ŠKODA OCTAVIA
Škoda AUTO daruje 100 vozů Octavia v hodnotě 85 milionů korun

Škoda AUTO daruje 100 vozů Octavia v hodnotě 85 milionů korun na boj proti koronaviru

Příjem žádostí od 17. do 30. dubna 2020: zařízení a organizace mohou podávat žádosti prostřednictvím webové stránky nadace NROS.

Škoda AUTO i nadále podporuje boj proti šíření koronaviru a daruje 100 vozů Škoda Octavia organizacím poskytujícím terénní zdravotní nebo sociální služby v České republice. Automobilka také ve svém technickém vývoji vyrábí pomocí 3D tiskáren díly pro certifikované respirátory kategorie FFP3. Logistika Škoda AUTO navíc podporuje firmu Prusa Research při distribuci doplňkových ochranných štítů, vyráběných rovněž na 3D tiskárnách, a také v mnoha dalších oblastech společnosti. Trainees a zaměstnanci Škoda AUTO pomáhají humanitární organizaci se šitím textilních roušek. Tyto projekty jsou možné díky podpoře sociálního partnera odborů KOVO.

Škoda i nadále podporuje boj proti šíření pandemie koronaviru. Jako největší poskytovatel mobility sociálních služeb a jiných institucí z oblasti českého zdravotnictví, věnuje automobilka 100 vozů Škoda Octavia v celkové hodnotě zhruba 85 milionů korun humanitárním organizacím ve své domovské zemi. O vozy se mohou ucházet zařízení nebo organizace jako jsou nemocnice, sociální služby, zařízení pro seniory nebo nevládní organizace (NGO), nabízející terénní pomoc ohroženým spoluobčanům. Předání vozů vybraným organizacím bude probíhat od poloviny května s podporou Odborů KOVO.

Předseda představenstva Škoda AUTO Bernhard Maier říká: „Během pandemie koronaviru sázíme ve Škoda AUTO na rychlou, nekomplikovanou a efektivní pomoc. Podporujeme všechny, kteří jsou nyní odkázaní zejména na terénních službách. Darujeme proto 100 vozů Octavia v hodnotě zhruba 85 milionů korun organizacím působícím ve zdravotních a sociálních službách. Naše odpovědnost jako podniku sahá daleko za brány našich závodů. V těchto časech víc, než kdy jindy.“

Od 17. do 30. dubna 2020 mohou organizace, které splní stanovené požadavky, žádat o vozy Škoda Octavia online prostřednictvím webové stránky nadace NROS (www.nros.cz). Všechny potřebné dokumenty naleznou žadatelé na webových stránkách nadace. Rozhodnutí o přidělení 100 vozů Škoda Octavia Style 2.0 TDI žadatelům, kteří splní stanovené podmínky, bude provedeno rychle a transparentně. Škoda AUTO tento dar odsouhlasila s ministrem zdravotnictví České republiky Adamem Vojtěchem a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou.

Vedle darování vozů již Škoda AUTO podpořila boj proti dalšímu síření koronaviru i řadou dalších aktivit, které shrnula pod heslem #SKODAAUTOhelps nebo #SKODAAUTOpomaha.

Ochrana zdraví zaměstnanců je pro společnost Škoda AUTO i pro sociálního partnera Odbory KOVO i nadále nejvyšší prioritou. Cílem Škoda AUTO a Odborů KOVO je také motivovat zaměstnance automobilky k finanční podpoře Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, nemocnici v Rychnově nad Kněžnou a v Semilech. V příštích dnech bude spuštěna transparentní zaměstnanecká sbírka.

Automobilka prostřednictvím své carsharingové platformy HoppyGo poskytuje již od konce března flotilu více než 200 vozů humanitárním organizacím, obcím i dobrovolníkům. Škoda AUTO DigiLab zase bezplatně zajišťuje mobilitu lékařů a zdravotnického personálu v Praze za pomoci 150 elektrických skútrů z vozového parku carsharingové platformy BeRider.

Škoda AUTO mimo jiné spolupracuje s Českým vysokým učením technickým v Praze při výrobě opakovaně použitelných respirátorů kategorie FFP3 pro zdravotnický personál. Oddělení technického vývoje vyrábí na svých 3D tiskárnách díly pro tyto respirátory. Poté, co ČVUT vyvinulo odpovídající prototyp, bylo v sériové produkci vyrobeno již více než 750 kusů. Automobilka spolu s dalšími firmami navíc pracuje na dalším zvyšování objemu jejich výroby. Distribuci masek zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Oblast Logistiky Škoda AUTO zajišťuje ve spolupráci s českou firmou Prusa Research distribuci ochranných štítů do nemocnic a praktickým lékařům. Do Velikonoc bylo distribuováno již více než 14 600 štítů. Od konce března navíc v automobilce probíhá 3D tisk těchto průhledných ochranných štítů. Ty vznikají v Mladé Boleslavi za pomoci technického vývoje, pilotní haly a Škoda Akademie. Štíty již byly předány do Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Ochranné štíty, vyráběné vedle Mladé Boleslavi také v závodě v Kvasinách, jsou po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví České republiky vedle využití pro zaměstnance Škoda AUTO určeny také pro personál nemocnic v regionech.

V bezprostředním okolí svých českých výrobních závodů, podpořila Škoda AUTO také sociální služby a zařízení přímou finanční pomocí ve výši téměř deseti milionů korun. V Kvasinách a v Rychnově nad Kněžnou věnovala firma Aramark, cateringový partner společnosti Škoda AUTO, 250 kilogramů potravin sociálním organizacím.

Škoda AUTO aktivně zapojuje také své trainees, kteří šijí roušky v rámci společného projektu organizace na pomoc dětem a města Brandýs nad Labem. Dobrovolníci už pro lékaře, zdravotnický personál a hasiče ušili více než 6 000 roušek.

Škoda AUTO, stejně jako Škoda AUTO DigiLab, platformy BeRider, HoppyGo, Uniqway a několik dealerů značky Škoda, financuje všechny aktivity z vlastních zdrojů. Na řadě dalších opatření se dále podílí partneři jako ČVUT v Praze, firma Prusa Research či mnoho dobrovolníků.