ŠKODA AUTO DigiLab

Škoda AUTO DigiLab uspořádal online hackathon „COVID Mobility Race“ pro podporu budoucnosti automobilového průmyslu

Hackathon Škoda AUTO DigiLabu byl poprvé pořádán jako on-line soutěž s názvem „COVID Mobility Race“.

Škoda AUTO DigiLab uspořádal globální online hackathon, který tentokrát nazval „COVID Mobility Race“. Soutěž se poprvé pořádala online, a to od 4. do 7. 6. 2020. Určovala jasný směr: Automobilový průmysl musí zareagovat na krizi, kterou přinesl koronavirus. Jak je možné uskutečnit nákup a předání vozu a zabránit přitom přenosu infekce? Pomocí jakých digitálních možností si mohou zákazníci virtuálně prohlédnout vůz, o nějž mají zájem? Jak budou digitální služby mobility přispívat k rozvoji automobilového průmyslu v době pokoronavirové? 52 zúčastněných týmů z 19 zemí našlo překvapivá a perspektivní řešení. Vítězný tým izraelské firmy Matter z Tel Avivu přesvědčil 3D technologií pro virtuální showroom. Škoda AUTO DigiLab nyní bude podporovat rozvoj projektu.

Automobilový průmysl byl v posledních týdnech a měsících celosvětově pod silným vlivem opatření proti šíření koronaviru. Hackathon uspořádaný Škoda AUTO DigiLabem pod heslem „COVID Mobility Race“ si proto položil tuto otázku, jak je možné integrovat řešení s tím spojená nejen do každodenních pracovních procesů, ale jak tato řešení v budoucnu mohou přispět k vyšší konkurenceschopnosti značky Škoda a její celosvětové prodejní a servisní sítě.

Andre Wehner, vedoucí digitalizace společnosti Škoda AUTO, říká: „Aktuální situace ukázala, že náš každodenní život může být výrazně víc digitální, než jak tomu bylo dosud. Proto pro nás aktuální krize znamená i příležitost. Zkušenosti, které jsme v posledních týdnech získali, chceme teď využít ve prospěch naší společnosti a našich zákazníků. Letošní online hackathon přinesl nové impulsy a inovativní koncepty. A zájem účastníků svědčí o tom, že potenciál ještě dlouho nebude vyčerpán.“

Letošního hackathonu pořádaného Škoda AUTO DigiLabem se zúčastnily týmy nejen z Evropy, ale i Číny, Indie a Izraele, kde Škoda AUTO DigiLab má své další pobočky. IT řešení určená speciálně pro Indii, Škoda AUTO DigiLab hodnotil ve zvláštní kategorii. Mimořádná pozornost patřila technologickému hubu Izrael, odkud také pochází vítěz. Škoda AUTO DigiLab Israel Ltd. izraelské technologické firmy a startupy soutěží provázel.

Po dobu čtyř dnů a nocí týmy diskutovaly o svých návrzích, optimalizovaly je a programovaly. Spektrum sahalo od on-line prohlídky nových a ojetých vozů přes inovativní dezinfekční procesy, sdílenou mobilitu, logistiku a infrastrukturu až po nové business modely se zřetelem na pravidla dodržování bezpečné vzdálenosti. Odborná porota, jejímiž členy byli Chief Digital Officer Škoda AUTO Andre Wehner, Jarmila Plachá, jednatelka Škoda AUTO DigiLabu, i nezávislí odborníci, vybrali projekt technologické firmy Matter jako vítěze „COVID Mobility Race“. Projekt řeší 3D technologii virtuálního showroomu. Je výjimečná svou interaktivitou, věrohodností zobrazení a flexibilitou nasazení. Vítěz získá od Škoda AUTO DigiLabu podporu pro další rozvoj projektu. Inovační centrum automobilky kromě toho nabízí možnost dlouhodobé spolupráce. Škoda AUTO Česká republika navíc bude prověřovat, zda a jak bude možné projekt realizovat v praxi.

Pro Škoda AUTO DigiLab se jednalo již o čtvrtý ročník hackathonu. Soutěž nových IT řešení na sebe od svého zahájení v roce 2017 poutá velkou pozornost technologické a startupové scény, přinesla několik mimořádně zajímavých výsledků a ukazuje společnost Škoda AUTO jako atraktivního a perspektivního zaměstnavatele pro talenty v oblasti IT.