Kia technologie
Kia technologie

Chytré technologie pro konektivitu a dobíjení nové generace značky Kia

  • Technologie Kia Connect a Kia Charge nastolují nová srovnávací měřítka z hlediska praktičnosti, dostupnosti a efektivity elektrické mobility s konektivitou.
  • Počínaje modelem EV9 promění Kia nové elektromobily v poskytovatele energie prostřednictvím technologie V2G (vehicle-to-grid) a obousměrného dobíjení.
  • Kia EV9 dokáže napájet spotřebiče i celou domácnost, a může tak aktivně pomáhat s proměnou evropského energetického trhu.
  • Kia Smart Charging nabízí uživatelům více flexibility při dobíjení elektromobilů a může snížit celkové náklady spojené s vlastnictvím elektromobilu.
  • Strategie Kia Connect pomáhá zlepšovat obecné zákaznické zkušenosti i bezpečnost.
  • Kia EV9 bude prvním vozidlem podporujícím streamování dat v reálném čase pro hladkou spolupráci vozidla s mobilní aplikací Kia Connect.

Kia představuje sestavu chytrých technologií, jejichž cílem je posunout praktičnost, dostupnost a efektivitu elektrické mobility na zcela novou úroveň. K tomu poslouží především technologie Kia Connect, Kia Charge a Kia Smart Charging: V1G (automatizované jednosměrné chytré dobíjení), V2H/B (Vehicle-to-Home/Vehicle-to-Building, vozidlo vs. dům / vozidlo vs. domácnost) a V2G (vehicle-to-grid, vozidlo vs. elektrická síť).

„Poskytování trvale udržitelných řešení mobility nové generace zahrnuje bezproblémové a ucelené spolupůsobení elektrifikace, konektivity a nových služeb,“ komentuje Sjoerd Knipping, viceprezident pro marketing a produktové plánování ze společnosti Kia Europe. „Počínaje novým EV9 směřuje Kia své úsilí k plné konektivitě elektromobilů a jejich připravenosti na budoucí nároky, aby bylo možné tato vozidla modernizovat ihned poté, co budou nejnovější inovace nebo funkce k dispozici.“

Využívání konektivity ke zlepšování zákaznických zkušeností

Cílem obecné technologické strategie Kia je budovat bezproblémovou a jednoduchou konektivitu prostřednictvím integrovaných sítí. Kia Connect prosazuje „trvalé“ propojení mezi vozidlem, servery Kia a poskytovateli dat na podporu průběžného předávání dat s cílem poskytovat řidičům aktualizace a informace v reálném čase prostřednictvím cloudové technologie palubní konektivity (Connected Car Cloud). Data v reálném čase dále Kia využívá ke zlepšování zákaznických zkušeností, aby usnadnila hledání dostupných dobíjecích stanic a předpovídání údržby vozidel. Streamovaná data mohou kromě toho přispět k obecně vyšší bezpečnosti na silnicích, umožňují efektivněji spravovat vozové parky a zkracovat dojezdové časy záchranářů.

Strategie Kia v oblasti konektivity zahrnuje i vyhrazenou mobilní aplikaci Kia Connect, jejímž prostřednictvím mohou zákazníci využívat výhody nabízené novým obchodem Kia Connect. Ten je místem, kde si zákazník může pořídit aktualizace vozidla, a tak svůj vůz průběžně modernizovat za použití vybraných technologií podle vlastních potřeb.

Prvním vozem těžícím z výhod obchodu Kia Connect bude EV9, které je zároveň prvním modelem Kia vybaveným kokpitem CCNC (Connected Car Navigation Cockpit) s dvoupásmovým modulem GPS ke zvýšení přesnosti určování polohy. Průběžné vylepšování systému podporují on-line aktualizace (OTA) k získávání nejnovějších map, rozhraní a nových verzí softwaru. Kromě toho bude Kia EV9 disponovat funkcí pro plánování tras s elektromobilem (Kia EV Route Planner), která doporučí optimální dobíjecí místa na základě stavu nabití akumulátoru vozidla na trase do zadaného cíle.

Dobitý akumulátor, situace pod kontrolou

Celosvětovou strategií Kia je poskytovat zákazníkům co nejjednodušší a nejpraktičtější dobíjení, ať již prostřednictvím veřejných dobíjecích stanic, u prodejců, nebo pomocí domácího wallboxu.

Aplikace Kia Charge umožňuje zákazníkům využívat komplexní síť dobíjecích stanic přes jediný přístupový bod. Evropská síť zahrnuje přes půl milionu dobíjecích míst ve 28 zemích a dále se rozšiřuje díky celoevropské partnerské spolupráci s firmami Ionity a Digital Charging Solutions (DCS), jakož i místními poskytovateli služeb dobíjení.

V oblasti rychlodobíjecích stanic Kia rozšiřuje regionální podniky se společnou majetkovou účastí s cílem do roku 2030 vybudovat 30 000 nových dobíjecích míst. Firma dále zřizuje rychlodobíjecí stanice pod společnou značkou u prodejců s cílem zajistit pohodlné služby dobíjení na míru zákazníkům.

Zužitkování všech výhod elektromobilů

Kia Smart Charging poskytuje zákazníkům při dobíjení elektromobilů vyšší míru flexibility. Pokroky v oblasti konektivity vozidel, zejména pak technologie obousměrného dobíjení, přesouvají dobíjení elektromobilů a využívání energie do éry udržitelnosti. Energie může téci oběma směry, do vozidla i pryč z vozidla. EV9 tak dokáže podporovat technologie V1G (automatizované jednosměrné chytré dobíjení), V2L (Vehicle-to-Load, vozidlo vs. spotřebič), V2B/V2H (Vehicle-to-Building/Vehicle-to-Home, vozidlo vs. dům / vozidlo vs. domácnost) a V2G (Vehicle-to-Grid, vozidlo vs. elektrická síť).

Technologie V2L, která se poprvé představila v modelu Kia EV6 a tvoří součást standardní výbavy EV9, umožňuje uživateli jednoduše napájet 110/220V spotřebiče přímo z akumulátoru EV9 připojením kabelu k dobíjecímu portu elektromobilu. Označení V2B a V2H znamená schopnost vozidla napájet dům nebo zákazníkovu domácnost (plně dobité EV9 s 99,8kWh akumulátorem dokáže běžnou domácnost napájet po dobu 5 až 10 dnů). V2G znamená, že vozidlo může energii vracet přímo do energetické sítě.

Vozidla podporující V2G, jako např. EV9, tak mohou ukládat energii získávanou z obnovitelných zdrojů a dodávat ji zpět do energetické sítě v době, kdy je například zataženo nebo nefouká vítr. To může v důsledku pomoci stabilizovat síť a podpořit využívání udržitelné energie, resp. snížit zákazníkovy výdaje za elektřinu. V širším měřítku by tak tisíce elektromobilů zapojených do sítě mohly fungovat jako virtuální elektrárna disponující dostatečným výkonem k napájení měst či obcí po omezenou dobu.

Kia pokračuje v odvážné proměně v poskytovatele řešení trvale udržitelné mobility, a tak se konektivita, elektrifikace a trvalá udržitelnost řadí k absolutním prioritám značky – včetně uvedení 15 elektromobilů do roku 2027, inovací ke zlepšení mobility napříč Evropou a podpory energetické sítě na pomoc evropskému energetickému průmyslu.