ŠKODA - úklid přírody
ŠKODA - úklid přírody

Zaměstnanci Škoda AUTO se zapojili do úklidu přírody

Zaměstnanci společnosti Škoda AUTO a jejich rodinní příslušníci se o víkendu zapojili do celorepublikové výzvy Ukliďme Česko.

Společnost Škoda AUTO o uplynulém víkendu uspořádala úklid odpadků v okolí svých výrobních závodů v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí v rámci výzvy Ukliďme Česko. Dobrovolníci z řad zaměstnanců, stážistů i rodinných příslušníků se zapojili do tradiční akce, na které se česká automobilka podílí jako partner od roku 2015. Stovka škodováků vyrazila do přírody a sesbírala přes 700 kg odpadu, což odpovídá 7 kilogramům na každého účastníka. Ochrana životního prostředí a dobrovolnictví jsou jedny ze základních hodnot společenské odpovědnosti automobilky Škoda AUTO.

Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda AUTO za oblast Řízení lidských zdrojů, říká: „Velmi mě potěšilo, že se i letos do výzvy Ukliďme Česko s velkým nasazením zapojila početná skupina zaměstnanců ŠKOD AUTO spolu se svými blízkými. Děkuji všem našim dobrovolníkům, že pomohli dobré věci a ve svém volném čase přispěli k ochraně životního prostředí.“

Letošní termín víkendové akce Ukliďme Česko byl stanoven na sobotu 18. a neděli 19. září. První den se účastníci pustili do úklidu v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí, v neděli vyrazili dobrovolníci k závodu v Kvasinách. Při sběru odpadků se zaměřili na konkrétní lokality: v Mladé Boleslavi zbavili nečistot lesopark Štěpánka, ve Vrchlabí se věnovali trase vedoucí městem a okolí závodu a v Kvasinách prošli frekventovanou cyklostezku do Rychnova nad Kněžnou a bezprostřední okolí výrobního areálu.

Akce se zúčastnily za dodržení všech covidových opatření zaměstnanci i rodinní příslušníci. Úklid přírodních lokalit má v rámci firmy dlouhou tradici, protože automobilka jako partner akce vyzývá kolegy k pomoci již od roku 2015, a to pravidelně dvakrát do roka: na jaře a na přelomu léta a podzimu.

Dobrovolníci byli vybaveni pracovními, ochrannými a hygienickými pomůckami a za dva dny na třech lokalitách nasbírali 700 kg odpadu, což odpovídá 7 kilogramům nepořádku na každého účastníka. Výzva Ukliďme Česko letos připadla na víkend, kdy probíhala také celosvětová akce World Cleanup Day. Smyslem je věnovat alespoň jeden den v roce úklidu okolního prostředí a prosazovat ohleduplné chování lidí ve volné přírodě.

Škoda AUTO a její zaměstnanci se do ochrany životního prostředí zapojují pravidelně. Automobilka podporuje své četné ekologické aktivity v rámci strategie GreenFuture, kterou tvoří tři hlavní pilíře. GreenProduct se zabývá vývojem co možná nejekologičtějších vozidel, a to jak z hlediska spotřeby paliva, tak použitých materiálů a možností jejich recyklace. Prostřednictvím GreenRetail podporuje značka ekologické hospodaření provozoven prodejců a servisů, GreenFactory zahrnuje všechny činnosti ve prospěch výroby šetrné k přírodním zdrojům.

Mezi nejnovější příspěvky z oblasti udržitelného rozvoje patří přechod závodu Vrchlabí na uhlíkově plně neutrální výrobu, kterého moderní provoz na úpatí Krkonoš dosáhl již na konci loňského roku. Automobilka také dlouhodobě podporuje řadu společensky odpovědných aktivit včetně firemního dobrovolnictví. Příkladem může být letošní okamžitá materiální a finanční pomoc obcím na jižní Moravě a Lounsku zasažených tornádem. Škoda AUTO se kromě toho angažuje v mnoha projektech, věnovaných například rekultivaci a zachování biodiverzity v lesích.