Kia alkalická elektrolýza vody
Kia alkalická elektrolýza vody

Kia se podílí na vývoji pokročilého systému alkalické elektrolýzy vody

  • Kia a Hyundai Motor s firmou Next Hydrogen podepsaly memorandum o porozumění s cílem vyvinout pokročilý systém alkalické elektrolýzy vody pro ekonomicky životaschopnou výrobu zeleného vodíku
  • Firmy mají v plánu vyvinout hospodárněji fungující elektrolytický svazek a zkoumat možná technologická využití a budoucí obchodní modely

Kia Corporation a Hyundai Motor Company podepsaly memorandum o porozumění s kanadskou společností Next Hydrogen Corporation (dceřiná firma Next Hydrogen Solutions Inc.), zaměřující se na technologie elektrolýzy vody, s cílem posunout snahy o rozvoj světové vodíkové společnosti prostřednictvím hospodárné výroby čistého vodíku.

Uvedené firmy v rámci dohody společně vyvinou systém alkalické elektrolýzy vody1 a příslušný elektrolytický svazek pro účely ekonomicky životaschopné výroby zeleného vodíku a zkoumání nových obchodních příležitostí a technologických aplikací.

Dnes používané způsoby výroby čistého vodíku jsou drahé a časově náročné. Kia, Hyundai Motor (HM) a Next Hydrogen proto chtějí zlepšit cenovou konkurenceschopnost čistého vodíku se zohledněním regionálních klimatických podmínek a prostředí. Uvedené firmy, které rozšiřují své výchozí podklady zkoumáním silných a slabých stránek nejrůznějších současných technologií elektrolýzy vody, se dohodly, že z nabízených technologií elektrolýzy budou zkoumat možnosti systému alkalické elektrolýzy.

Z dnes dostupných způsobů elektrolýzy vody je systém alkalické elektrolýzy považován za technologii, která se řadí k nejdůkladněji vyzkoušeným a prověřeným, včetně dlouhé historie výzkumu a vývoje. Další výhodou je možnost výroby velkého objemu vodíku a používání relativně levných katalyzátorů, což přispívá k nízkým nákladům na celé zařízení.

Cílem je dále posunout technologie kolem elektrolytického svazku, tedy jádra systému alkalické elektrolýzy vody, aby bylo možné snížit náklady na vybudování systému a jeho údržbu i provoz. Zásadním přínosem je, že po zdokonalení parametrů technologie elektrolytického svazku v rámci procesu alkalické elektrolýzy vody bude možné vyvinout nový svazek, který lze provozovat za vysoké proudové hustoty2, a vyrábět tak zelený vodík za ekonomicky životaschopných podmínek.

Nově vyvinutý elektrolytický svazek bude používat komponentové technologie Kia a HM pro elektrody, bipolární desky a sběrače proudu v kombinaci s konstrukční technologií firmy Next Hydrogen. Kia a HM budou rovněž dohlížet na výsledky testování nového svazku. Pilotní testování je naplánováno na příští rok, přičemž firmy budou zkoumat i možné technologické aplikace a obchodní využití.

„Máme radost z partnerské spolupráce s firmou Next Hydrogen, která se zaměřuje na nejmodernější technologii elektrolýzy vody. Tato partnerská spolupráce je dalším významným krokem na cestě k našim vodíkovým aktivitám a bude též naším prvním krokem na trhu s alkalickou elektrolýzou vody,“ uvedl Jae-Hyuk Oh, viceprezident a šéf Skupiny obchodního rozvoje energetiky z HMG. „Věříme, že naše technologie skvěle zapadne do technologie firmy Next Hydrogen, a tato synergie tak napomůže k dosažení našeho cíle, kterým je poskytovat zákazníkům zelený vodík za přijatelnou cenu.“

