ŠKODA - přispěla k výstavbě mostu
ŠKODA - přispěla k výstavbě mostu

Nadační fond Škoda AUTO přispěl k výstavbě mostu a nábřeží

Dnes byla slavnostně zahájena výstavba nového mostu přes Jizeru pro pěší a cyklisty, která spojí Mladou Boleslav v části u vývojového a konstrukčního centra Škoda AUTO s okolními obcemi. Na most přispěl Nadační fond Škoda AUTO částkou 26 milionů korun, další výdaje z celkových nákladů ve výši téměř 74,5 milionů Kč pokryjí dotace z Evropské unie a prostředky statutárního města Mladá Boleslav.

Dnes byla slavnostně zahájena výstavba mostu přes Jizeru, která výrazně zjednoduší cestu pěším a cyklistům na trase mezi Mladou Boleslavi v části u vývojového a konstrukčního centra Škoda AUTO a obcemi na druhém břehu řeky. Při této příležitosti se u základního kamene budoucího mostu sešli představitelé automobilky, Odborů KOVO a zástupci města Mladá Boleslav. Most povede podél železničního mostu a stane se součástí městské infrastruktury pro pěší i cyklisty, poslouží však i k napojení na regionální a dálkové trasy Greenway Jizera. Most má být dokončen nejpozději v dubnu 2023, do budoucna se počítá i s dalším rozvojem okolních přírodních lokalit do podoby pásu městské a veřejné zeleně. Nadační fond Škoda AUTO se bude podílet i na dalších projektech, které pomohou zlepšit infrastrukturu cyklostezek na Mladoboleslavsku: cyklistických mostech přes dálnici D10 u Kosmonos a v Mnichově Hradišti. Podpora ekologické dopravy a projektů pro místní občany patří mezi priority společenské odpovědnosti automobilky Škoda AUTO.

Slavnostního okamžiku se zúčastnili Johannes Neft, člen představenstva Škoda AUTO za oblast Technického vývoje, Michael Oeljeklaus, člen představenstva Škoda AUTO za oblast Výroby a logistiky a Jaroslav Povšík, předseda Podnikové rady Odborů KOVO a místopředseda dozorčí rady Škoda AUTO. Nadační fond Škoda AUTO zastupovali člen správní rady Martin Hrdlička a ředitel fondu Ladislav Kučera, město Mladá Boleslav reprezentoval první náměstek primátora Jiří Bouška, ceremonii sledovali i další pozvaní hosté.

Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda AUTO za oblast Lidé a kultura, při zahájení výstavby uvedla: „Tento projekt je dalším příkladem efektivní a úzké spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem i v oblasti udržitelnosti. Most přispívá k tomu, aby se Mladá Boleslav stala přívětivějším městem pro cyklisty i pěší, a tím podporuje také atraktivitu regionu. Přesně s tímto cílem jsme před několika lety založili Nadační fond. Jde o jasný závazek vůči domovskému městu automobilky Škoda a naši společenskou odpovědnost vůči lidem, kteří zde žijí.“

Jaroslav Povšík, předseda Podnikové rady Odborů KOVO a místopředseda dozorčí rady Škoda AUTO, řekl: „Na začátku myšlenky vzniku nové lávky a nábřežní cyklostezky stáli naši zaměstnanci, kteří chtěli bezpečnější a rychlejší cestu do práce nebo zpět domů. Díky nim a velkorysému příspěvku Nadačního fondu Škoda AUTO se podařilo přesvědčit mladoboleslavskou radnici k realizaci celého projektu. Beru to ale jen jako začátek polidštění celé lokality kolem Jizery směrem k bývalé Akumě. Těším se, že za několik let budeme stát o několik set metrů dále a zahajovat stavbu tzv. povodňového parku, který zvýší rekreační funkci Jizery a škodovákům i jejich rodinám přinese další příležitost kvalitního trávení volného času.“

