Škoda #Project1Hour
Škoda #Project1Hour

Škoda Auto se zapojila do koncernového klimatického projektu

Iniciativa #Project1Hour koncernu Volkswagen se při příležitosti Dne Země zaměřila na individuální odpovědnost každého člověka k ochraně klimatu.

V rámci iniciativy #Project1Hour koncernu Volkswagen vyzvala společnost Škoda Auto své zaměstnance, aby se zamysleli nad svou ekologickou stopou a přispěli k udržitelnosti a ochraně klimatu. V uplynulých 12 dnech se všichni zaměstnanci koncernu a jeho prodejních partnerů, celkem více než milion osob, zúčastnili unikátních klimatických workshopů. Škoda Auto si stanovila ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí a důsledně sleduje jejich plnění.

Letos se do iniciativy #Project1Hour zapojil více než jeden milion osob

Každý rok při příležitosti Dne Země, který připadá na 22. dubna, vyzývá iniciativa #Project1Hour více než 675 000 zaměstnanců koncernu Volkswagen, aby se zamysleli nad svým osobním přínosem k udržitelnosti a ochraně klimatu. V letošním roce se přidalo dalších 500 000 zaměstnanců z prodejní sítě, což znamená, že se do této akce zapojilo více než milion lidí.

Od 10. do 22. dubna byli zaměstnanci vyzváni, aby věnovali hodinu svého času a popřemýšleli, jak by mohli osobně přispět k ochraně klimatu. Iniciativa #Project1Hour, jejímž cílem je inspirovat stovky tisíc zaměstnanců k udržitelnějšímu způsobu života, přináší konkrétní výsledky: od zahájení v roce 2021 byly v rámci iniciativy zahájeny přínosné projekty a rozvíjeny nápady, jak zlepšit ekologickou stopu každého jednotlivce i celé společnosti.

Letos poprvé měli zaměstnanci možnost zapojit se do tématu zábavnou formou prostřednictvím hry pexeso. Navíc obsah a všechny materiály související s #Project1Hour byly veřejně zpřístupněny v mnoha jazycích. Díky tomu se mohli přidat i lidé mimo koncern Volkswagen a také rodiny či přátelé zaměstnanců.

Iniciativa #Project1Hour se stala pevným datem v kalendáři společnosti Škoda Auto: zaměstnanci české automobilky se do ní zapojili již potřetí. V roce 2021 se projekt zaměřil na zvyšování povědomí o změně klimatu a udržitelnosti. O rok později probíhal sběr nápadů, které by mohly pomoci v boji proti klimatickým změnám, a letos se obsah věnoval opatřením, jež mohou realizovat přímo zaměstnanci.

Zúčastnili se také zaměstnanci dceřiných společností, včetně Škoda Auto Slovensko, Škoda Auto Německo, Ško-Energo a indické společnosti SAVWIPL India.

Ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti a ochrany klimatu

V rámci své strategie Next Level – Škoda Strategy 2030 si společnost Škoda Auto stanovila konkrétní a ambiciózní cíle v oblasti ochrany životního prostředí. Jednotlivá opatření, která česká automobilka přijímá pro důsledné snižování ekologické stopy svých podnikatelských aktivit, pokrývají celý hodnotový řetězec.

Značka Škoda například stále častěji používá ve svých modelech přírodní, recyklované a recyklovatelné materiály. Jde například o potahy sedadel z pravé vlny a recyklovaných PET lahví v plně elektrickém SUV Enyaq iV. Vedle toho společnost Škoda Auto dodává použité bateriové systémy z elektromobilů do stacionárních zařízení pro ukládání energie a až následně zajišťuje jejich konečnou recyklaci. Společnost díky tomuto konceptu druhého života baterií snižuje jejich uhlíkovou stopu.

Do roku 2030 chce Škoda Auto ve svých třech českých závodech dosáhnout uhlíkové neutrality. Společnost rovněž plánuje snížit emise všech vozů nabízených na evropském trhu o více než 50 % ve srovnání s rokem 2020.

Podíl obnovitelných zdrojů energie v českých závodech Škoda Auto činil v loňském roce přibližně 35 % a tato hodnota se má dále zvyšovat. Společnost výrazně investuje do jejich dalšího rozšíření a ve spolupráci s ČEZ ESCO a Ško-Energo plánuje zprovoznit jeden z největších střešních fotovoltaických systémů v České republice. V mladoboleslavském závodě jsou nově instalovány solární moduly, které ročně dodají více než 2 200 megawatthodin (MWh) obnovitelné energie. Jedná se o téměř 6 000 solárních panelů na třech objektech – skladu originálních dílů Škoda Parts Centre a dvou logistických budovách. Solární panely přispívají také k dodávkám obnovitelné energie v závodě v indické Púně (SAVWIPL India). S celkovou produkcí 26 600 MWh energie ročně se jedná o jednu z největších solárních elektráren v automobilovém průmyslu v zemi.

Ochrana klimatu jako součást podnikové kultury

Osobní zapojení personálu společnosti Škoda Auto do ochrany klimatu je již mnoho let důležitou součástí firemní kultury. Zaměstnanci se společně s rodinami pravidelně účastní výzvy „Ukliďme Česko“, kterou automobilka podporuje od roku 2015. Společnost také dlouhodobě prosazuje projekt „REkrabičky“ zaměřený na opětovné používání obalů v gastronomii. Díky tomu automobilka předchází v zaměstnaneckých jídelnách vzniku 14 tun odpadu ročně.

Škoda Auto se rovněž zavázala k obnově lesů a biodiverzity – příkladem je grantový program Škoda Stromky. Za každý vůz dodaný zákazníkovi v České republice vysadí společnost jeden stromek. Od roku 2007 bylo takto vysazeno 1 244 080 stromků v téměř 200 lokalitách, což odpovídá více než 259 hektarům nových lesů. Do projektu se mohou zapojit i prodejci a zákazníci společnosti Škoda Auto, kteří můžou sázet vlastní stromy.

Posílit svůj příspěvek k ochraně životního prostředí se rozhodla také carsharingová platforma HoppyGo z inovačního centra Škoda Auto DigiLab. Při příležitosti Dne Země zavádí pro své české uživatele novou funkci. Doplňková služba s názvem „Greener travelling“ nabízí uživatelům, kteří si pronajmou auto, kompenzaci uhlíkové stopy za 25 Kč/den. Za vybrané prostředky se nakoupí sazenice stromů, které budou vysazeny po celé zemi prostřednictvím projektu Sázíme Česko.