Auto Horejsek
Auto Horejsek

Prohlášení vedení obchodní společnosti Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. k informacím zveřejněným v Deníku N a na denikn.cz a tvrzení reportérky paní Elišky Hradílkové Bártové

Dne 11.02.2022 (pátek) byl pán René Horejsek telefonicky kontaktován výše uvedenou reportérkou s dotazy. Požádal jí, aby tyto dotazy zaslala písemně. Téhož dne v 10 hod a 43 minut obdržel pán René Horejsek e-mailem několik dotazů s tím, že by uvítala odpovědi do dnešního večera.

Vzhledem k tomu, že obsah otázek vyžadoval naší analýzu smluv až do roku 2016, tak příprava odpovědi byla stanovena na 16. února poradou vedení společnosti.

K našemu překvapení již byl dne 16.02.2022 zveřejněn článek v deníku N a rozhovor paní Hradílkové Bártové s panem Titlbachem.

V těchto mimo jiné bylo řečeno, že obchodní společnost Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. je jednoznačně a nepopíratelně účastníkem střetu zájmů, „že jen od Města Litoměřice získala za 5 let 45 zakázek za 40 miliónů korun a mnohem více a ještě větší obnos peněz od dalších organizací Města Litoměřice atd…“

Vzhledem k tomu, že jsme již měli zpracován rozbor pro odpovědi paní Bártové a mohli porovnat s obsahem jejích článků a rozhovorů, tak jsme zjistili nesoulady mezi skutečností a tvrzením paní reportérky.

Nechápali jsme, kde tyto informace paní redaktorka získala, a proto jsme se obrátili na zástupce Města Litoměřice s požadavkem, zda někdo a jakou oficiální informaci redaktorce poskytl. Bylo nám odpovězeno, že na tiskové odd. Města Litoměřice se nikdo s takovými dotazy neobrátil, a že jediný kdo byl kontaktován a vydal oficiální stanovisko, byl Mgr. Krejza a toto stanovisko nám bylo poskytnuto. Toto stanovisko pan Krejza zaslal v pondělí 14.02.2022, tedy dva dny před zveřejněním článků a reportáží a po porovnání obsahu jsme zjistili, že prakticky žádná informace, kterou pan Krejza poskytl, paní reportérkou použita nebyla.

Na základě shora uvedeného vývoje událostí se rozhodlo vedení společnosti tímto reagovat vůči široké veřejnosti a ke spolupráci s Městem Litoměřice v jednotlivých letech uvádí toto:

2016

V polovině roku 2016 jsme ve spolupráci se značkou VW (marketingový projekt), která začala podporovat elektromobilitu, zpracovali pro města v severním regionu nabídku spolupráce za účelem podpory životního prostředí v severním regionu a touto jsme je oslovili.

Město Litoměřice na tuto nabídku zareagovalo. Reakce města spočívala v propočtu nákladů na ujeté km jejich stávajícího vozového parku a v porovnání s naší nabídkou.

V září 2016 jsme obdrželi výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku VZ/028/2016.

Na projekt elektromobility v severním regionu pod naším interním názvem „Dáváme modrou zdravým Litoměřicím“ se vedení naší společnosti podařilo získat podporu od Importéra VW a tuto jsme promítli do nabídkových cen.

V tomto výběrovém řízení byla naše celková nabídková cena na operativní leasing 14 vozů a dvou dobíjecích stanic na 24 měsíců, kde byly zahrnuty veškeré služby, o 1,43 mil nižší, než byla předpokládaná cena celé soutěže, což činilo téměř 33% úsporu pro zadavatele.

Dva elektro skútry byly nabídnuty v rámci naší další podpory se záměrem, aby město a jeho organizace vyhodnotily, zda je vůbec vhodné tyto v budoucnu provozovat stejně, jako například Městská policie Tábor.

2017

V mezičase jsme byli osloveni ze strany Města Litoměřice stejně jako další podnikatelé, zda bychom naší podporou a spoluprací v budoucnu nepodíleli na „rozvoji elektromobility a udržitelné dopravy“. Toto jsme stvrdili svým podpisem Memoranda ze dne 06.04.2017, a do dnešního dne jej plníme zejména tím, že většina námi provozovaných vozů ve městech, kde jsou naše provozovny, je čistě elektrických.

