WLTP - nový standard

WLTP - měření emisí
WLTP - měření emisí

SEAT Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure - WLTP

WLTP je novým standardem v měření emisí


Na úvod trochu práva

Na úvod trochu práva

EU stanovila období, během kterého budou všechny právní a technické změny postupně zaváděny. První vlna WLTP úspěšně odstartovala zavedení těchto změn. Nyní je dalším krokem směrem ke konsolidaci WLTP v Evropě její druhá vlna, kterou upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46 / ES a nařízení Komise (ES) 692/2008 a nařízení Komise (EU) 2017/1151.

Druhá vlna WLTP nabyla účinnosti 01.01.2019 pro nové typy vozidel a 01.09.2019 pro všechna nová vozidla. Zahrnuje regulaci nových technických konceptů a aktualizací testu, jako jsou realistické emise z jízdy (RDE), test odpařování (EVAP), provozní shoda (ISC) a sledování spotřeby paliva (FCM). Tyto jsou vysvětleny v tomto dokumentu, stejně jako další relevantní informace o tom, co WLTP zahrnuje.


Tři hlavní faktory měření

SEAT WLTP - Aerodynamika

Aerodynamika

Čím větší má automobil aerodynamický odpor vzduchu, tím více paliva spotřebuje. Čím aerodynamičtější je automobil, tím menší má aerodynamický odpor vzduchu, což má vliv na dlouhodobou hospodárnost.

SEAT WLTP - Valivý odpor pneumatik

Valivý odpor pneumatik

Valivý odpor, způsobovaný deformacemi pneumatik, snižuje za jízdy hospodárnost. Proto je důležité, aby také konstrukce pneumatik umožňovala co nejvyšší hospodárnost provozu.

SEAT WLTP - Hmotnost

Hmotnost

K uvedení těžkých předmětů do pohybu je zapotřebí vynaložit více energie. Čím je tedy automobil lehčí, tím méně paliva spotřebuje ke svému pohybu. Nízká hmotnost se jednoduše rovná hospodárnosti a navíc také vylepšuje ovladatelnost vozu.


Co musíte vědět

Všechno je to o přesnosti a relevantnosti. Stejný test platí pro mnoho různých metod po celém světě. Je to jedna z největších změn v automobilovém průmyslu.

SEAT WLTP - výkon

Výkon

 • realističtější řídící cykly
SEAT WLTP - proces měření

Proces měření

 • přísnější nastavení podmínek meření a vozu
SEAT WLTP - komplexní

Komplexní

 • prostor pro započítání prvků volitelné výbavy
SEAT WLTP - presnost

Přesnost

 • přesnější teploty při měření

SEAT WLTP - Fáze implementace

Fáze implementace WLTP

 • Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure
SEAT WLTP - NEDC

Metodika NEDC

 • NEDC - New European Driving Cycle
SEAT WLTP

Metodika WLTP

 • Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures
SEAT WLTP - nový standard

Nový standard

 • Příklad nového standardu

WLTP test podrobně

Proces testu

Skutečné emise při jízdě (RDE)

Skutečné emise při jízdě (RDE)

Měření znečišťujících látek (NOx a prachových částic (PM)) při zkoušce a ve skutečném provozu při jízdě po silnici.

Test odpařování (EVAP)

Test odpařování (EVAP)

Zkouška "ztráty nádrže při dýchání" ve vzduchotěsných zkušebních komorách měří unikající emise z nádrže a součástí blízkých motoru během 48 hodinové zkoušky.

Sledování spotřeby paliva (FCM)

Spotřeba paliva (FCM)

Odchylka hodnot při zkoušce WLTP a dlouhodobým stavem vozidla (FCM) nesmí být vyšší než 5%.

Provozní shoda (ISC)

Provozní shoda (ISC)

Rozšířit zkušební podmínky WLTP testováním zajetých vozidel s nájezdem nejméně 15 000 km a 6 měsíců (maximálně 100 000 km a 5 let).


Otázky a odpovědi

Nejdůležitější otázky a odpovědi o nových hodnotách spotřeby.

 • Pojmem NEDC ("New European Driving Cycle") se rozumí test v měřící místnosti, který se v Evropě používal od roku 1992 k měření emisí výfukových plynů a spotřeby paliva osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel.
 • NEDC byl nahrazen globálně standardizovaným testem WLTP ("Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure"). Tato nová metoda přispívá k realističtějšímu měření spotřeby vozidla a je založena na upraveném zkušebním cyklu s přísnějšími a přesněji definovanými podmínkami.
 • Kromě WLTP se emise v Evropě stanovují v souladu se zkušebním postupem RDE ("Real Driving Emissions"), který odkazuje k provádění měření přímo při jízdě po silnici.
 • Zatímco WLTP probíhá po dobu 30 minut na dynamometru za standardních podmínek, test RDE probíhá na veřejných silnicích. Při měření RDE se používá kombinace tras s náhodným zrychlením a zpomalením a celý test trvá mezi 90 a 120 minutami.
 • Od září 2017 byl přechod na WLTP a RDE postupný. S platností od září 2018 se testovací postup WLTP stal povinným pro všechna nově zaregistrovaná vozidla, stejně jako omezení počtu částic (PN) v RDE. Od září 2019, s platností pro všechny nové regisrace, byla v rámci RDE stanovena nová povinná mezní hodnota pro oxidy dusíku (NOx).
 • Hodnoty stanovené zkušební metodou WLTP by měli realističtěji odrážet spotřebu paliva a emise CO2 a výfukových plynů. To může znamenat, že se u vozidel se spalovacími motory zvýší udávaná spotřeba paliva a emise CO2. Individuální výběr motoru a volitelné výbavy ovlivní také udávanou spotřebu paliva a hladiny CO2. V závislosti na vnitrostátních právních předpisech to může také vést k navýšení daní za CO2.
 • Od září 2018 byly všechny modely SEAT postupně převedeny na testovací postup WLTP.

Nenašli jste všechny informace?

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím poptávkového formuláře níže nebo telefonicky do naší pobočky v Litoměřicích.

Chci být zpětně kontaktován

 

Povinná položka