KIA
KIA

Kia plánuje testy zdokonalených varovných systémů s cílem zvýšit dopravní bezpečnost na silnicích

  • Projekt Safety Priority Services bude na základě dat v reálném čase varovat řidiče na blížící se nebezpečí nebo vozidla záchranných složek
  • Projekt vychází z aktuálně používaných varovných funkcí, např. pro překážky na vozovce, nehody nebo mimořádné klimatické podmínky
  • Varování budou začleněna do stávajících systémů vozidla; budou minimalizovat odvádění pozornosti od řízení
  • Tříleté testování předchází nové legislativě EU s účinností od roku 2025

Kia zkoumá možnosti vývoje a vyhodnocování nových vyspělých palubních systémů pro varování, které budou na základě dat v reálném čase upozorňovat řidiče na hrozící nebezpečí. Systémy budou postaveny na stávajícím portfoliu funkcí pro upozorňování řidiče. Testování je součástí projektu Safety Priority Services, tedy programu spuštěného nizozemskou vládou s cílem zvýšit dopravní bezpečnost ještě před předpokládaným nabytím účinnosti nové evropské legislativy v roce 2025.

Kia ve spolupráci s firmami Hyundai, TomTom, ANWB, Inrix a Be-Mobile zkoumá možnosti, jak varovat řidiče na blížící se vozidla záchranných složek. Jelikož řidiči po zaslechnutí sirény často váhají, v jakém směru se tato vozidla blíží, nový systém varování bude informovat o typu vozidla záchranářů i směru, ze kterého toto vozidlo přijíždí. Nová funkce bude zpočátku fungovat pro sanitní vozy a následně budou přidány další typy záchranných vozidel.

Kia chce dále navrhnout způsoby varování řidiče na další často se vyskytující rizika včetně nečekaných a potenciálně nebezpečných situací. Řidiči by mohli být upozorňováni na blížící se vozidla jedoucí v nesprávném směru, uzavřené jízdní pruhy nebo aktuální dopravní zácpy, které nemusejí být z jejich pohledu vidět. Rozšířil by se tak rozsah stávajících upozornění zajišťovaných systémy infotainmentu ve vozidlech Kia, jako např. pro překážky na vozovce, práce na silnici, nehody a očekávané mimořádné klimatické podmínky.

Přesná kritéria budou ještě předem dohodnuta s nizozemskou vládou, nicméně Kia plánuje tato dodatečná varování začlenit do stávajícího systému infotainmentu ve vozidlech této značky, kdy varování ve zvukové, optické a hmatové podobě nebudou zbytečně odvádět pozornost od řízení a současně zvýší povědomí řidiče o aktuální situaci. Varování nebudou vyžadovat žádnou odezvu, aby řidič nemusel pouštět volant z rukou. Z výsledků testování bude Kia poskytovat NDW zpětnou vazbu ohledně kvality dat, aby bylo možné podle potřeby provádět další vylepšení.

Komentuje Sjoerd Knipping, viceprezident pro marketing a produktové plánování ze společnosti Kia Europe: „Neustále hledáme cesty, jak zvyšovat bezpečnost vozidel z pohledu našich zákazníků i ostatních účastníků silničního provozu, kdy vyvíjíme nejnovější špičkové funkce aktivní bezpečnosti pro naše vozidla. Věříme, že zapojení do projektu Safety Priority Services přinese novou řadu pokrokových varovných systémů, díky nimž bude cestování automobilem v Evropě ještě bezpečnější.“

Nizozemský ministr pro infrastrukturu a vodohospodářství Mark Harbers k tomu uvedl: „Digitální informace během řízení dnes využívá 98 % motoristů. Pilotní a další projekty kromě toho ukazují, že funkce varování během řízení mají pozitivní dopad na dopravní bezpečnost. Tyto kroky vítám, částečně proto, že například řidiči osobních i nákladních vozidel uvádějí, že taková varování jsou pro ně užitečná a stále více se na ně spoléhají. Proto nyní zahajujeme spolupráci se šesti organizacemi: zajistíme, aby spolehlivě poskytovaly řidičům ty správné informace.“

Projekt Safety Priority Services poběží po dobu tří let v rámci příprav na nově očekávanou povinnost sdílet data varování (začlenění do evropských předpisů se očekává od roku 2025).