ŠKODA
ŠKODA

Škoda AUTO je od dnešního dne nekuřáckou společností

Česká automobilka zavádí dnešním dnem zákaz kouření ve všech svých provozech a areálech.

Škoda AUTO se dnešním dnem stala zcela nekuřáckou společností. Zákaz kouření platí ve všech areálech a provozech. Automobilka tak navazuje na rozsáhlá hygienická opatření, která firma zavedla v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců během pandemie nemoci covid-19. Zákazem kouření se Škoda AUTO přihlásila ke své zodpovědnosti jako zaměstnavatele, který dbá o zdraví svých zaměstnanců, a současně připomíná ekologické i ekonomické dopady kouření. Veškerá opatření byla vypracována společně s Odbory KOVO. Automobilka se také ve spolupráci se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda a dalšími zdravotními pojišťovnami podílí na úhradě nákladů na terapie.

Postupné omezování kouření probíhá v automobilce již více než dvacet let a týkalo se zprvu jak veškerých vnitřních prostor, tak následně i řady venkovních prostranství. Po vypuknutí pandemie covid-19 přistoupila Škoda AUTO k více než 80 hygienickým opatřením proti šíření nákazy, mezi které patřil i plošný zákaz kouření.

Od dnešního dne jsou zrušeny kuřácké koutky a místa pro kuřáky ve všech areálech automobilky Škoda AUTO. Opatření pro vytvoření nekuřáckého pracovního prostředí byla přijata ve spolupráci s Odbory KOVO a cílem je zajistit příjemnější práci všem zaměstnancům, z nichž většina nekouří a zároveň co nejvíce ochránit zdraví všech. Nekuřácký režim se týká všech závodů a provozů v České republice, v indických závodech v Púně a Aurangábádu byl zákaz kouření zaveden již dříve.

V souvislosti s přechodem na nekuřáckou společnost připravila automobilka detailní informace pro všechny zaměstnance, kteří se rozhodnou s kouřením skoncovat. Zájemci zde najdou v přehledné formě podrobnosti o rizicích kouření jak pro samotné kuřáky, tak pro jejich nejbližší okolí, ale i o zdravotních přínosech, které následují po ukončení kouření. Lékaři a odborníci na odvykání se shodují, že zbavit se zlozvyku kouření je pro zdraví člověka přínosné v jakémkoli věku.

Škoda AUTO již delší dobu podporuje zaměstnance, kteří chtějí přestat kouřit, a to různými nabídkami v rámci interního programu nazvaného Na plicích záleží. Jde například o náhradní nikotinovou terapii a odborné poradenství pro zaměstnance. Škoda AUTO hradí náklady na tyto iniciativy společně se zdravotními pojišťovnami v čele se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda.