Elektronické zesílení hlasitosti

-

Elektronické zesílení hlasitosti

Můžete bez problémů komunikovat

Elektronické zesílení hlasitosti, které se dodává na přání, zajistí, aby cestující na zadních místech dobře rozuměli, co jim řidič povídá. Zvukový signál je snímán mikrofonem hands free sady, zesílen a interpretován přes reproduktory v zadní části vozu.