Tisková zpráva
Sponzorský dar pro interní oddělení litoměřické nemocnice

Společnost Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. věnovala na přelomu roku další dar. Po defiblirátorech věnovaných věnovaných Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, nyní darovala odsávačku Medela včetně příslušenství litoměřické nemocnici. Dar ve výši převyšující částku 60 tis korun českých obdrželo interní lůžkové odd oddělení přímo od pana Gerharda Horejska.