Tlačítko SOS

-

Tlačítko SOS

Jste v dobrých rukách

V případě nehody je nutné zachovat klid. Volitelnou službu Volání v případě nehody Volkswagen aktivujete pomocí jednoduchého stisku tlačítka. Systém zajistí navázání telefonického spojení s centrem tísňového volání Volkswagen. Prostřednictvím hlasové komunikace je pak řidiči poskytována péče a podpora až do příjezdu vozidla záchranné služby. Pomocí tlačítka SOS můžete velmi rychle přivolat pomoc také pro ostatní účastníky provozu. Nouzové volání se automaticky uskuteční, když systém zaregistruje nehodu. Konkrétně v případě, kdy dojde k aktivaci airbagů. Poté se naváže spojení s centrem tísňového volání Volkswagen a kontaktuje Vás osoba, který Vám poskytne odborné rady. Současně jsou do centrály odeslána relevantní data, jako např. zjištěná aktuální pozice automobilu, což umožní vyslání nejbližší rychlé záchranné služby. Služba tísňového volání Volkswagen je Vám k dispozici v deseti evropských jazycích a 22 zemích Evropy.

Pro využívání služeb Car-Net "Security & Service" je nutné uzavřít online separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Aby smlouva mohla být využívána po celou dobu platnosti, je nutné do 90 dnů po převzetí vozidla provést jeho registraci na adrese www.volkswagen.com/car-net. Služba nouzového volání je aktivována bez registrace již v okamžiku předání vozidla. Dostupnost služeb Car-Net se může v jednotlivých zemích lišit. Tato služba platí v rámci sjednané doby a její obsah se může v průběhu trvání smlouvy měnit. Využívání bezplatných aplikací Car-Net je možné pouze prostřednictvím chytrého mobilního telefonu s operačním systémem iOS nebo Android a SIM karty umožňující přenos dat z internetu, ke které je uzavřena stávající nebo separátní smlouva mezi Vámi a mobilním operátorem. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při odesílání a příjmu dat z internetu - zejména v zahraničí - vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Bližší informace o mobilních službách Car-Net "Security & Service" získáte na adrese www.volkswagen.com/car-net nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.