KIA  - projekt ‚poslední míle‘
KIA - projekt ‚poslední míle‘

Kia spouští v Singapuru pilotní projekt dopravy ‚poslední míle‘ s cílem podpořit rozvoj budoucích PBV vozidel této značky

  • Kia v Singapuru zahájí průlomový zkušební projekt tzv. ‚poslední míle‘ v partnerské spolupráci se startupem S.lab Asia Inc., zaměřeným na logistický řetězec chlazeného zboží
  • Elektrická jednoúčelová vozidla (PBV) optimalizovaná pro službu dopravy poslední míle napomohou udržovat čisté prostředí v centru Singapuru
  • Kia nasadí vozy e-Niro upravené pro pilotní provoz v souladu s potřebami služeb dopravy poslední míle pod taktovkou firmy S.lab Asia
  • Obecnější strategie pro Singapur zahrnuje vývoj platforem pro jednoúčelová vozidla a CaaS (vozidlo jako služba); budování dobíjecí infrastruktury pro elektromobily; a vývoj koncepce správy vozového parku
  • Kia bude usilovat o vedoucí pozici na globálním trhu s jednoúčelovými vozidly prostřednictvím různých forem partnerské spolupráce a otevřených inovací

Kia Corporation začala budovat základy obchodních aktivit v oblasti moderních jednoúčelových vozidel (PBV) ve spolupráci se startupem S.lab Asia Inc., zaměřujícím se na logistický řetězec chlazeného zboží, s cílem proniknout na trh dopravy poslední míle v Singapuru.

Uvedené firmy podepsaly 28. ledna 2021 memorandum o porozumění, jehož cílem je spustit v Singapuru zkušební projekt s vozidly e-Niro a současně vyhodnotit možnosti budoucího obchodního modelu založeného na jednoúčelových vozidlech.

Model e-Niro, optimalizovaný a upravený pro služby dopravy poslední míle, se bude využívat v centru Singapuru v souladu s potřebami rychle rostoucího odvětví e-commerce. Strategický model dále napomůže rozvíjet schopnosti jednoúčelových vozidel a servisní aktivity obou partnerů.

„Kia si prostřednictvím této dohody vybuduje nezaměnitelný image coby partner otevřený spolupráci a poskytující novou přidanou hodnotu globálním poskytovatelům služby mobility,“ uvedl DongSoo Ahn, viceprezident a vedoucí skupiny jednoúčelových vozidel (PBV Business Group) společnosti Kia Corporation. „Kia bude usilovat o vedoucí pozici na globálním trhu s jednoúčelovými vozidly cestou partnerské spolupráce s různými provozovateli, nejen prostřednictvím služeb dopravy poslední míle, ale i různých forem spolupráce na poli otevřených inovací.“

Jednoúčelová vozidla – jejichž vývoj je klíčovou součástí středně- až dlouhodobé strategie Kia s označením ‚Plán S‘ – jsou vozidla navržená pro konkrétní aplikace či způsob použití, jako např. dopravu poslední míle, autonomní kyvadlovou dopravu nebo dopravu luxusními automobily s řidičem. Co se týče zkušebního projektu jednoúčelových vozidel Kia, ‚služba dopravy poslední míle‘ znamená dopravu zboží v závěrečném úseku trasy z centrálního velkoskladu k zákazníkovi, kde bude kladen důraz na maximální kvalitu dodávek a odlišení se od konkurence.

Startup S.lab Asia vyrábí speciální boxy pro logistický řetězec chlazeného čerstvého zboží a současně nabízí moderní rozvážkové služby. Aktuálně buduje logistickou síť, která bude prodávat a distribuovat čerstvé produkty do Koreje a regionu jihovýchodní Asie.

Příští generace jednoúčelových vozidel Kia je již ve finální fázi vývoje a optimalizace, a tak Kia ve spolupráci s firmou S.lab Asia nasadí model Kia e-Niro s interiérem upraveným pro snadné nakládání a vykládání boxů S.lab Asia při maximálním využití nákladového prostoru. Zmiňované aktivity budou v Singapuru spuštěny ještě v tomto pololetí, během nějž Kia vyhodnotí a rozvine obchodní model jednoúčelových vozidel se zaměřením na samotný produkt i služby s využitím reálných zkušeností získaných praktickým nasazením upraveného modelu e-Niro v Singapuru.

Kia prostřednictvím tohoto průkopnického projektu získá klíčové projektové kompetence a zkušenosti v oblasti jednoúčelových vozidel, jako je např.: vývoj jednoúčelových vozidel na bázi elektromobilu, optimalizovaných pro dopravu poslední míle; rozvoj platformy CaaS (Car as a Service – vozidlo jako služba) pro potřeby vozových parků a pronajímatelů; budování dobíjecí infrastruktury pro elektromobily; a vytvoření koncepce služeb se zaměřením na správu flotil elektromobilů.

Při výběru optimální lokality budoucího projektu jednoúčelových vozidel se Kia rozhodla pro Singapur, kde může využít špičkovou infrastrukturu tohoto městského státu, jeho vitální ekonomiku a rychle se rozvíjející odvětví e-commerce. V rozhodování sehrály roli i plány Singapuru postupně do roku 2040 zcela vyloučit dopravu vozidly se spalovacím motorem s uplatněním celého souboru progresivních ekologických zásad mobility vč. stále vyšších dotací na elektromobily.

Zdárný vývoj projektu chce Kia podpořit vybudováním platformy spolupráce s dalšími odvětvovými partnery, jako např. HMG Innovation Center v Singapuru; SP Group, největším singapurským poskytovatelem služeb dobíjení pro elektromobily; a Cycle & Carriage, místním autorizovaným prodejcem vozů Kia.

Kia bude s firmou S.lab Asia spolupracovat i na dalším rozvoji a optimalizaci obchodního modelu pro jednoúčelová vozidla na korejském trhu, resp. rozšíření podobných služeb v této zemi ještě během prvního letošního pololetí.

Titulek k fotografii: DongSoo Ahn (vlevo), viceprezident a vedoucí skupiny jednoúčelových vozidel (PBV Business Group) společnosti Kia Corporation, a Suah Lee, CEO společnosti S.lab Asia Inc., 28. ledna 2021 v Soulu při podpisu memoranda o porozumění.