Škoda Modernizace nemocnice
Škoda Modernizace nemocnice

Modernizace nemocnice v Rychnově nad Kněžnou byla zahájena

V areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou byl položen základní kámen nového pavilonu, který bude součástí rozsáhlé modernizace celého objektu.

Zástupci společnosti Škoda Auto se zúčastnili slavnostního položení základního kamene nového pavilonu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Projekt je součástí rozsáhlejší modernizace zdejšího zdravotnického zařízení. Stavba probíhá na základě Memoranda o spolupráci na rozvoji průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a okolního regionu uzavřeného mezi vládou České republiky, Královéhradeckým krajem a společností Škoda Auto. Nový pavilon bude spojen s budovou označenou podle specializace jako DIGP (dětské, interní, gynekologické a porodní oddělení) a zásadně přispěje ke zlepšení zdravotní péče. V rámci rekonstrukce vzniknou nové prostory pro urgentní příjem, zázemí pro záchrannou službu, oddělení JIP a ARO a další ordinace. Škoda Auto pomáhá rychnovské nemocnici již pátým rokem. Podpora zdravotnictví patří mezi klíčové oblasti společenské odpovědnosti v regionech, kde automobilka provozuje své výrobní závody.


Miloš Halbich - vedoucí závodu Škoda Auto v Kvasinách

"Na tento okamžik jsme se spolu s obyvateli celého Rychnovska dlouho těšili. Škoda Auto podporovala myšlenku na modernizaci a rozšíření zdravotního zázemí od samého počátku a svými aktivitami přispěla k tomu, aby s pomocí vlády a za významného přičinění Královéhradeckého kraje byly zajištěny nezbytné prostředky. Máme velkou radost, že stavební práce byly zahájeny a věříme, že se díky tomu již brzy zlepší jak pracovní podmínky a možnosti lékařského personálu, tak preventivní služby i péče o zdraví místních občanů."


Škoda Auto podpořila záměr realizace nemocnice

Modernizace nemocnice v Rychnově nad Kněžnou probíhá na základě Memoranda o spolupráci na rozvoji průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a okolního regionu uzavřeného mezi vládou České republiky, Královéhradeckým krajem a společností Škoda Auto. Automobilka tak významně přispívá k tomu, aby dlouhodobé plány na zlepšení zdravotní péče v regionu dostaly reálný obraz.

Nový pavilon urgentního příjmu a další modernizace

Projekt modernizace Nemocnice Rychnov nad Kněžnou zahrnuje vznik nové budovy urgentního příjmu – pětipodlažní přístavby ke stávajícímu pavilonu DIGP. K dispozici zde bude interní a speciální vyšetřovna, zázemí pro záchrannou službu, oddělení JIP a ARO, čtyři operační sály a lůžkové části. Zároveň dojde k rekonstrukci tří podlaží stávajícího objektu, v němž vedle moderní vstupní haly se zázemím najde své místo mimo jiné také lékárna a onkologický stacionář. Obě budovy budou propojeny v jeden multifunkční celek.

Finanční i materiální pomoc zdravotním službám

Škoda Auto podporuje místní nemocnici již pátým rokem, a to jak materiálně, tak finančně: peněžní pomoc za tuto dobu dosáhla výše 3,4 milionu korun. Naposledy na začátku letošního roku předali zástupci společnosti zdravotnickému zařízení částku 300 000 Kč na zlepšení mobility v areálu nemocnice, modernizaci vyšetřovny s rentgenem či zázemí pro zaměstnance na novorozeneckém oddělení. Závod Kvasiny v minulosti přispěl na rozvoj zdravotních služeb v regionu například také zajištěním moderní ordinace stomatologie vybavené 3D rentgenem či počítačovou tomografií (CT).