ŠKODA - ocenění za zprovoznění nové lakovny
ŠKODA - ocenění za zprovoznění nové lakovny

Škoda AUTO obdržela ocenění za zprovoznění nové lakovny

Společnost Škoda AUTO obdržela v rámci letošního ročníku Automotive Lean Production Awards speciální cenu.

Škoda AUTO je jedním z pěti oceněných v letošním ročníku Automotive Lean Production Awards. Automobilka převzala ocenění při konání 15. kongresu na téma „Automotive Lean Production“, a to za zprovoznění své nové lakovny v hlavním výrobním závodě společnosti v Mladé Boleslavi. Díky vysokému stupni automatizace různých postupů a procesů se optimalizuje preciznost i efektivita. Kromě toho společnost Škoda touto lakovnou stanovuje nové standardy v oblasti trvalé udržitelnosti.

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda AUTO za oblast výroby a logistiky:

„Velmi nás těší, že jsme za úspěšný náběh naší nové lakovny obdrželi toto speciální ocenění. Tato cena totiž svědčí o následujícím: Naše lakovna určuje pro celé odvětví standardy v oblasti trvalé udržitelnosti, nákladové i procesní efektivity, přičemž ukazuje, jak důsledně společnost Škoda AUTO využívá příležitostí daných Průmyslem 4.0. Celkem 66 robotů zde přebírá různé pracovní kroky a pomáhá kvalitu výroby dále optimalizovat.”

V tomto roce se o ocenění Automotive Lean Production Award ucházelo více než 40 výrobců z 10 zemí. Nejslibnější z nich obdrželi pozvánku na dvoudenní kongres do Mladé Boleslavi. Vítězové zde převzali ocenění v jednotlivých kategoriích a představili své projekty a opatření týkající se štíhlé výroby.

Porota udělila cenu nejlepšímu „Výrobci originálního vybavení“, jakož i čtyři zvláštní ceny za mimořádné projekty. Škoda AUTO získala jedno z těchto ocenění za zprovoznění své nové lakovny, která byla otevřena v srpnu roku 2019. Ročně je v závodě aplikován lak na až 168 000 karoserií, což znamená, že lakovací kapacita boleslavského závodu vzrostla na celkových 812 000 karoserií ročně. Díky inovativním technologiím a procesům se podařilo spotřebu materiálu a energie výrazně snížit a zároveň redukovat objem odpadu vznikajícího během lakování. Škoda AUTO do nové lakovny investovala 214,5 milionu eur. Vytvořila zde více než 650 nových pracovních míst.

V rámci iniciativy Automotive Lean Production ‑ Award & Study ocenil oborový časopis AUTOMOBIL PRODUKTION společně s manažerskou poradenskou společností Agamus Consult projekty a firmy, které v mezinárodním automobilovém průmyslu v oblastech štíhlé výroby a digitalizace určují standardy.