„Pokroková konstrukční technologie elektrolytického svazku od Next Hydrogen je ideálním řešením umožňujícím hospodárnou výrobu zeleného vodíku,“ uvedl Raveel Afzaal, prezident a výkonný ředitel firmy Next Hydrogen. „Nesmírně oceňujeme příležitost spolupracovat právě s firmami Kia a Hyundai Motor s ohledem na jejich přední postavení coby šampionů této technologie. Očekává se, že tato partnerská spolupráce urychlí snahy chopit se nově se objevujících globálních příležitostí v oblasti udržitelné dopravy.“

Existuje řada druhů vodíku podle konkrétního způsobu jeho výroby, nicméně příhodně označený „zelený“ vodík je jednou z nejčistších variant, při jejíž výrobě nevznikají žádné uhlíkové emise, neboť vodík je produkován elektrolýzou vody s využitím energie z obnovitelných zdrojů, např. původem z pobřežních větrných elektráren. Zelený vodík, pro svoji ekologičnost nazývaný „palivem budoucnosti“, má potenciál revolučním způsobem proměnit odvětví průmyslu i dopravy.

Kromě zeleného vodíku existuje tzv. „šedý“ vodík, vyráběný s z fosilních paliv, při jejichž spalování se do ovzduší uvolňují emise CO2, resp. tzv. „modrý“ vodík, který se vyrábí stejným způsobem, avšak díky technologiím pro zachycování uhlíku se oxid uhličitý nevypouští do ovzduší, ale je ukládán hluboko pod zem.

Vzhledem k vysokým výrobním nákladům dnes řada vodíkových firem z celého světa zkoumá způsoby vylepšení stávajících technologií elektrolýzy vody k hospodárnější výrobě zeleného vodíku. Tento cíl spojil i HMG a Next Hydrogen s plánem vyvinout technologii hospodárnější výroby vodíku.

Skupina Hyundai Motor Group (HMG), do níž spadají mj. firmy Kia a Hyundai Motor, nedávno představila svoji novou značku „HTWO“, reprezentující špičkový systém vodíkových palivových článků. Uvedená Skupina nyní stupňuje svoji snahu vyvinout systém vodíkových palivových článků příští generace, který by bylo možné uplatnit pro nejrůznější formy mobility, např. pro městskou leteckou mobilitu (UAM), automobilovou dopravu, plavidla, vlaky a další.

O společnosti Next Hydrogen

Firma Next Hydrogen (zal. 2007) navrhuje a vyrábí elektrolyzéry využívající vodu a elektřinu k výrobě čistého vodíku, sloužícího jako zdroj energie pro dekarbonizaci odvětví dopravy a průmyslu. Pokroková technologie elektrolýzy vody firmy Next Hydrogen s patentovanou architekturou článků je určena k efektivní proměně elektřiny z nestabilních obnovitelných zdrojů v zelený vodík, a to v průmyslovém měřítku. Duševní vlastnictví Next Hydrogen zahrnuje 38 udělených patentů (další patentové žádosti byly podány) a optimálně strukturovaný strategický plán produktového vývoje vč. větších systémů alkalické elektrolýzy.

1) Systém alkalické elektrolýzy vody: Technologie výroby vodíku založená na elektrolýze vody pomocí alkalického elektrolytu, jako např. hydroxidu draselného (KOH) nebo hydroxidu sodného (NaOH).

2) Vysoká proudová hustota: Se zvyšující se elektrickou energií roste i objem vodíku vyrobeného systémem alkalické elektrolýzy vody. Systém alkalické elektrolýzy vody se svazkem podporujícím vysokou proudovou hustotu tak může dosahovat vyšší ekonomické účinnosti díky většímu množství vyrobeného vodíku na stejném prostoru.

kia alkalicka elektrolyza vody 01 kia alkalicka elektrolyza vody 02

Foto: (zleva) Jae-Hyuk Oh, viceprezident a vedoucí skupiny pro rozvoj podnikání v oblasti energetiky společnosti HMG / Raveel Afzaal, prezident a CEO společnosti Next Hydrogen.