KIA - Strategický plán
KIA - Strategický plán

Strategický plán Kia k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2045

  • Kia se zavazuje do roku 2045 dosáhnout uhlíkové neutrality napříč celým svým hodnotovým řetězcem
  • Modelová řada Kia bude v Evropě do roku 2035 plně elektrická; klíčové globální trhy budou následovat do roku 2040
  • Průkopnická partnerská spolupráce s organizací Ocean Cleanup bude zkoumat progresivní způsoby zapojování celého odvětví do aktivit na ochranu planety
  • Studie čistě elektrického SUV s označením Concept EV9 odhalena před premiérou na AutoMobility LA

Společnost Kia Corporation definovala svoji vizi stát se odpovědným a pokrokovým leaderem v otázce poskytování skutečně udržitelných řešení mobility, který se zavazuje do roku 2045 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Kia oznámila aktuální podobu vlastní firemní vize prostřednictvím virtuální prezentace ‚Kia Sustainability Movement‘ (Hnutí Kia za trvalou udržitelnost), která se uskutečnila 11. listopadu. Vize Kia stát se ‚poskytovatelem řešení trvale udržitelné mobility‘ odráží přístup této společnosti k trvalé udržitelnosti, tedy mj. vytváření řešení trvale udržitelné mobility pro spotřebitele, komunity i celosvětovou společnost.

Kia v prvním významném kroku v souladu s vlastní firemní vizí oznámila svůj plán dosáhnout do roku 2045 uhlíkové neutrality postavené na třech klíčových pilířích ‚trvale udržitelné mobilitě‘, ‚udržitelné planetě‘ a ‚udržitelné energii‘.

Uvedenými pilíři se bude Kia řídit v rámci svého úsilí snižovat uhlíkové emise napříč všemi aspekty provozu, od dodávek přes logistiku, výrobu vozidel a samotný provoz vozidel až po likvidaci odpadu. Do roku 2045 plánuje Kia snížit vlastní uhlíkové emise v porovnání s rokem 2019 o plných 97 %. Firma dosáhne uhlíkové neutrality zaváděním dalších opatření schopných plně vyrovnat uhlíkové emise, které bude Kia ještě produkovat.

Uhlíková neutralita: stav rovnováhy mezi množstvím emisí CO2 vypouštěných do atmosféry a množstvím CO2 odstraňovaného z atmosféry.

„Z našeho pohledu to není jen nadefinování cílů a jejich dosahování. Jde o nastolení vize, která bude inspirovat ostatní subjekty rovněž se do této akce zapojit ku prospěchu lidstva a ochrany životního prostředí,“ uvedl Hosung Song, prezident a CEO Kia. „V souladu s naší vizí stát se poskytovatelem řešení trvale udržitelné mobility se zavazujeme dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2045.“

Kia dále ještě před premiérou na přehlídce AutoMobility LA zveřejnila první snímky studie Concept EV9. Koncept akumulátorového elektromobilu (BEV) zhmotňuje zasazení značky Kia o dosažení uhlíkové neutrality.

Dosažení úplné elektrifikace na hlavních trzích do roku 2040

Největší část uhlíkových emisí vyprodukovaných libovolným výrobcem sériově vyráběných vozů vzniká v době, kdy jsou tato vozidla v každodenním provozu na cestách, tedy kdy pomáhají naplňovat potřeby mobility zákazníků. Právě z tohoto důležitého důvodu klade Kia důraz na přechod od vozidel poháněných spalovacími motory k plně ekologické modelové řadě akumulátorových elektromobilů příští generace, jakož i elektromobilů na palivové články (FCEV). Kia proto ve snaze dosáhnout nulových uhlíkových emisí během vlastního používání vozidel ještě urychlí zavádění své středně- až dlouhodobé strategie s označením Plán S.

Cílem značky Kia v Evropě je do roku 2035 plně elektrifikovat zde nabízenou modelovou řadu vozidel. Od doku 2040 bude modelová nabídka Kia na všech klíčových trzích po celém světě sestávat výhradně z akumulátorových elektromobilů, vykazujících nulové výfukové emise při každodenním provozu. Právě v uvedené fázi životnosti vozidla dosáhne Kia ohromného posunu kupředu v redukování jednotlivého hlavního zdroje uhlíkových emisí.

Kia rovněž spolupracuje se svými dodavateli na snižování uhlíkových emisí již od fáze dodávky dílů. Kia má v úmyslu do roku 2022 vytvořit systém monitorování uhlíkových emisí pro své partnerské společnosti a rovněž svým dodavatelům poskytne řešení postavená na takto získaných datech. Klíčovým prvkem tohoto plánu je používání tzv. ‚zelené oceli‘, neboť právě ocelářský průmysl je tradičně jedním z největších světových producentů uhlíkových emisí.

