CUPRA Operativní leasing

CUPRA na operativní leasing
CUPRA na operativní leasing

Auto na operák? Lehké

Náš operák Vám totiž odlehčí od starostí

Proč mít auto na operák?

CUPRA operativní leasing - Servis a údržba

Servis a údržba

CUPRA operativní leasing - Kompletní pojištění

Kompletní pojištění

CUPRA operativní leasing - Dvě sady pneu včetně výměny a uskladnění

Dvě sady pneu včetně výměny a uskladnění

CUPRA operativní leasing - Náhradní vozidlo po dobu opravy vozu

Náhradní vozidlo po dobu opravy vozu

Protože servis, silniční asistenci 24/7 i pojištění řešíme za Vás. Zatěžovat Vás tak nebudou žádné pojistné smlouvy, karamboly na cestách ani servisní prohlídky nebo uskladnění pneumatik. A s dalším nájmem ho klidně můžete vyměnit za nové. Větší, menší, s panoramatickou střechou … Zkrátka jak Vám bude zrovna libo.

Možnosti pro jednotlivce i firmy

CUPRA pojištění - náhradní vůz

OD 1 DO 9 VOZŮ

 • Konfigurace vozu dle Vašeho přání
 • Kompletní pojištění vozidla s výhodou domovského servisu
 • Možnost připojištění pro větší krytí rizik
 • Volitelné služby zajišťující provoz vozidla: Servis a údržba, Pneuservis, Silniční asistence, Likvidace pojistných událostí, Dálniční poplatky
CUPRA pojištění - náhradní vůz

10 A VÍCE VOZŮ VOZOVÝ PARK

 • Menší administrativní zátěž – vozidlo není součástí majetku
 • Bez rizika poklesu tržní ceny vozu v případě prodeje
 • Stále nový vozový park
 • Komplexní správa celého vozového parku
 • Celá Vaše flotila vč. nákladů spojených s její údržbou pod jednou fakturou

Vy jezdíte, my se staráme

Operativní leasing automobilů je podobný klasickému pronájmu, kdy klient nemá v úmyslu získat automobil do vlastnictví. Vlastníkem je leasingová společnost.


Co je součástí služeb

Servis a údržba – výrobcem předepsané prohlídky i další servisní zásahy prováděné v autorizovaných servisech.

Pneuservis – výměna pneumatik, jejich nákup, montáž, demontáž, vyvážení, popř. uskladnění.

Silniční asistence – okamžitá pomoc na cestách při nepojízdnosti vozidla z důvodu nehody, poruchy, odcizení nebo chyby řidiče v ČR i v EU, 7 dní v týdnu / 24 hodin denně. V ceně je možnost využití náhradního vozidla, náhradní dopravy nebo ubytování v hotelu, nepodaří-li se vozidlo bezprostředně zprovoznit.

Likvidace pojistných událostí – administrace škodní události od hlášení po závěrečné vypořádání.

Dálniční poplatky – zajištění dálniční známky s platností v ČR po celou dobu leasingu.

Další služby pro klienty s vozovým parkem 10+

Tankovací karty – platební karty pro nákup pohonných hmot, zboží a služeb. U těchto karet čerpáte výhody ve formě slevy na pohonné hmoty i služby. Aktuálně poskytujeme tyto typy palivových karet:

 • CCS
 • ÖMV (platí na čerpacích stanicích ÖMV, Avanti, Shell, Agip, Benzina)
 • Shell (platí na čerpacích stanicích Shell, ÖMV, Avanti)
 • Innogy

Náhradní vozidlo – zajištění náhradního vozidla v případě, kdy je primárně pronajaté vozidlo v opravě, není provozuschopné a již byl vyčerpán nárok na náhradní vozidlo z pojištění či v rámci silniční asistence, nebo v případě, kdy klient předal vozidlo k provedení servisní prohlídky.

Pick-up – služba, kdy si vozidlo vyzvedne na předem určeném místě pracovník servisu a po dokončení servisní zakázky vozidlo na určené místo opět přiveze.

Kniha jízd – součástí služby je instalace palubní jednotky, která obsahuje GPS přijímač, GSM modem pro komunikaci s centrálním systémem a řídicí jednotku, která zajišťuje zpracování dat v reálném čase. Klient obdrží přístup do aplikace pro správu jednotlivých vozidel a evidenci knihy jízd.


Pojištění

K operativnímu leasingu si můžete s námi sjednat i pojištění. Klienti s vozovým parkem do 9 vozů si mohou vybírat ze značkových, neznačkových i doplňkových pojistných produktů.

