ŠKODA Auto - Sedmý žákovský vůz

Po přestávce vynucené pandemií COVID-19: Práce na sedmém žákovském voze Škoda se zase rozjíždí

31 účastníků projektu vyvíjí a staví vůz Škoda Scala v karosářské verzi spider.

31 žáků Středního odborného učiliště Škoda AUTO už opět pracuje na sedmém žákovském voze. V polovině března byl vedle výroby ve společnosti Škoda AUTO a vzdělávacích akcí Škoda Akademie pozastaven i tento projekt, aby se zabránilo dalšímu šíření pandemie COVID-19. Nyní, po zhruba dvouměsíční přestávce, se mohou žáci a jejich pedagogové alespoň částečně – ve formě teoretické výuky a videokonferencí – vrátit ke své práci na voze Škoda Scala v karosářské verzi spider. Během finální fáze stavby vozu bude pro tým projektu žákovského vozu platit mimořádně rozsáhlý soubor hygienických a bezpečnostních opatření. Kvůli opatřením proti šíření nemoci COVID-19, platným v celé České republice, bude praktická výuka ve školách a dalších vzdělávacích institucích pokračovat až od 1. června. O tom, kdy proběhne prezentace sedmého žákovského vozu, původně plánovaná na červen, ještě nebylo rozhodnuto.

Alois Kauer, od února 2020 nový vedoucí Škoda Akademie, říká: „Koordinované utlumení všech aktivit ve Středním odborném učilišti Škoda AUTO a zejména projektu žákovského vozu kvůli pandemii COVID-19 bylo pro nás pro všechny velkou výzvou. V minulých týdnech jsme v rámci kolegia společně vytvořili potřebné předpoklady pro to, aby žáci mohli práci na projektu žákovského vozu 2020 alespoň částečně obnovit. Jejich motivace k tomu, aby i v letošním roce představili jedinečný koncept, navzdory vynucené přestávce neutrpěla, a to i přesto, že se blíží závěrečné zkoušky, které časový tlak ještě stupňují. Aktuální vývoj v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 dává naději, že žáci budou moci od června přejít do finální fáze stavby vozu, což nás velice těší.“

Od podzimu 2019 pracuje 26 žáků a 5 žákyň Středního odborného učiliště Škoda AUTO v Mladé Boleslavi na jejich voze snů. Za základ sedmého konceptu žákovského vozu Škoda poprvé poslouží kompaktní model Škoda Scala, který žáci promění ve spider. Všech pracovních kroků, od prvních návrhů přes kompletní konstrukci až po vlastnoruční stavbu unikátu, se ujali sami žáci pod vedením vyučujících. Podporují je zkušení pracovníci společnosti Škoda AUTO z oblastí technického vývoje, designu a výroby.

Přerušení výroby ve všech závodech společnosti Škoda AUTO i zastavení výuky ve Středním odborném učilišti Škoda AUTO z důvodu pandemie COVID-19 zahrnovalo i projekt žákovského vozu a výrazně narušilo už tak značně napjatý harmonogram. Od minulého týdne mohou žáci a jejich pedagogové na projektu pracovat v rámci teoretické výuky. V současné době žáci za dodržování předepsaných rozestupů pracují na optimalizaci interiéru a domlouvají poslední práce na karoserii. Za tímto účelem se například všichni žáci každé úterý účastní videokonferencí s vedoucím projektu Zdeňkem Stankem.

„Zastavení výroby bylo pro všechny zaměstnance společnosti Škoda AUTO velkým zásahem do života. Také pro nás, účastníky projektu žákovského vozu, to byla nervy drásající doba, protože jsme nevěděli, kdy a zda vůbec bude projekt pokračovat. Šance účastnit se takového projektu se naskytne jen jednou. Proto jsme velice rádi, že se konečně smíme zase pustit do práce, i když je v tuto chvíli v plánu jen teoretická výuka a videokonference. Až bude od 1. června zase možné zahájit i praktické práce na voze, pokusíme se ztracený čas co nejvíce dohnat,“ říká Štěpán Fabián, který je v týmu zodpovědný za prezentaci vozu.

Zdeněk Stanke, vedoucí projektu žákovského vozu, vysvětluje, kde práce v tak malých týmech přináší mimořádné výzvy: „Zejména v pozdější praktické fázi v tak malém týmu bude mimořádnou výzvu představovat dodržování odpovídajících rozestupů. To se týká zejména konečné montáže žákovského vozu, která probíhá výhradně ručně. Vyvinuli jsme proto nové postupy, které kontakty minimalizují, a v situacích, v nichž nebude možné dodržet potřebné rozestupy, sázíme na odpovídající bezpečnostní výbavu, jako jsou roušky a respirátory. Kromě toho budeme pravidelně a důkladně dezinfikovat veškeré nářadí a všechny materiály. Navzdory této mimořádné a pro nás pro všechny nelehké situaci se ale už těším na okamžik, kdy naše auto představíme novinářům a veřejnosti.“

Stejně jako pro všechny zaměstnance v závodech společnosti Škoda AUTO platí i pro Střední odborné učiliště Škoda AUTO rozsáhlý soubor více než 80 hygienických a bezpečnostních opatření definovaný ve spolupráci s Odbory KOVO. Patří mezi ně základní preventivní opatření, jako je dodržování dostatečných rozestupů mezi osobami, nepodávání rukou, pravidelné mytí nebo desinfekce rukou i „bezpečné“ kašlání a kýchání. Stejně jako všichni zaměstnanci ve výrobě společnosti Škoda AUTO, byli i členové týmu vybaveni rouškami nebo respirátory.