Zelená ocel: ocel vyráběná za použití ekologických postupů s minimálním využitím fosilních paliv.

Ochrana mořských ekosystémů a vyrovnání uhlíkových emisí

Kia spustí projekt ‚Modrý vodík‘ s cílem aktivně a hmatatelným způsobem přispět k ochraně životního prostředí namísto pouhého snižování emisí k dosažení cíle uhlíkové neutrality. Uvedený projekt se zaměří na mořské ekosystémy, jejichž schopnosti pohlcování uhlíku patří k nejefektivnějším.

Modrý vodík: vodík pohlcovaný mořskými řasami a nánosy v ústí řek, kdy dochází k účinnému snižování množství vodíku v atmosféře.

Ve snaze zvýšit podíl modrého vodíku bude Kia ve spolupráci s externími partnery obnovovat a chránit korejské pobřežní mokřady. Na území Koreje se v celosvětovém měříku vyskytují jedny z nejrozsáhlejších přílivových nánosů v ústí řek, a země tak může výhodným způsobem posílit zastoupení modrého vodíku.

Na cestě k udržitelné budoucnosti bude Kia rovněž spolupracovat s neziskovou organizací Ocean Cleanup na vývoji technologií umožňujících eliminovat plasty ve světových oceánech, resp. nasazování takových technologií ve velkém měřítku. Aby bylo možné zbavit oceány plastu, je nutné vyčistit stávající plastový odpad v oceánech a současně zabránit tomu, aby se do oceánů dostávaly plasty nové. Ocean Cleanup za tímto účelem vyvinula technologii ‚Interceptor‘ (lapač), která má být nasazena v řekách po celém světě s cílem zamezit pronikání plastového odpadu do oceánů.

Do budoucna chce Kia spolupracovat s organizací Ocean Cleanup na budování systému oběhového hospodaření se zdroji. Kia poskytne hmotnou podporu při výrobě uvedených lapačů a současně bude plastový odpad nashromážděný při čištění řek využívat k výrobě materiálů pro výrobu vozidel. Kia plánuje do roku 2030 navýšit podíl recyklace plastů v rámci vlastní výroby na 20 %.

Firma rovněž plánuje zavádět procesy recyklace plastů během fáze likvidace vozidel po skončení životnosti. Po zavedení těchto procesů se navýší procentní podíl opětovného využívání vysloužilých akumulátorů a plastů. Kia dále plánuje od roku 2022 společně s externími partnery realizovat zkušební projekty v oblasti systémů ukládání energie do vysloužilých akumulátorů (SLBESS).

Dosažení cíle RE100 a nulových emisí ve všech firemních provozech Kia

Kia má v úmyslu do roku 2045 dosáhnout nulových emisí napříč všemi oblastmi svého podnikání – včetně všech výrobních provozů; navazuje tím na červencové oznámení skupiny HMG a jejích klíčových přidružených společností připojit se k iniciativě RE100. Iniciativa RE100 klimatické skupiny spočívá v přechodu ke 100% obnovitelné energii v rámci výroby elektřiny.

K naplnění uvedených cílů bude Kia ve svých firemních provozech v Koreji, USA, Číně a Indii aktivně prosazovat přechod k výrobě elektřiny prostřednictvím fotovoltaických panelů.

Kia předpovídá, že dalším vylepšováním vlastních technologií vodíkových palivových článků jen tato samotná iniciativa napomůže každým rokem snížit emise o jedno procento. Aby tohoto snížení skutečně dosáhla, zavede Kia další inovace, jako např. technologii CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage – zachytávání, využívání a ukládání vodíku).

Kia rovněž postupně do roku 2030 vymění svůj firemní vozový park, který budou tvořit výhradně akumulátorové elektromobily nebo modely FCEV.

Premiéra studie Kia Concept EV9

Kia dnes současně odhalila první oficiální snímky studie Concept EV9, která je důležitým milníkem v zasazení značky Kia o řešení trvale udržitelné mobility. Futuristický design uvedeného vozidla byl inspirován světem přírody; využívá zušlechtěné recyklované materiály původem z odpadu zachyceného v mořích, jinak vážně ohrožujícího celý mořský ekosystém.

Concept EV9 naznačuje možnou podobu příštího modelu Kia, navazujícího na model EV6 a spadajícího do nabídky vyhrazených akumulátorových elektromobilů (BEV) postavených na podvozkové architektuře E-GMP (Electric Global Modular Platform). Concept EV9 zhmotňuje vizi značky Kia v automobilovém segmentu SUV – budoucí proměnu, která již není daleko od realizace – spojující progresivní design, nejmodernější technologie a vyspělé čistě elektrické hnací ústrojí v jediném průkopnickém balení.