ŠKODA AUTO oceňuje mladé designéry
Škoda AUTO oceňuje mladé designéry

Přesně 373 výtvarných děl dětí prvních stupňů základních škol z celé České republiky se ucházelo o vítězství v sedmém ročníku soutěže 'Mladí designéři', kterou vyhlašuje společnost Škoda AUTO pod záštitou Škoda Designu. Automobilka v ní hledá nadějné talenty mezi žáky prvního stupně základních škol a podporuje kreativitu dětí, jejich vztah k technice i schopnost týmové spolupráce.

Soutěžní díla účastníci nahrávali přes platformu www.mladidesigneri.skoda-auto.cz, kde probíhalo i samotné hlasování. Týmy a jednotlivci tvořili na téma 'Chytré autíčko budoucnosti' ve formě 2D obrázku a nebo 3D modelu a vymýšleli k němu příběh, celkem se do soutěže zapojilo 284 obrázků a 89 modelů.

„I letos nám výtvarníci prvního stupně základních škol předvedli bezmeznou dětskou fantazii a výtvarnou vizi. Za automobilku Škoda bych rád poděkoval všem pedagogům a rodičům, kteří tvořivost a vztah k technice našich mladých designérů podporují,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.

Soutěžilo se v kategoriích školních týmů a jednotlivců, v obou pak v podkategoriích 2D (obrázky) a 3D (modely). V kategorii škol si Cenu veřejnosti za model 2D odnesla Základní škola Novoborská z Prahy, Cenu veřejnosti za model 3D získala Základní škola Pozořice z Brna a Cenou Škoda Designu byla ohodnocena Základní škola a mateřská škola J. Železného z Prostějova. V kategorii jednotlivců získal Cenu veřejnosti za model 2D Matouš Měrka ze Základní školy v Dobříši, Cenu veřejnosti za model 3D si odnesla Barbora Pešáková ze Základní a mateřské školy J. A. Komenského z Přerova a Cenou Škoda Designu byl oceněn Adrian Palát ze Základní školy v Choryni. I letos byla vyhlášena Cena šéfdesignéra Škoda AUTO, kterou si odnesla Základní a mateřská škola J. Železného z Prostějova. Novinkou letošního ročníku byla Cena udržitelnosti, kterou vyhrála Masarykova Základní a mateřská škola Brodce.

Vítězné základní školy obdržely kromě diplomu navrženého designéry Škoda také poukaz na výtvarné pomůcky v hodnotě 30 000 Kč, pro jednotlivce pak byly připraveny balíčky s hodnotnými cenami. Ceny si vítězové převzali během slavnostního vyhlášení ve Škoda Tréninkovém Centru v Kosmonosech, kde pro ně byla v rámci doprovodného programu připravena zážitková stanoviště, a to designerská dílna, koutek Motorsportu s pneučasovkou, či workshop s týmem Výzkumu dopravní bezpečnosti. Děti si také mohly vyzkoušet virtuální realitu a prohlédnout si vůz AZUBI car, který jim představili sami zhotovitelé - učňové ze Škoda AUTO Středního odborného učiliště strojírenského. V rámci vyhlášení designéři učiliště navštívili a absolvovali zde kurz robotiky a prohlídku školy.

Podpora technického vzdělávání patří mezi jednu ze čtyř hlavních priorit strategie společenské odpovědnosti 'ForFuture' Škoda AUTO, kam dále patří péče o děti, bezbariérová mobilita a dopravní bezpečnost. V oblasti technického vzdělávání automobilka spolupracuje na konkrétních projektech s desítkami škol na všech vzdělávacích stupních. V rámci strategické podpory technického vzdělávání probíhá již třetí rok benchmark základních škol ve všech třech regionech, kde je Škoda AUTO aktivní.

Na soutěž 'Mladí designéři' navazuje popularizace technického vzdělávání na základních a středních školách a intenzivní spolupráce s tuzemskými, ale i zahraničními vysokými školami. Společnost se zaměřuje nejenom na učitele technických oborů, ale také na ředitele a kariérní poradce základních škol. Cílem projektu 'Věda má budoucnost' je jejich další rozvoj, vzdělávání a motivace učit vědu a techniku. V roce 2019 rovněž pokračovalo partnerství se science centrem iQLANDIA v Liberci, které zábavnou formou popularizuje výzkum a technické a přírodní vědy mezi mládeží. Společnost zůstává aktivní v rámci celonárodních diskusí a projektů týkajících se koncepce duálního vzdělávacího systému v České republice.