Škoda - revitalizace parků
Škoda - revitalizace parků

Škoda Auto podporuje revitalizaci parků v Mladé Boleslavi

Na otevření mostu pro pěší a cyklisty přes řeku Jizeru navazuje rozvoj jižní části, kde vzniknou parky s promyšleným urbanistickým a ekologickým řešením.

Automobilka Škoda Auto pokračuje v podpoře revitalizace levého břehu řeky Jizery, který bezprostředně sousedí s tradičním sídlem oddělení Technického vývoje, nazývaným Česana podle původní továrny na zpracování česané příze. První část obnovy již proběhla výstavbou zcela nového mostu pro pěší a cyklisty v severní části – tato důležitá spojnice obou břehů byla slavnostně otevřena letos v květnu. Nyní je na řadě vznik Nábřežního parku, jehož součástí budou i nové cyklostezky navazující na nově vzniklou severní část. Zpracování projektové dokumentace již probíhá a zahájení realizace je v plánu v roce 2026. Škoda Auto a její nadační fond dlouhodobě podporují projekty na zlepšení kvality života obyvatel Mladé Boleslavi a okolí.

Projekt revitalizace levého břehu Jizery poblíž sídla oddělení Technického vývoje pokračuje další fází, která vytvoří obyvatelům Mladé Boleslavi a blízkého okolí přírodní plochu pro oddech i sportovní vyžití. Jedná se o komplexní proměnu, a proto ji tvoří tři části: nový Nábřežní park, sahající od silničního mostu přes řeku Jizeru na severu až po soutok s říčkou Klenicí v jižní části, cyklostezka procházející parkem a také nový park Tří císařů, který propojí území mezi Jizerou a Ptáckou ulicí.

Nábřežní park: místo pro odpočinek i podporu biodiverzity

Dnešní neudržovaný břeh se promění v Nábřežní park, který se tak stane dominantou celého území. Návrh je promyšlený z hlediska urbanistického i krajinářského. Chybět zde nebudou dětská hřiště, prvky pro cvičení a posilování vhodné pro mládež i dospělé, ale také řada laviček a rovněž molo pro společná setkání či odpočinek.

V oblasti odborníci provedli biologický, zoologický a hydrologický průzkum, aby výsledná podoba parku co nejlépe respektovala přírodní poměry. Konkrétní místa budoucího Nábřežního parku byla vyhodnocena jako velice hodnotná a označena jako bezzásahová. Počítá se s vysazením pestrých druhů rostlin, které dobře snášejí pravidelné zaplavování vodou. Dalším přínosem bude i upravený profil terénu. Tím se zlepší hydrologické vlastnosti řeky Jizery, které v případě povodňového stavu pozitivně ovlivní celé území až na Krásnou louku, což přispěje i k ochraně přiléhající městské zástavby.

Cyklostezky propojí místní části s dálkovou trasou

V místě byla letos v květnu otevřena cyklostezka, která navazuje na dálkovou cestu Greenway Jizera – kombinaci různých tras pro pěší, cyklisty či vodáky, která představuje ekologický a bezpečný koridor pro spojení Jizerských hor a Krkonoš s Prahou i okolními regiony: Českým rájem či Polabím. Tato spojnice bude nově vedena přírodním prostředním Nábřežního parku. Na jeho okraji pak přibude ještě navazující cyklostezka, která zpříjemní a usnadní spojení s hlavním vlakovým nádražím v Mladé Boleslavi.

Park Tří císařů

Poslední fází revitalizace pravého břehu řeky Jizery bude vznik nového parku Tří císařů. Jedná se o zásadní rozšíření a zvelebení stávající zelené plochy, která spojuje území mezi Jizerou a Ptáckou ulicí poblíž silničního mostu přes řeku. Na místě se dodnes nacházejí historické stromy, které byly vysazeny v roce 1833 na počest návštěvy rakouského císaře Františka I., ruského cara Mikuláše I. a pruského korunního prince Bedřicha Viléma. Nedávno zde byl také vysazen miliontý strom z ekologického programu Škoda Stromky.

Zahájení realizace v roce 2027

Na revitalizaci celé oblasti se podílí společnost Škoda Auto, město Mladá Boleslav a Nadační fond Škoda Auto za podpory Odborů KOVO. Zpracování projektové dokumentace k nové fázi již probíhá a předpoklad zahájení realizace je v roce 2027. Automobilka se dlouhodobě podílí i na dalších aktivitách, které pomáhají zlepšit prostředí a dopravní infrastrukturu na Mladoboleslavsku. Vedle podpory sdílených kol jde například rovněž o výstavbu dalšího mostu pro pěší i cyklisty u Mnichova Hradiště.