Rear Traffic Alert

-

Asistent vyparkování

Bezpečné couvání z parkovacího místa

Při couvání z parkovacích míst rozpozná Rear Traffic Alert vozidla, která se blíží ze stran. Vydá akustický signál, který varuje před hrozící kolizí. “Kritické místo” je nejprve vyobrazeno na informačním displeji žlutě, a poté červeně. V případě potřeby brzdy zabrzdí automaticky.