Displej

-

Průhledový displej

Důležité informace promítnuté na čelním okně

Průhledový displej významně přispívá k bezpečné jízdě. Důležité informace, například rychlost jízdy, navigační pokyny a upozornění, promítá přímo na čelní okno.