ŠKODA CARE CONNECT
Škoda Care Connect praktické online služby

Škoda Care Connect praktické online služby pro pohodlí a bezpečnost

Zákaznické call centrum, které pomůže i poradí, je řidičům vozů Škoda k dispozici nepřetržit.

Kromě systému eCall, který je v zemích Evropské unie povinný od roku 2018 v každém novém vozidle, nabízí většina vozů značky Škoda (kromě modelu Citigoe iV) standardně dvě další možnosti, jak požádat na cestách o radu či pomoc. Prostřednictvím tlačítek pro Infolinku a Pomoc na cestě lze navázat kontakt s pracovníkem v zákaznickém call centru.

Existují výbavové prvky, u nichž sice doufáme, že je nikdy nebudeme muset použít, ale přesto je uklidňující mít je na palubě. To se týká například automatického tísňového volání eCall, které je od roku 2018 povinnou součástí každého nového vozu prodaného v EU. Služby digitálního připojení Škoda Connect poskytují ve většině aktuálních modelů značky Škoda (kromě modelu Citigoe iV) také další užitečné funkce, které spadají do proaktivních služeb v rámci Care Connect a které řidiči zodpoví všechny otázky, týkající se jeho vozidla. O uvolněnou jízdu se zejména při cestování starají primárně dvě funkce: Infolinka a Pomoc na cestě – příslušná tlačítka jsou umístěna ve stropním modulu vedle červeného tlačítka nouzového volání a jsou označena symbolem „i“ nebo klíčem.

V případě dotazů týkajících se funkcí vozidla nebo služeb Škoda Connect postačí stisknout tlačítko pro spojení s Infolinkou. Prostřednictvím vestavěné eSIM se vytvoří spojení s Infolinkou Škoda. Kompetentní pracovník pomůže ve všech ohledech, například s otázkou, zda je možné do vozidla natankovat palivo kategorie E10. Pracovníci infolinky hovoří zpravidla kromě úředního jazyka dané země také anglicky. Avšak i když je řidič v zahraničí, je možné jazykové bariéry snadno překlenout. Řidiče vozu Škoda lze, na základě jeho přání, propojit s call centrem v jeho zemi, aby mohla další komunikace probíhat v příslušném mateřském jazyce.

Ani v případě poruchy vozidla nenechá společnost Škoda AUTO své zákazníky na holičkách. Po stisknutí tlačítka služby Pomoc na cestě budete spojeni s odborným pracovníkem, který Vám ochotně poradí a pomůže na cestě. Současně systém odešle data o aktuální pozici vozu včetně všech relevantních údajů o vozidle pracovníkům infolinky, kteří je předají odtahové službě. Pracovník tak může snáze zjistit příčinu poruchy, ujasnit si s řidičem další kroky a zahájit nezbytná opatření. Pakliže není možné pokračovat v jízdě, zajistí zaměstnanec call centra odtah do servisu. Kromě toho lze v případě poruchy, která nebrání v jízdě, prostřednictvím volání sjednat návštěvu nejbližšího servisu Škoda. Obzvláště praktické: V infotainmentu s navigací se zobrazí adresa servisního partnera Škoda. A nyní to nejlepší: Proaktivní služby Care Connect, které poskytnou řidiči podporu v mnoha situacích, zůstávají zdarma po dobu 10 let.

Další informace o službách Škoda Care Connect jsou k dispozici na stránce https://www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-connect-jak-to-funguje.