ŠKODA -  Ukliďme Česko
ŠKODA - Ukliďme Česko

Zaměstnanci Škoda AUTO pomohli nasbírat 18 tun odpadků

Zaměstnanci všech tří závodů společnosti Škoda AUTO se zúčastnili celorepublikové akce Ukliďme Česko, na níž se automobilka podílí již od roku 2015.

Společnost Škoda AUTO se jako partner akce Ukliďme Česko znovu aktivně zapojila do ochrany přírodních lokalit v okolí svých výrobních závodů a ve spolupráci s Odbory KOVO vyzvala zaměstnance, aby s rodinnými příslušníky či přáteli pomohli životnímu prostředí po náročné zimní sezoně. Zaměstnanci z Kvasin a Vrchlabí se během uplynulého víkendu podíleli na úklidu v okolí Harrachova a na hřebenech Orlických hor, čímž se uzavřela jarní část úklidu v přírodních lokalitách poblíž závodů společnosti Škoda AUTO, kterou v dubnu zahájil sběr v chráněné krajinné oblasti Milovice nedaleko Mladé Boleslavi. Za automobilku se těchto tří akcí zúčastnilo 322 dobrovolníků, mezi nimiž nechyběly ani desítky uprchlíků z Ukrajiny, a organizátoři napočítali celkem 18 tun shromážděného odpadu.


Maren Gräf - členka představenstva společnosti Škoda AUTO za oblast Lidé a kultura

"Ve společnosti Škoda AUTO jsme skutečně hrdí na to, že iniciativu ‘Ukliďme Česko’ podporujeme dlouhodobě a především s plným přesvědčením. Ráda bych poděkovala všem zúčastněným, že se v rámci této důležité akce opět zasadili o udržitelnost a čisté životní prostředí. Obzvláště na mne zapůsobilo, jak výzvu organizátorů následovali jak Češi tak uprchlíci z Ukrajiny a společně bok po boku se v regionech našich výrobních závodů aktivně zapojili a sociálně angažovali."


Zaměstnanci se letos připojili k úklidům pořádaným místními organizacemi na ochranu životního prostředí a zaměřili se na místa, kde dochází k největší zátěži. I letos organizátoři zaznamenali zvýšené množství odpadků kvůli značnému pohybu lidí během zimní sezony, kdy se kvůli covidové pandemii méně cestovalo do zahraničí.

Během uplynulého víkendu se zapojili zaměstnanci, stážisti a další dobrovolníci do sběru v horských oblastech poblíž závodů v Kvasinách a ve Vrchlabí. V sobotu 21. května se vydali zejména podél vodních toků kolem Harrachova, kde akci spoluorganizovala Správa Krkonošského národního parku, na neděli 22. května vyhlásil Český svaz ochránců přírody Prorubky úklid v okolí vrchu Šerlichu, který se nachází na exponovaném hřebenu Orlických hor.

Dobrovolníci z Mladé Boleslavi se přidali k akci pořádané už v sobotu 2. dubna místním Českým svazem ochránců přírody Klenice a správou chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a jejich cílem byla chráněná krajinná oblast Milovice.

Jen na trasách kolem Milovic nasbírali účastníci téměř 17 tun odpadu, mezi nimi zhruba 200 pneumatik, které byly následně předány k druhotnému zpracování. Na vrcholcích Orlických hor shromáždili dobrovolníci 400 kg nepořádku, v Krkonoších napočítali organizátoři 460 kg sesbíraných odpadků. Celkem tak při těchto třech úklidových akcích ochranáři odstranili z přírody necelých 18 tun odpadu.

Do úklidu se celkem zapojilo 322 dobrovolníků z řad zaměstnanců a praktikantů společnosti Škoda AUTO, k nimž se jako obvykle přidali i rodinní příslušníci či přátelé. Letos se do výzvy automobilky zapojily i desítky uprchlíků z Ukrajiny: převážně šlo o ženy a děti, kterým Škoda AUTO poskytla bezprostředně po vypuknutí války nezbytnou pomoc.

Automobilka v rámci své transformace zařadila do strategických plánů nové, ambiciózní ekologické cíle. Ve své strategii NEXT LEVEL – Škoda STRATEGY 2030 počítá s tím, že do konce tohoto desetiletí bude ve všech třech českých výrobních závodech vyrábět elektromobily nebo elektrokomponenty. V závislosti na vývoji trhu firma očekává, že prodej jejích čistě bateriových elektromobilů v Evropě bude tvořit 50 až 70 procent.

Nejpozději do roku 2030 mají všechny české a indické závody přejít na uhlíkově neutrální výrobu vozů a flotilové emise aut pro evropský trh klesnou v porovnání s rokem 2020 o více než 50 procent. V tomto směru již bylo dosaženo prvního důležitého milníku: závod ve Vrchlabí se na konci roku 2020 stal prvním výrobním provozem společnosti Škoda AUTO s neutrální bilancí emisí CO2.