Kia Sjoerd Knipping
Kia Sjoerd Knipping

Sjoerd Knipping nově jmenovaný Viceprezident pro marketing a produktové plánování

Sjoerd Knipping, jenž do společnosti Kia Europe nastoupil počátkem roku 2021, byl povýšen do pozice viceprezidenta nově vytvořené divize marketingu a produktového plánování. Nové oddělení bylo založeno s cílem opět sjednotit obě funkce do jediné, a napomoci tak značce Kia naplnit dlouhodobé strategické plány v oblasti udržitelné elektrifikované mobility.

Knipping před deseti lety nastoupil do společnosti Kia Netherlands a v naší rodině postupně zastával různé pracovní pozice. Značka může využít více než dvě desítky let jeho zkušeností v automobilovém průmyslu. Od nástupu do pozice ředitele produktového plánování Kia Europe v lednu 2021 pomáhal Knipping utvářet produktovou strategii značky Kia v Evropě.

Ve své nové pozici povede Knipping marketingový a produktový tým se zvláštním zaměřením na slaďování nabídky elektrifikovaných modelů značky s marketingovou strategií společnosti. První vyhrazený elektromobil Kia, tedy od loňského roku nabízený model EV6, se u zákazníků setkal s pozitivním ohlasem, a udává tak tón v plánu značky Kia do roku 2035 přejít v Evropě ‚pouze na elektřinu‘.

Ke svému jmenování do pozice viceprezidenta pro marketing a produktové plánování Kia Europe Knipping uvedl: „Mám velkou radost, že se mi dostalo této pozoruhodné příležitosti pomoci v příštích letech utvářet budoucnost značky Kia. Kia stojí v čele přechodu k e-mobilitě, a tak věříme, že dokážeme navázat na dosavadní hybnou sílu prostřednictvím nových produktů a budeme vnímáni coby přední poskytovatel řešení trvale udržitelné mobility.“