ŠKODA - vysadila již miliontý strom
ŠKODA - vysadila již miliontý strom

Škoda AUTO již vysadila miliontý strom

Škoda AUTO vysadila od zahájení iniciativy v roce 2007 miliontý strom.

Dnes Škoda AUTO zasadila v Mladé Boleslavi miliontý strom v rámci svého grantového programu Škoda Stromky, který byl zahájen v roce 2007. Za každý vůz, který automobilka v České republice dodá zákazníkům, vysadí firma jeden strom. Společnost se navíc v rámci řady dalších projektů komplexně věnuje udržitelnosti a ochraně životního prostředí také ve svých zahraničních lokalitách.

Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda AUTO za oblast Řízení lidských zdrojů:

“Za každý vůz dodaný v České republice vysazujeme jeden strom a aktivně se tak zapojujeme do obnovy lesních porostů. Zároveň touto iniciativou z oblasti společenské odpovědnosti přispíváme k podpoře druhové rozmanitosti. Mám radost, že se nám nyní podařilo zasadit již miliontý strom a dlouhodobě tak můžeme přispívat k ochraně životního prostředí v domovině společnosti Škoda AUTO. Udržitelnost pro nás hraje rozhodující roli v procesu transformace a je pevně zakotvena v naší strategii NEXT LEVEL – Škoda STRATEGY 2030.”

Miliontým stromem se stal dub letní, který byl v parku Tří císařů v Mladé Boleslavi slavnostně zasazen za přítomnosti zástupců společnosti Škoda AUTO, města Mladá Boleslav a Nadace partnerství. V nejbližších dnech budou následovat výsadby v lokalitách poblíž dalších českých závodů. Druhý milion načne sazenice jinanu dvoulaločného (ginkgo biloby), která bude zasazena v zámeckém parku ve Vrchlabí, spolu s jírovcem maďalem neboli kaštanem koňským, zasazeným v Solnici nedaleko závodu v Kvasinách.

Do konce letošního roku tak bude vysazeno celkem 1 093 000 nových stromů na více než 170 místech. Jejich celková rozloha odpovídá 347 fotbalovým hřištím, tedy 227 hektarům nového lesa. Do projektu je zapojeno celkem 190 partnerů z celé České republiky.

Výsadba probíhá ve spolupráci s „Nadací partnerství“ na základě každoročně vyhlašovaného grantového programu. Žádosti mohou podávat města, obce, neziskové organizace, školy, národní parky a dalších instituce. Jednotlivé projekty vybírá komise složená ze zástupců společnosti Škoda AUTO a Nadace partnerství. Podpořené organizace si stromky samy pořizují, Škoda AUTO hradí náklady na sazenice a zároveň poskytuje pět procent z vyplacené dotační částky na údržbu a zalévání stromků. Od roku 2017 se do této iniciativy mohou zapojit také prodejci a zákazníci značky Škoda. Jen v roce 2021 bude tímto způsobem podpořeno 36 žádostí.

Od roku 2016 Škoda AUTO provozuje webové stránky www.hlaslesa.cz. Zde je možné výsadby registrovat a následně tak zjistit, kde se již „stromky Škoda“ v České republice nacházejí. Od začátku roku je každý strom zaznamenáván na webových stránkách.

Škoda AUTO se k ochraně biodiverzity a péči o vegetaci hlásí i mimo tuto iniciativu. V areálech tří českých výrobních závodů se na ploše více než 27 500 m2 nachází přes 1 400 stromů, živých plotů a keřů. Poskytují životní prostor mnoha druhům hmyzu a dalším živočichům a na ploše téměř 100 000 metrů čtverečních se nacházejí i původní kvetoucí rostliny. V hlavním závodě v Mladé Boleslavi udržuje Škoda AUTO 22 000 m2 travnatých ploch, zelené střechy a chráněnou čmeláčí louku o rozloze 700 m2. Ve čtyřech úlech v lokalitě ve Vrchlabí žije v létě 240 000 a v zimě 60 000 včel.

V Indii automobilka podporuje rozvojový projekt v regionu Látúr v okolí závodů v Aurangábádu a Púně ve státě Maháráštra. Bylo zde dosud vysázeno celkem 27 000 stromů, založeno pět vzorových farem a 100 lidí bylo vyškoleno v oblasti udržitelného zemědělství. Díky přijatým opatřením se v této velmi suché oblasti výrazně zlepšila dostupnost vody a možnosti zemědělské produkce. Škoda AUTO také nově podpořila výsadbu 10 000 ovocných stromů ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro lidské hodnoty v Indii (IAHV), v oblasti Taluka Shirur‑Púna, Maháráštra. Stromy budou vysazeny na zemědělských plantážích místních farmářů, kde se později stanou zdrojem jejich obživy.

Škoda AUTO zastřešuje svůj závazek k udržitelnosti v celém hodnotovém řetězci strategií „GreenFuture“, jejíž součástí jsou i konkrétní opatření k minimalizaci dopadů podnikatelské činnosti společnosti na životní prostředí.