Škoda Enyaq iV Prague Pride
Škoda Enyaq iV Prague Pride

Škoda Auto opět oficiálním partnerem festivalu Prague Pride

Festival byl zaměřen na klíčová témata posilující pozici LGBT+ lidí.

Společnost Škoda Auto byla již druhým rokem oficiálním partnerem festivalu Prague Pride, který oslavuje diverzitu a zaměřuje se na témata a potřeby LGBT+ lidí prostřednictvím široké škály akcí a rozsáhlého kulturního programu. Jedním z vrcholů byl duhový průvod doprovázený unikátním plně elektrickým vozem Škoda Enyaq Coupé Respectline. Česká automobilka tímto partnerstvím podtrhuje svůj závazek k respektu, rovným příležitostem a rozmanitosti.

Klaus Zellmer - předseda představenstva společnosti Škoda Auto

"Festival Prague Pride je významnou událostí v oblasti diverzity a inkluze a představuje živé a pozitivní prostředí, ve kterém můžeme prokázat hodnoty společnosti Škoda Auto. Je zcela zřejmé, že rozmanité týmy dosahují lepších výsledků, jsou odrazem celé společnosti, a tudíž v konečném důsledku reprezentují naši zákaznickou základnu. Prosazování těchto hodnot uvnitř naší firmy z nás jednoduše dělá lepšího zaměstnavatele."

Maren Gräf - členka představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Lidé a kultura

"Ve společnosti Škoda Auto se společně zasazujeme o pracovní prostředí, které je založeno na vzájemném respektu, důvěře a porozumění. Rozmanitost našich zaměstnanců je naší silnou stránkou. Lidé mohou skutečně naplno využít svůj potenciál pouze v respektujícím a podporujícím prostředí. Proto diverzitu prosazujeme napříč všemi oblastmi a aktivitami jako nedílnou součást naší kulturní DNA. Svým závazkem k festivalu Prague Pride se jasně vymezujeme vůči netoleranci a diskriminaci. "

Škoda Auto podporuje festival Prague Pride jako oficiální partner

Pestrý program festivalu Prague Pride zahrnoval více než 100 konferencí, akcí, vystoupení a koncertů oslavujících diverzitu a podporujících rovnost LGBT+ lidí. Letošní ročník festivalu, který se poprvé konal v roce 2011, byl zaměřen zejména na tradice a jejich vliv na život queer lidí. Jako oficiální partner festivalu Prague Pride podtrhuje automobilka svůj závazek k základním hodnotám, jako je respekt, rovné příležitosti a diverzita, které i prosazuje napříč společností. Festivalu se zúčastnila zaměstnanecká skupina Škoda Proud a mnoho zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti Škoda Auto.

Škoda Enyaq Coupé Respectline součástí duhového průvodu

Na Střeleckém ostrově se v rámci Pride Village naskytl impozantní pohled na plně elektrický Škoda Enyaq Coupé Respectline plovoucí na pontonu na Vltavě. Tento unikátní vůz byl navíc součástí duhového průvodu. Design jeho interiéru i exteriéru podtrhuje význam lidských práv a úcty ke všem lidem, přírodě a všemu, co nás obklopuje. Na původní bílou karoserii symbolizující jednotu veškerého života na Zemi byly naneseny barevné elementy tak, že vytvářejí přechod v bezpočtu duhových odstínů – stejně pestrý a neohraničený jako život sám. Duhové tóny se odrážejí i v dalších detailech a v celém interiéru. Po skončení festivalu se bude vůz Škoda Enyaq Coupé Respectline objevovat i na dalších akcích v České republice i v zahraničí.

Diverzita zakotvená ve firemní strategii

Společnost Škoda Auto pevně zakotvila svůj závazek k diverzitě a inkluzi ve své strategii Next Level – Škoda Strategy 2030 a ve své Strategii diverzity 2030. Automobilka poskytuje svým zaměstnancům pracovní prostředí, které se vyznačuje rovnými příležitostmi, porozuměním, otevřeností, uznáním a vzájemným respektem. Komplexní přehled souvisejících projektů, iniciativ a opatření je uveden v aktuální Výroční zprávě diverzity společnosti Škoda Auto.

Důležitým pilířem Strategie diverzity 2030 je zapojení zaměstnanců, například prostřednictvím zaměstnaneckých skupin. Ty jsou otevřeny všem kolegům a kolegyním, kteří sdílejí hodnoty a přesvědčení dané skupiny, např. zaměření na posílení LGBT+ lidí, a nabízejí prostor pro propojení a výměnu názorů na různá témata. Příkladem je Škoda Proud, která je otevřená všem zaměstnancům a zaměstnankyním a zavazuje se dále přispívat k inkluzivnímu pracovnímu prostředí – společně se Škoda Auto, celým koncernem Volkswagen a dalšími LGBT+ organizacemi. Pravidelně pořádá setkání, prezentace, workshopy a výjezdy na akce, jako je například festival Prague Pride.

Od roku 2019 je automobilka jedním ze signatářů evropské Charty diverzity. Tuto iniciativu zaměstnavatelů za udržitelnou podporu diverzity a inkluze ve firmách a na pracovištích podporuje více než 12 800 společností a organizací v celé Evropě. Kromě toho se Škoda Auto v roce 2021 připojila k české iniciativě Pride Business Forum, jež podporuje LGBT+ diverzitu ve firmách, skrze budování vzájemného respektu a porozumění.