Raduan Nwelati, primátor Mladé Boleslavi a senátor Parlamentu České republiky, ocenil pomoc společnosti Škoda AUTO a řekl: „Nová lávka přes Jizeru pro pěší a cyklisty se řadí mezi nejvýznamnější projekty, které v tomto období realizujeme. Těžko by se nám to podařilo bez zdrojů z Evropské unie a bez příspěvku Nadačního fondu Škoda AUTO, za což velmi děkuji.“

Jiří Bouška, první náměstek primátora Mladé Boleslavi, jej doplnil: „Jsem rád, že se nám daří získávat finanční prostředky, které prospívají rozvoji celého regionu. V tomto období investujeme okolo 700 milionů z Integrovaného plánu rozvoje území a těší mě, že se můžeme opřít také o Nadační fond Škoda AUTO a pokračujeme v dlouhodobé a úspěšné spolupráci s automobilkou.“

Délka budovaného přemostění řeky Jizery činí 196 metrů včetně předpolí a celkový návrh je citlivě zasazen do stávající krajiny, využívá místní architektury a zahrnuje i rekultivaci přilehlé oblasti. Orientaci mostu ovlivnily trasy původních cest, které jsou v terénu stále patrné. Autoři návrhu pod vedením architekta Josefa Pleskota také zohlednili možnosti využití již existujících staveb, jako jsou podpory a náspy, aby se řece nebránilo ve volném toku v případě vysokého stavu vody, protože okolní břehy lze v případě hrozících záplav využít k přirozenému rozlití řeky.

S tím počítá i další rozvoj celé lokality podél řeky Jizery, jehož součástí je její revitalizace do budoucího pásu městské a veřejné zeleně. Území bude zahrnovat také připravovaný park Tří císařů, na jihu je vymezeno soutokem Jizery s Klenicí. Celým parkem bude procházet nábřežní cyklostezka. Park bude mít dvě úrovně – nižší kolem koryta řeky je navržena k zaplavení v případě hrozící povodně a bude podle toho krajinářsky řešená, výše umístěné území bude obklopovat cyklostezku a svým charakterem lákat k odpočinku nebo aktivnímu trávení volného času.

Při výstavbě se bude dbát i na zachování stávajících hodnot celého území – zůstanou zde části porostů dřevin, slepých ramen, dynamického biotopu i mostních pilířů bývalé železnice jako připomínky historického odkazu tohoto místa s pestrou průmyslovou tradicí.

Součástí plánů je také příprava cyklostezek a jejich napojení na místní i dálkové trasy. V jižní části má vzniknout další lávka přes Klenici, která umožní pokračovat směrem k parku Štěpánka, plaveckému stadionu, na nádraží a do širšího centra města. Stezka se stane součástí dlouhodobého projektu Greenway Jizera, jehož cílem je vytvoření bezpečného a atraktivního koridoru podél řeky, který zajistí nejen místní sportovní vyžití například na bruslích, ale naváže na dálkové turistické trasy pro snadné a ekologické spojení pěšky, na kole či lodí se vzdálenějšími regiony, jako jsou Jizerské hory, západní část Krkonoš, Český ráj, Polabí či Praha.

Škoda AUTO se bude podílet i na dalších projektech, které pomohou zlepšit infrastrukturu v regionu Mladoboleslavska a usnadní dopravu místních obyvatel na kolech či pěšky: cyklistických mostech přes D10 u Kosmonos a v Mnichově Hradišti.

Podpora ekologické dopravy a projektů pro místní občany patří mezi priority společenské odpovědnosti automobilky Škoda AUTO. Firma takto například iniciovala zavedení sdílených kol v Mladé Boleslavi a okolních městech. Jen v samotné Mladé Boleslavi je zaregistrováno přes 8 500 aktivních uživatelů, kteří dosud ujeli více než 275 000 kilometrů. Ve srovnání s jízdou automobilem to znamená úsporu téměř 33 tun emisí CO2.

skoda prispela na vystavbu lavky pres jizeru 02 skoda prispela na vystavbu lavky pres jizeru 03

skoda prispela na vystavbu lavky pres jizeru 04