Kia Nadace Naše dítě
Kia a Nadace Naše dítě slaví 10 let společné pomoci dětem

Společnost KIA MOTORS CZECH a Nadace Naše dítě slaví jubilejní 10. výročí vzájemné spolupráce. Společně se od roku 2009 věnují podpoře konkrétních rodin se zdravotně postiženými či znevýhodněnými dětmi. V roce 2014 společně spustily program „Já a Kia pomáháme dětem“, v rámci kterého automobilka věnuje poměrnou částku z každého nově prodaného vozu na pomoc handicapovaným dětem. Od roku 2017 se podpora automobilky zaměřuje na děti s poruchami autistického spektra a dětskou mozkovou obrnou a také jednotlivé organizace, které o tyto děti v Česku pečují. Během uplynulých deseti let pomohla Kia ve spolupráci s nadací více než 80 rodinám a organizacím celkovou částkou 2 405 550 korun.

„Nadace Naše dítě se za 25 let své existence stala symbolem pomoci znevýhodněným dětem. Jsme velmi rádi, že již deset let můžeme být u toho a spolu s nadací pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce. V letošním roce zároveň oslavíme pět let fungování projektu „Já a Kia pomáháme dětem,“ který výrazně zvýšil objem naší finanční podpory a umožnil tak pomáhat většímu počtu rodin. V dalších letech se přitom chceme ubírat stejným směrem jako doposud, tedy drobné podpoře konkrétních rodin, která výrazně zlepšuje kvalitu jejich života,“ říká Kateřina Vaňková Jouglíčková, PR manažerka společnosti KIA MOTORS CZECH.

V rámci oslav desetiletého jubilea české zastoupení značky Kia uspořádá v průběhu roku řadu dalších aktivit budujících povědomí o podporovaných onemocněních. Jednou z prvních je odborná beseda s neziskovými organizacemi a vybranými hosty s cílem zvýšit povědomí a porozumět autismu. Další setkání odborníků v letošním roce proběhne u příležitosti podpory dětské mozkové obrny. Mimo to automobilka Kia vyrazí se svými zaměstnanci „do terénu“ na obecně prospěšné práce do neziskových organizací, dětských či azylových domovů, kde bude jejich pomoc vítána.

Projekt „Já a Kia pomáháme dětem“ důležitým milníkem vzájemné spolupráce
První roky spolupráce s nadací se zakládaly převážně na hmotné podpoře. Zlom dlouhodobého partnerství nastal v roce 2014, kdy byl spuštěn projekt s názvem „Já a Kia pomáháme dětem“ na jehož základě Kia daruje nadaci padesát korun za každý nově prodaný vůz v Česku. Částka, kterou automobilka Kia nadaci pravidelně věnuje, souvisí bezprostředně s úspěchem značky na českém trhu. Díky tomu, že se počet prodaných vozů v posledních letech zvyšoval, rostla také darovaná částka, která mohla být rozdělena mezi větší počet rodin a organizací. Od roku 2017 se značka Kia v rámci společného projektu soustředí na podporu děti s poruchou autistického spektra a dětskou mozkovou obrnou. Za minulý rok věnovala Kia Nadaci Naše dítě poprvé v historii více než půl milionu korun, za něž bylo podpořeno celkem 16 rodin a 2 obecně prospěšné organizace.

Podpořené rodiny finance využívají převážně na pořízení zdravotnických pomůcek, osobní asistenci a neurorehabilitace, které výrazně zlepšují zdravotní stav postižených dětí. Příkladem jsou například podpořená dvojčata Tomáš a Jirka, kteří měli kvůli předčasnému porodu a dětské mozkové obrně problém s vyjadřováním, a to u nich vedlo k frustracím. Díky pravidelných terapiím však udělali velký pokrok. Šestileté Vanesce s kombinovaným handicapem byl z finančního daru zajištěn osobní asistent. Tříleté Nikolce mohla rodina díky penězům od Kia pořídit speciální kočárek a rehabilitační židli, která jí zajistí dostatečnou oporu a kvalitní sed. Mentálně postiženým dětem dokáže pomoci i změna prostředí. Odlehčovací pobyt pomohl například malé Markétce i její mamince, která se o ni nepřetržitě stará. Dětem s mozkovou obrnou výrazně zlepšuje stav pro mnohé málo dostupná KlimTherapy®. Díky podpoře značky Kia už několik dětí tuto terapii absolvovalo se znatelnými výsledky zkvalitňující život jak samotným dětem, tak i rodičům, jež se o handicapované děti denně starají.

Z neziskových organizací získaly v předchozích letech jednorázový finanční dar například Dětský domov Pyšely na studium talentovaného chlapce, Občanské sdružení Hurá na relaxační a ozdravné pobyty mentálně či jinak postižených dětí, APLA Jižní Čechy, z.ú., která aktivně podporuje autisty a jejich rodiny a díky finančním darům mohla zorganizovat a zajistit letní tábor pro děti s tímto postižením. Denní a týdenní stacionář Jihlava z daru financoval muzikoterapii pro klienty, organizace Modrý klíč o.p.s. peníze použila na výstavbu bezbariérové zahrady pro pohybové vyžití dětí s mentálním a kombinovaným postižením. Peníze putovaly také do centra Helppes o.p.s., které se věnuje výcviku vodicích psů pro postižené či do Slunečního domova o.p.s., který poskytuje sociální služby týdenního stacionáře dětem s poruchami autistického spektra. Nadace Naše dítě spolu s automobilkou Kia pomohla Dětskému domovu v Klánovicích nejen poslat děti na dětský tábor, ale pomáhá i již starším dětem v prvních krůčkách dospělého života. Podpora směřovala i na projekt „Jsi Nula!“ proti šikaně ve školách určený žákům 4. - 9. tříd základních škol.