PreCrash

-

Systém proaktivní ochrany cestujících „PreCrash“

Chráněni budete ze všech stran

Volitelný systém proaktivní ochrany cestujících "PreCrash" zasáhne v případě, že nastane kritická jízdní situace. Pro její rozpoznání jsou využívány informace od několika systémů vozu, asistenčních systémů a jejich senzorů. Při rozpoznání nebezpečí jsou v závislosti na situaci přijata různá bezpečnostní opatření. Dojde k napnutí bezpečnostních pásů předních sedadel, zamknou se dveře a zavřou se okna včetně panoramatického střešního okna. Při hrozící kolizi s vozidlem, které se blíží zezadu, je aktivována varovná funkce směrových světel (blinkrů) s vysokou frekvencí blikání.