KIA
Prohlášení společnosti KIA MOTORS CZECH

Prohlášení společnosti KIA MOTORS CZECH k onemocnění COVID-19

Společnost KIA MOTORS CZECH a všichni partneři z řad autorizovaných dealerů značky přikládají tématu šíření viru COVID-19 zásadní důležitost. Naší prioritou vždy byla bezpečnost a blaho všech našich zaměstnanců i zákazníků.

Rádi bychom Vás touto formou informovali o našich nejnovějších krocích.

Úroveň poskytovaných služeb

V kontextu dnešní náročné situace v maximální možné míře usilujeme o zajištění obvyklé úrovně poskytovaných služeb. Jak naše tuzemské zastoupení značky, tak i naprostá většina našich autorizovaných servisních míst KIA zůstává otevřena pro zajištění maximální míry mobility zákazníků. Z nařízení Vlády ČR jsou výhradně zajištěny veškeré opravy a servis vozidel značky KIA. Rádi bychom Vás v těchto dnech požádali o vyšší míru trpělivosti, kdy naše týmy pracují v omezených podmínkách.

Ujišťujeme Vás, že dbáme nejnovějších platných pokynů státních úřadů, orgánu a nařízení Vlády ČR a v případě jakékoli eskalace se budeme držet příslušných pokynů z jejich strany.

Pracovníci prodejců a servisů

Jako vždy platí, že zákazníci jsou u nás vřele vítání – nevnímejte však jako projev neúcty, když si s Vámi nepotřeseme rukou a budeme udržovat bezpečný odstup, abychom omezili riziko šíření virové nákazy. V některých případech nebudeme schopni poskytovat obvyklé nápoje či občerstvení, ale namísto toho Vám nabídneme dezinfekci rukou a možnost umýt si ruce v průběhu návštěvy.

Návštěva servisu

Rádi bychom Vás požádali, abyste v případě, že se necítíte dobře nebo jevíte jakékoli příznaky onemocnění COVID-19, sdělili tuto skutečnost přijímacímu technikovi (servisnímu poradci) ještě před návštěvou, nejlépe po telefonu, abychom se mohli pokusit společně najít náhradní řešení.

Čistota a hygiena v našich autorizovaných servisech

V celé síti autorizovaných dealerů Kia jsme zavedli dokonalejší postupy k omezení rizika šíření virového onemocnění. V dealerstvích KIA jsme zintenzivnili úklidové programy, zejména pak na místech, kterých se zaměstnanci nebo zákazníci častěji dotýkají. V rámci běžného servisu vozidel a jejich parkování zajišťovaného zaměstnanci utíráme volant, tlačítka/spínače, hlavici řadicí páky, madla a klíčky každého vozidla dezinfekčním prostředkem. Tento postup budeme používat i v budoucnu u všech nově prodávaných vozidel KIA, stejně tak jako u předváděcích a náhradních vozidel před jejich použitím i po něm.

Z nejnovějších informací je zřejmé, že obaly dílů a příslušenství nepatří k možným zdrojům nákazy, nicméně na žádost zákazníka tyto před předáním rádi otřeme dezinfekčním prostředkem.

Tyto postupy budeme průběžně revidovat a aktualizovat.

Děkujeme za Vaši nepolevující podporu. Rádi Vám poskytneme špičkové služby při Vaší příští návštěvě za dodržení všech nezbytných opatření.