Škoda Auto - Andreas Dick
Škoda Auto - Andreas Dick

Změna v představenstvu společnosti Škoda Auto

Andreas Dick, který je v současnosti technickým viceprezidentem ve společnosti FAW-Volkswagen v Čchang-čchunu, bude od 1. září 2023 jako člen představenstva odpovídat za oblast Výroby a logistiky společnosti Škoda Auto.

Novým členem představenstva společnosti Škoda Auto odpovědným za oblast Výroby a logistiky bude od 1. září 2023 Andreas Dick. V současné době je jako technický viceprezident odpovědný mimo jiné za výrobu, logistiku a technický vývoj v čínské společnosti FAW-Volkswagen v Čchang-čchunu. Ve funkci nahrazuje Michaela Oeljeklause, který byl za uvedené oblasti odpovědný od roku 2010.

Klaus Zellmer - předseda představenstva společnosti Škoda Auto

„Michael Oeljeklaus sehrál klíčovou roli při formování výroby ve společnosti Škoda Auto a systematicky pracoval na její digitalizaci. Jeho obrovské nasazení a strategická vize s cílem sladit provoz jednotlivých závodů s požadavky budoucnosti charakterizují jeho přínos pro značku Škoda. Svými odbornými znalostmi a schopností realizace cílů rozhodujícím způsobem přispěl k transformaci výroby směrem k elektromobilitě, zavádění inovací do výrobních procesů a úspěšnému vedení našich závodů při výpadcích zásobování. Rád bych upřímně poděkoval Michaelu Oeljeklausovi za jeho dlouholetou práci a popřál mu vše nejlepší v jeho nové životní etapě. Zároveň mě těší, že se nám s příchodem Andrease Dicka podařilo získat pro společnost Škoda Auto osvědčeného odborníka na výrobu s mezinárodními zkušenostmi. Andreas Dick svými rozsáhlými zkušenostmi se zaváděním elektromobilů rozhodujícím způsobem přispěje k naší strategii dynamického rozvoje elektromobility. Kromě toho bude udávat směr digitalizace a dále prosazovat udržitelnou výrobu s ohledem na úsporu zdrojů v našich závodech po celém světě.“

Andreas Dick nastoupil do koncernu Volkswagen v roce 1998 po ukončení studia výrobního inženýrství na Technické univerzitě v Braunschweigu. Jako diplomovaný inženýr zastával pozice, jako jsou vedoucí oddělení stavby karoserií ve společnosti Volkswagen de Mexico a vedoucí závodu v Čchang-čchunu, než v roce 2011 převzal odpovědnost za stavbu závodu ve Foshanu a následně se stal jeho ředitelem. V letech 2016 až 2019 vedl závod Volkswagen v Emdenu v severním Německu, kde byl mimo jiné odpovědný za náběh modelů Passat a Arteon. Od roku 2019 vykonával funkci technického viceprezidenta ve společnosti FAW-Volkswagen v Čchang-čchunu, kde byl mimo jiné odpovědný za výrobu, produktový management, logistiku, plánování a technický vývoj. Během této doby řídil zejména digitální transformaci technických oddělení a byl odpovědný za náběh výroby mnoha elektromobilů a produkci přibližně 1,8 milionu vozidel ročně.

Michael Oeljeklaus vedl od srpna 2010 jako člen představenstva společnosti Škoda Auto oblast Výroby a logistiky. Jako držitel doktorátu ze strojního inženýrství během této doby téměř zdvojnásobil roční objem celosvětové výroby až na 1,3 milionu vozidel a mimo jiné byl odpovědný rovněž za rozsáhlou digitalizaci výroby. Včasným a důsledným využíváním inovativních technologií v oblasti Průmyslu 4.0 se podařilo výrazně zvýšit efektivitu procesních postupů. Spolu se svým týmem také připravil české závody Škoda Auto na výrobu elektromobilů a bateriových systémů MEB, čímž umožnil včasné zahájení jejich výroby. Michael Oeljeklaus působí v koncernu Volkswagen od roku 1988. V letech 1991 až 1993 pracoval ve společnosti Volkswagen Bordnetze GmbH v Berlíně – nejprve jako vedoucí výroby a poté jako technický ředitel s oprávněním jednatele. V roce 1993 se vrátil do Wolfsburgu, kde během následujících 5 let zastával různé vedoucí funkce v oblasti výroby. V této době například zodpovídal za náběh modelů Seat Arosa a Volkswagen Lupo. V roce 2005 přešel Michael Oeljeklaus do společnosti SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd. v Šanghaji, kde pracoval na pozici technického výkonného ředitele. V této pozici byl odpovědný za produktový management, technický vývoj, plánování výroby, logistiku a výrobu ve všech pobočkách společnosti SAIC Volkswagen v Číně.