosti - jsme se proto se zástupci zaměstnanců dohodli na tom, že nyní nabídneme zkrácené úvazky v rámci postupného odchodu do důchodu také všem zaměstnancům s rokem narození 1967, a tím dosáhneme maximálního možného snížení stavu zaměstnanců podél demografické křivky především v administrativních odděleních společnosti Volkswagen AG. Navíc budeme v případě potřeby na všech úrovních individuálně nabízet dohody o rozvázání pracovního poměru. Uzavřená dohoda nám od roku 2024 vytvoří nezbytnou flexibilitu, abychom úspěšně zajistili hospodárnost podniku, a tím i udržitelná pracovní místa."

Daniela Cavallová, předsedkyně ústřední podnikové rady společnosti Volkswagen AG, řekla: "Očekáváme, že rok 2024 bude velmi náročný, především pro naše značky s velkými objemy prodeje. Proto jsme nyní hlavními body výkonnostního programu stanovili ve správnou dobu základ pro ambiciózní zlepšení. Společně vytyčený směr dlouhodobě posílí naši konkurenceschopnost, aniž by to bylo jednostranně na úkor zaměstnanců. Zásahy do mzdových tarifů nebo škrty v zajištění našich pracovních míst jsme nepřipustili. Nyní přijatá opatření na vylepšení hospodářského výsledku v řádu miliard totiž působivě ukazují, jakými zásadními pákami dokáže klíčová značka v našem silném koncernovém sdružení dosáhnout dalšího zvýšení efektivity. Výslovně vítáme, že přitom bude i v budoucnu důsledně pokračovat atraktivní program zkrácených úvazků v rámci postupných odchodů do důchodu. Budeme však nadále dbát i na to, aby se procesy, struktury a úkoly také skutečně zlepšovaly a zrychlovaly - protože výsledkem nesmí zvyšování pracovní zátěže zaměstnanců. Právě tak budeme v nadcházejících měsících úzce spolupracovat na další optimalizaci cílů pro klíčovou značku."

Výkonnostní program sází na zvyšování hospodářských výkonů a úspory nákladů

Program "Accelerate Forward" zahrnuje veškerá oddělení a úrovně ve společnosti Volkswagen. Mezi již dohodnutá a realizovaná opatření patří mimo jiné:

  • Doba vývoje nových modelů Volkswagen se zkrátí z 50 na 36 měsíců, aby bylo možné uvádět vozidla na trh rychleji bez kompromisů z hlediska kvality a bezpečnosti. V období plánovacího kola do roku 2028 se tím ušetří více než jedna miliarda eur.
  • Počet zkušebních prototypů v oddělení technického vývoje se sníží až o 50 procent, protože digitalizace a technický pokrok umožní realizovat více testů ve zkušebnách. Díky tomu lze ušetřit cca 400 milionů eur ročně, aniž by to mělo vliv na kvalitu.

Další opatření zahrnují efektivnější procesy nákupu, které umožní realizovat úspory přesahující 320 milionů eur ročně, optimalizované poprodejní služby, jež ročně přinesou více než 250 milionů eur, a optimalizaci doby výroby v rámci uzavřených dohod s příslušnými výrobními závody, což každý rok ušetří více než 200 milionů eur. Všechna uvedená opatření platí již pro rok 2024.

Sociálně přijatelné snižování stavu zaměstnanců

Volkswagen AG sází s výkonnostním programem také na cílené snížení stavu zaměstnanců v administrativě. Tím dojde k udržitelné optimalizaci nákladových struktur a současně k zajištění pracovních míst v Německu. Přitom bude maximálně využita demografická křivka s populačně silnými ročníky, které půjdou v nejbližších letech do důchodu. Proto dojde k rozšíření programu zkrácených úvazků pro postupný odchod do penze na ročník 1967 (1968 u zaměstnanců s těžkým tělesným hendikepem). Již zavedené nástroje v personální oblasti, jakými jsou pozastavení náboru nových zaměstnanců a stabilizace mzdové skupiny Tarif Plus, zůstanou i nadále v platnosti.

V administrativní oblasti společnosti Volkswagen má dojít k celkovému snížení personálních nákladů o 20 procent. Společnost bude navíc podle potřeby selektivně nabízet na všech úrovních dohody o rozvázání pracovního poměru. Žádný všeobecný program dohod o rozvázání pracovního poměru nebude uplatňován. Pracovní místa, která budou zrušena, nebudou nově obsazována, nebo jen ve výjimečných případech. Společnost navíc umožní personální transfery prostřednictvím interního trhu práce. Personální nástroje vstupují ve společnosti Volkswagen AG v platnost od ledna 2024, a plynule tak navazují na dohodu "Plán digitální transformace", kterou v roce 2019 uzavřelo podnikové vedení se zástupci zaměstnanců.


Informace o značce Volkswagen:

Značka Volkswagen osobní vozy působí na více než 150 trzích po celém světě a vyrábí vozidla ve více než 30 závodech ve 13 zemích. V roce 2021 vyrobil Volkswagen 4,9 milionu vozidel, mezi něž patří bestsellery, jako jsou VW Polo, VW T-Roc, VW Golf, VW Tiguan nebo VW Passat, ale také úspěšné modely elektromobilů VW ID.3 a VW ID.4. V uplynulém roce předala společnost zákazníkům na celém světě více než 260 000 elektromobilů, což je dosud nejvyšší počet. V současnosti pracuje pro značku Volkswagen 184 000 lidí na celém světě. K tomu je nutné připočítat více než 10 000 prodejců a servisních partnerů s 86 000 zaměstnanci. Volkswagen svou strategií ACCELERATE důsledně urychluje transformaci na softwarově orientovaného poskytovatele mobility.

Porsche Česká republika je největším importérem osobních a užitkových vozidel Volkswagen do České republiky. Na českém trhu zastupuje značky Volkswagen osobní vozy, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy, včetně programu prodeje prověřených použitých vozů Das WeltAuto. S projektem nabíjecí infrastruktury MOON společnost vstoupila v roce 2020 do nové éry trvale udržitelné osobní mobility založené na elektrických pohonech a digitalizaci.