ŠKODA AUTO - Grantový program
Škoda AUTO otevírá grantové programy pro rok 2020

Pandemie COVID-19 tvrdě zasáhla celou ekonomiku i společnost. Proto se se automobilka Škoda AUTO rozhodla navzdory velkým ekonomickým dopadům podpořit regiony, v nichž má výrobní závody.

Součástí rozsáhlých aktivit na poli společenské odpovědnosti automobilky Škoda AUTO, navzdory dopadům pandemie COVID-19, jsou i regionální grantové programy, určené na podporu zlepšení kvality života v okolí českých závodů automobilky, komunitního života obyvatel a zaměstnanců a jejich rodin, zvýšení dopravní bezpečnosti a zkvalitnění technického vzdělávání. Pro rok 2020 Škoda AUTO vyhlašuje 6 regionálních grantových programů, pro které je připraveno více než 3,5 milionu korun. Během sedmileté existence grantového programu bylo částkou vyšší než 23 000 000 Kč podpořeno přes 500 projektů. Více informací pro žadatele včetně přihlašovacího formuláře najdete na internetových stránkách: http://www.skoda-auto.cz/o-nas/grantove-programy-skoda.

Pro rok 2020 otevírá Škoda AUTO tyto grantové programy:

Program Popularizace technického vzdělávání na základních školách si klade za cíl podpořit zatraktivnění techniky a technického vzdělávání stejně jako digitálního vzdělávání na základních školách a tím zintenzivnit zájem žáků o následné studium technických oborů.

Program Tady jsem doma je určen k financování projektů, na kterých se aktivně podílejí zaměstnanci automobilky, nebo které mají dopad na jejich rodinné příslušníky a místní komunitu. Jedná se například o projekty z oblasti amatérského sportu, unikátní kulturní a společenské akce či projekty na posílení místní komunity.

Cílem programu Škoda dětem je podpořit sociálně nebo zdravotně znevýhodněné děti v přístupu ke vzdělávání, popřípadě podpořit rozvoj talentovaných dětí.

Program Region bez bariér podporuje zvýšení mobility hendikepovaných spoluobčanů prostřednictvím odstraňování bariér ve veřejném prostoru a usnadnění jejich zapojení do zaměstnání, vzdělávacích nebo volnočasových aktivit.

Cílem programu Dopravní výchova je podpořit prevenci v podobě dopravní výchovy nejmladší generace, u které se vytváří návyky v oblasti dopravní bezpečnosti do dalších let.

Program Dopravní bezpečnost v obcích podporuje projekty na zklidňování dopravy v obcích a redukci počtu míst, kde hrozí zvýšené riziko kolize chodců, cyklistů a automobilů.

Výše podpory jednoho projektu je stanovena maximálně na 120 000 Kč (u programu Tady jsem doma je maximální podpora jednoho projektu 50 000 Kč). Projekty do programů Popularizace technického vzdělávání na základních školách, Tady jsem doma a Škoda dětem je možné přihlašovat do 17. 6. 2020, do programů Region bez bariér, Dopravní výchova a Dopravní bezpečnost v obcích pak do 30. 6. 2020, nebo do momentu, kdy by objem požadovaných prostředků trojnásobně přesáhl alokovanou částku.

V roce 2019 společnost obdržela 368 žádostí o podporu a v rámci grantových programů podpořila více jak 100 regionálních projektů. Během své sedmileté existence grantových programů bylo částkou vyšší než 23 mil Kč podpořeno přes 500 projektů.

Více informací o podporách a podmínkách pro žadatele včetně přihlašovacího formuláře najdete na internetových stránkách: http://www.skoda-auto.cz/o-nas/grantove-programy-skoda.