Škoda AUTO se zúčastnila "Evropského měsíce diverzity“

Škoda AUTO podporuje a prohlubuje diverzitu a inkluzi ve všech oblastech.

Za účelem trvalé podpory inkluze a rozmanitosti v každodenním životě i na pracovišti vyhlásila Evropská unie také letos květen „Evropským měsícem diverzity“. Cílem této iniciativy je zvyšovat ve společnosti a na pracovišti povědomí o významu rozmanitosti a inkluze. Jako signatář české Charty diverzity se Škoda AUTO aktivně zasazuje za toleranci, rovné příležitosti, kulturní rozmanitost a soužití založené na vzájemném respektu. Svůj závazek k diverzitě a inkluzi automobilka zakotvila ve své strategii NEXT LEVEL ‑ Škoda STRATEGY 2030 a příslušná opatření navíc upřesnila ve své nové Strategii diverzity 2030.


Maren Gräf - členka představenstva Škoda AUTO za oblast Lidé a kultura

"Pohlaví, etnický původ, sociální zázemí, náboženská příslušnost, ideologie, sexuální orientace nebo věk určují obraz každého člověka. Abychom mohli být úspěšní, je třeba podporovat rozmanitost. Stanovili jsme diverzitu a inkluzi za centrální oblasti aktivit naší strategie NEXT LEVEL ‑ Škoda STRATEGY 2030. Jsme zastánci pracovního prostředí charakterizovaného otevřeností, tolerancí a vzájemným respektem, které každému dovolí, aby se zapojil podle svého nadání a schopností. Jedna věc je jasná: jedinečnost každého člověka je to, co formuje diverzitu ve Škoda AUTO!"


U příležitosti Evropského měsíce rozmanitosti Evropské Unie Škoda AUTO v uplynulých týdnech nabídla pod heslem „Každý z nás je jedinečný! Rozmanitost je to, co nás spojuje“ celou řadu aktivit. Cílem bylo zvýšit povědomí o významu rozmanitosti a inkluze na pracovišti a v běžném životě. Program zahrnoval mimo jiné nabídky, jako například workshop „Rodič jako průvodce po digitálním světě“ ve spolupráci s organizací Czechitas nebo on-line setkání určená matkám na rodičovské dovolené. Dále se konala setkání Diversity Community Meet Up, na která byli pozváni podporovatelé a ambasadoři témat diverzita a inkluze. Program zakončila setkání s osobnostmi, jako například Lenkou Královou, ambasadorkou iniciativy Trans*parent, nebo Ditou Formánkovou, zakladatelkou organizace Czechitas, a běh FUN & RUN proti homofobii ve spolupráci s Prague Pride.

Škoda AUTO představuje svou Strategii diverzity 2030

Obdobně, jako tomu bylo v případě strategie NEXT LEVEL ‑ Škoda STRATEGY 2030, představí česká automobilka v nejbližší době svou Strategii diverzity 2030. Programově-obsahovou orientaci stanoví měnící se očekávání společnosti týkající se zaměstnavatelů zaměřených na budoucnost a jasné cíle v oblastech diverzity a inkluze do konce desetiletí. Česká automobilka tím důrazně potvrzuje, že se hlásí k rozmanitosti, rovným příležitostem a toleranci coby klíčovým faktorům pro úspěšnou realizaci svých ambiciózních strategických cílů. Podrobné informace o pokroku dosaženém v oblasti diverzity a inkluze nabízí Škoda AUTO ve své Výroční zprávě diverzity 2021.

Strategie diverzity 2030 společnosti Škoda AUTO zahrnuje různé klíčové oblasti. Společnost se u svých zaměstnanců mimo jiné zasazuje za vyváženou rovnost pohlaví i za rovné příležitosti. Do roku 2030 má být každá čtvrtá pozice v managementu obsazena ženou. Dále se Škoda AUTO ve své Strategii diverzity zavázala k aktivní podpoře a posilování skupin ERG (Employee Resource Groups). V nich se propojují zaměstnanci, kteří sdílí například stejnou sexuální orientaci, geografický původ či etnický původ. Příkladem jsou třeba skupiny „Škoda Proud“ nebo „Internationals@Škoda“, která se zaměřuje na zaměstnance ze zahraničí. Ti zde navazují sociální kontakty a vzájemně si poskytují podporu, aby se po zahájení práce ve Škoda AUTO rychle sžili s prostředím.

Dále je Strategie diverzity zaměřena na podporu zaměstnanců z komunity LGBT+, opatření pro kolegy s tělesnými omezeními, lepší mezigenerační spolupráci nebo prorodinnou politiku. Strategie navíc zahrnuje také program modelových rolí a zasazuje se za soužití bez předsudků v mezinárodním pracovním prostředí.

Partnerství za větší diverzitu

Jako jeden z největších zaměstnavatelů soukromého sektoru v České republice podporuje Škoda AUTO různorodé iniciativy na podporu diverzity a inkluze. Již od roku 2019 je automobilka navíc signatářem české i evropské Charty diverzity. Společnost navíc úzce kooperuje s největším partnerem organizace CSR Europe, iniciativou Byznys pro společnost, a spolupracuje s národním koordinátorem české Charty diverzity.

skoda evropsky mesic diverzity 01 skoda evropsky mesic diverzity 02

skoda evropsky mesic diverzity 03