V návaznosti na memorandum, jsme s totožnými podmínkami, které jsme nabídli městům, oslovili i regionální podnikatele a část z nich nabídky také využila.

Předání vozů po vyhrané soutěži jsme Městu Litoměřice předali u příležitosti podnikatelského fóra za účasti dalších podnikatelů a zástupce Importéra VW, který i představil další strategii rozvoje elektromobility VW.

2018

Po uzavření smlouvy a provozování vozů jsme byli osloveni ze strany města, zda je možné v operativním leasingu těchto vozů pokračovat. V té době se nám podařilo čerpat dotační titul v programu OP PIK II. NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Elektromobilita v „PROJEKTU Čisté Severní Čechy“ na nákup elektrovozů a tentokrát již s vyšším dojezdem. Z tohoto důvodu jsme nabídli za prakticky totožných podmínek výměnu nových vozů místo starší generace elektrovozů.

2019

Naše společnost a celá dealerská síť je povinna ze svého obratu vynakládat nemalé částky do marketingu každé značky, kterou zastupuje. Proto jsme v roce 2019 z našeho marketingového rozpočtu značky Škoda, kde generujeme nejvyšší obraty, vyčlenili částku za účelem podpory mobility a jiné formy podpory měst a jejich organizací. Oslovili jsme několik měst a jejich příspěvkových organizací a nabídli jim podporu ve formě zápůjček vozů. Takto jsme zajistili mobilitu a další druhy podpor hned několika organizacím měst v severním regionu. Ve shora uvedeném režimu byl užíván i vůz Škoda Superb pro Město Litoměřice.

2020

Část vozů pro Město Litoměřice pronajímáme do dnešního dne s tím, že z původního množství 14 vozů již část byla vrácena a aktuálně je celkový počet pro Město Litoměřice 5 elektromobilů a 3 Plug–in hybridní vozy a Technické služby města Litoměřice využívají jeden elektrický vůz.

Za posledních 5 let jsme zachovali prakticky stejné podmínky, přesto město a jeho organizace celkově snížily počet takto provozovaných vozů ze 14 na 9.

2021

V roce 2021 naše společnost neuzavřela s Městem Litoměřice žádnou smlouvu.

Za celé výše uvedené období naše společnost Městu Litoměřice celkem prodala 5 nových vozidel v celkové ceně 3 285 000 Kč bez DPH. Z těchto byl nejdražší vůz VW Crafter v hodnotě 1,2 mil. Kč a to z důvodu, že naše společnost zajišťovala speciální zástavbu pro převoz invalidních občanů. Celková absolutní výše slev těchto vozů činila 582 229 Kč. Z tohoto vyplývá, že nikdy neproběhl „nákup vozů za 1 999 980 Kč.“

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. vždy ve svém podnikání postupovala a postupuje v souladu se zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Společnost působí od roku 1990 a v současné době zaměstnává téměř 300 zaměstnanců.

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. realizovala v období 2017 – 2021 s Městem Litoměřice činnosti v maximálním objemu (tedy obrat, nikoliv zisk) 29 mil. Kč bez DPH. Za totožné období vykázala naše společnost obrat 12 miliard Kč. Zakázky pro Město Litoměřice a jeho organizace představují 0,241% našeho obratu v daném období. Z toho vyplývá, že spolupráci s Městem Litoměřice vnímáme spíše jako společenskou odpovědnost.

Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že město Litoměřice realizovalo celkový obrat zakázek za posledních 5 let ve výši téměř 0,5 miliardy korun. Společnost Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. z těchto realizovala pouze 4,8%, z nichž bylo 2,56% přímým zadáním.

Vzhledem k tvrzení paní reportérky o tom, „že jde jednoznačně a nepopiratelně o střet zájmů“ a také o „symbolický postup konfliktů na malém městě, který připomíná devadesátky“ a dále s ohledem na další zveřejněné nepravdivé a ve svém důsledku dehonestující tvrzení, připravuje Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. právní kroky směřující k tomu, aby již dále takové nebyly zveřejňovány a zveřejněné byly uvedeny na pravou míru.

22.02.2022 vedení společnosti Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

Prohlášení ke stažení jako PDF (281 kB)