ŠKODA - TERIBEAR
ŠKODA - TERIBEAR

Projekt TERIBEAR získal 10 milionů korun na ohrožené děti

Charitativní projekt TERIBEAR letos vynesl 10 milionů korun, určených na pomoc ohroženým dětem a rodinám.

Další ročník charitativního projektu TERIBEAR dorazil do cíle: sportovci svými sportovními výkony shromáždili cílovou částku 10 000 000 korun ani ne za dva týdny od symbolického zahájení 16. září. Zatímco v předchozích letech se na startu v Praze a Mladé Boleslavi sešly tisíce účastníků, letošní ročník proběhl kvůli hygienickým opatřením podobně jako ten loňský virtuálně: každý sportovec si své výkony zaznamenal do elektronické výsledkové listiny. Novinkou letošního ročníku bylo zdvojnásobení příspěvku partnerských organizací a rozšíření disciplín chůze a běhu taktéž o cyklistiku. Díky tomu se mohli do výzvy Nadace Terezy Maxové dětem přihlásit další zájemci, kteří se zvolenému sportu věnovali na svých oblíbených trasách. Výtěžek akce je věnován na pomoc ohroženým dětem a rodinám.

Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda AUTO za oblast Řízení lidských zdrojů, říká: „Charitativní projekt TERIBEAR nám i v tomto roce připomněl, co je možné, když se věcí chopíme společně: ráda bych poděkovala všem sportovkyním a sportovcům, kteří s velkým osobním nasazením nasbírali mnoho kilometrů pro dobrou věc, a také všem partnerům projektu za jejich štědré dary. Je pro nás velkým potěšením, že můžeme takto nekomplikovaným a přímým způsobem pomoci znevýhodněným dětem.“

Přes bezplatně dostupnou mobilní aplikaci Strava se do letošní výzvy TERIBEAR přihlásilo 23 039 účastníků. Za necelé dva týdny dokázali pěšky, během či na kole nasbírat částku 10 000 000 korun. Nadace Terezy Maxové dětem předem stanovila, že akce bude ukončena, jakmile částka na virtuální výsledkové listině dosáhne desetimilionové hranice.

K rychlému průběhu ročníku 2021 přispělo zařazení cyklistiky, díky níž se do dobročinné akce zapojili další sportovci, ale také zvýšení příspěvku z 10 na 20 Kč za každý pěšky či během absolvovaný kilometr. Cyklistům se pro spravedlivější srovnání počítalo každých pět ujetých kilometrů.

Virtuální průběh letošní akce účastníkům umožnil, aby své výkony absolvovali prakticky kdekoli, přihlásit se tak mohli i zájemci ze zahraničí. Akce se zúčastnily rovněž firemní týmy, mezi nimiž nechyběli ani zaměstnanci společnosti Škoda AUTO. Ti svými 4808 kilometry přispěli na sbírku částkou ve výši 96 152 Kč.

Soutěžilo se v několika kategoriích: individuální sportovci byli rozřazeni podle pohlaví, samostatnou skupiny tvořila mládež do 15 let. Zapojit se ale mohly i skupiny, kromě firemních kolektivů rovněž rodiny. Vedle sponzorů a partnerů se na pomoci ohroženým dětem podílel i každý účastník, jelikož na pomoc byla určena i část registračního poplatku, který činil 200 Kč.

Celkový výtěžek ve výši 10 000 000 korun poslouží k návratu dětí z dětských domovů do rodinného prostředí, k podpoře biologických rodin ohrožených dětí nebo jako příspěvek pro nastávající matky v nelehké životní situaci. Fond pomůže rovněž matkám, které se ocitly například v azylovém domě. Nadace Terezy Maxové dětem pomáhá dále pěstounům a adoptivním rodičům či mladým lidem, kteří mají kvůli tíživým sociálním podmínkám zkomplikovaný vstup do života.

Pomoc znevýhodněným dětem a motivace ke zdravému životnímu stylu se řadí mezi priority společenské odpovědnosti automobilky Škoda AUTO. Český výrobce spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem dlouhodobě a do společných aktivit patří také projekt ROZJEDU TO!, který motivuje mládež z dětských domovů k osobnímu rozvoji a vzdělání. Od roku 2013 tento program a související činnosti v oblasti vzdělání přispěly třem stovkám dětí.

Vedle toho Škoda AUTO podporuje například organizaci Zdravotní klaun, která pomáhá vážně nemocným dětem a jejich rodinám během léčby, a řadě dalších institucí z oblasti zdravotní a sociální péče v regionech České republiky, kde je přítomna svými výrobními závody.