Škoda GreenFuture
Škoda GreenFuture

Významné milníky pro Škoda Auto dosažené v rámci GreenFuture

Strategie GreenFuture je od roku 2013 hnací silou a podporou pro ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti, které automobilka dále zdokonaluje a rozšiřuje.

Ochrana životního prostředí je pro společnost Škoda Auto již řadu let pevnou součástí firemní strategie. S ohledem na obsáhlost zavedených opatření vznikl před 10 lety program GreenFuture, jehož cíle se průběžně zpřísňují a rozvíjejí. Česká automobilka dosáhla v posledních letech několika významných milníků v oblasti udržitelnosti. Environmentální aktivity tvoří také základ firemní strategie Next Level – Škoda Strategy 2030, která stanovila ambiciózní plány v řadě oblastí. Při nedávném 3. ročníku akce GreenWeek pro zaměstnance byla příležitost ohlédnout se za nejdůležitějšími milníky a dále zvýšit jejich povědomí o významu udržitelnosti pro společnost Škoda Auto.


Andreas Dick - člen představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Výroby a logistiky

"Ve společnosti Škoda Auto se v oblasti udržitelnosti řídíme zásadami a náš program GreenFuture je toho důkazem: Udržitelnost jsme definovali jako jednu z našich základních hodnot a pevně jsme ji zakotvili v naší firemní strategii. Přijímáme komplexní opatření nejen v našich mezinárodních moderních výrobních závodech, ale také v celém hodnotovém řetězci. Společně s našimi partnery dále sledujeme cíl neustále snižovat ekologickou stopu našich obchodních aktivit a výrobků."


GreenFuture sleduje environmentální ochranu v celém hodnotovém řetězci

Před 10 lety došlo k zahrnutí stále širšího spektra opatření na ochranu životního prostředí ve společnosti Škoda Auto pod strategii GreenFuture, která se skládá ze tří hlavních částí. GreenProduct zabývající se vývojem co možná nejekologičtějších vozidel, a to jak z hlediska spotřeby paliva či elektrické energie, tak použitých materiálů a možností jejich recyklace. GreenFactory zahrnuje všechny činnosti ve prospěch výroby šetrné k přírodním zdrojům. Prostřednictvím GreenRetail podporuje značka ekologické hospodaření provozoven prodejců a servisů.

Důležité milníky pro GreenProduct, GreenFactory a GreenRetail

Projekt GreenFuture byl zahájen v roce 2013 a za 10 let dosáhl mnoha mimořádných úspěchů. Vedle kroků v oblasti výroby a návrhu vozidel či důmyslného využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů se jeho součástí staly i programy z oblasti společenské odpovědnosti.

Za GreenProduct byl pro Škoda Auto klíčovým milníkem rok 2020, kdy automobilka zahájila sériovou výrobu svého prvního plně elektrického vozu Škoda Enyaq a v následujících letech plánuje uvést na trh šest plně elektrických modelů. V rámci GreenFactory společnost zahájila v roce 2022 v Mladé Boleslavi výrobu bateriových systémů pro plně elektrické vozy MEB. Důležitým milníkem byl i přechod Vrchlabského závodu v roce 2020 na uhlíkově neutrální výrobu.

Významného úspěchu dosáhla Škoda Auto také v oblasti GreeenRetail. Od roku 2007 vysazuje automobilka za každý prodaný vůz v České republice jeden strom. Do konce roku 2023 prostřednictvím projektu Škoda Stromky bude vysazeno více než 1 244 000 stromů. Výčet nejdůležitějších milníků automobilky v oblasti GreenFuture je k vidění v přiložené infografice.

Škoda Auto do roku 2050 zcela uhlíkově neutrální společností

Automobilka se zaměřuje také na zvyšování udržitelnosti v celém hodnotovém řetězci. To zahrnuje široké nasazení recyklovaných a recyklovatelných materiálů či druhotné využití vysokonapěťových akumulátorů z elektromobilů ve stacionárních stanicích ještě před tím, než projdou důslednou recyklací a z jejich surovin vzniknou nové články.

Všechna opatření mají přispět k dlouhodobému snížení objemu skleníkových plynů v celém životním cyklu produktu a přispět tak k cíli celého koncernu Volkswagen stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální společností.

Zvyšování zaměstnaneckého povědomí: Workshopy o udržitelnosti během GreenWeek

Zvyšování povědomí o ekologických cílech Škoda Auto a informování všech zaměstnanců je pro společnost klíčové. Nedávný třetí ročník interní akce GreenWeek konaný ve dnech 18. až 22. září představil zaměstnancům kroky a další plány společnosti v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelné výroby. Součástí byly inspirativní podněty prezentující řadu možností pro osobní přispění k ochraně životního prostředí. Prostřednictvím živého vysílání mohli zaměstnanci zhlédnout příspěvky od interních i externích hostů, jejichž společným tématem byla udržitelnost v automobilovém průmyslu, v naší krajině a každodenním životě. Diváci se dozvěděli jak o plánech a krocích společnosti, tak i o možnostech osobního přispění k ochraně životního prostředí.

Zpráva o udržitelném rozvoji 2021-2022 a mikrostránka věnovaná udržitelnosti

Již od roku 2007 společnost každé dva roky pravidelně informuje své stakeholdery o cílech a pokrocích v oblasti udržitelného rozvoje, nově vydaný report je k vidění na tomto odkaze. Současně byla v červnu spuštěna komplexní mikrostránka o udržitelnosti, kde mohou zainteresované strany sledovat naše příspěvky k udržitelnějšímu světu napříč všemi ESG pilíři.

skoda green future infografika