Ke značkovému i neznačkovému pojištění je možné sjednat doplňková pojištění:

Asistent - Jeho úkolem je doprovázet Vás na cestách vozidlem doma i v zahraničí a pomoci Vám v nepředvídatelných situacích. Například při zahraniční kontrole Vám poskytne tlumočnické služby, při ztracení nebo odcizení dokladů Vám zabezpečí náhradní nebo v případě trestního nebo správního řízení po dopravní nehodě Vám zorganizuje nebo kompletně zajistí právní ochranu. PDF ke stažení.

GAP – pojištění jednoduše chrání investici, kterou jste vložili do Vašeho vozu. S pojištěním GAP hodnota Vašeho vozu „neklesá“, dojde-li tedy k odcizení vozidla nebo jeho totální havárii, pojištění Vám uhradí rozdíl mezi pořizovací hodnotou vozu a obvyklou cenou vozidla v době události (není možné sjednat ke značkovému pojištění - již obsaženo). Díky pojištění GAP se Vám vrátí celá hodnota vozu, kterou můžete použít na financování nového vozu. PDF ke stažení.

Značkové pojištění Vám zajišťuje kompletní pojistnou ochranu, která pokrývá povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění skel.

CUPRA operativní leasing - pojištění

Skončení operativního leasingu

Jak probíhá vrácení vozu

Nevíte co bude dál, obáváte se skončení operativního leasingu nebo si nevíte rady s jeho vrácením? Podívejte se, jak to chodí u nás.

CUPRA operativní leasing

Co Vás nejvíc zajímá

Pronájem vozu vč. pojištění (povinné ručení a havarijní pojištění) a služeb dle vlastního výběru.

Jediným Vaším nákladem budou měsíční leasingové splátky. Dokonce i o přihlášení vozu se za Vás postaráme.

Předpokládáme, že Vám je 18 let a více. Potřebujeme jen 2 doklady totožnosti s Vaší fotografií, příp. plnou moc pro zastupování společnosti.

Ano, jen budeme potřebovat ověřenou plnou moc pro tuto událost.

Vůz Vám bude předán včetně povinné výbavy, která je požadována na základě platné české legislativy.

Ke změně výše splátek může dojít pouze v těchto případech:

 • máte-li uzavřenu smlouva s pojištěním bez garance ceny pojistného
 • dojde-li k zákonné změně výše daní nebo poplatků
 • zažádáte-li o změnu parametrů smlouvy (délka nebo nájezd)

Vůz si můžete užívat nejen Vy, ale řidičem mohou být i osoby Vám blízké, tedy Vaši rodinní příslušníci apod. V případě potřeby můžete zažádat o povolení pro užívání vozu třetí osobou.

Buďte bez obav – rozhodující je kumulovaný stav ujetých kilometrů až po skončení doby nájmu. První rok tedy klidně můžete najet větší porci z celkového limitu kilometrů, pokud tento limit na konci nájmu dodržíte.

Pokud překročíte sjednaný celkový nájezd km o větší počet km, než ve smlouvě uvedenou volnou hranici km za dobu leasingu, tzv. toleranci nájezdu, která zpravidla bývá 5 000 km, doplatíte částku ve výši násobku sazby za každý přejetý km uvedenou ve Vaší smlouvě a počtu km nad limit vč. tolerance. Tolerance nájezdu se však nevztahuje na poskytované služby. Služby nad rámec celkového nájezdu si již hradíte sami.

Ano, v takovém případě se jedná o předčasné ukončení smlouvy, které je spojené s finančním vyrovnáním podle obchodních podmínek. Nejste-li schopni auto splácet, existuje zde ještě možnost smlouvu převést na třetí osobu.

Nahlédněte do Manuálu řidiče, který obdržíte spolu s Návrhem na uzavření Smlouvy o operativním leasingu. Zde naleznete normy opotřebení a poškození, které definují akceptovatelná i neakceptovatelná poškození vozidla při jeho vracení. Vůz je při předání podroben detailní přejímací prohlídce a veškerá poškození jsou zaznamenána do předávacího protokolu, který odsouhlasíte svým podpisem. Případná poškození nad rámec Norem opotřebení se Vám následně vyúčtují a zašleme Vám fakturu k jejich proplacení. Prohlédněte si proces skončení operativního leasingu ať víte, jak to u nás funguje.

Při předání vozidla s Vámi technik vždy sepíše předávací protokol, v němž jsou případná poškození nad rámec Norem opotřebení podrobně vyjmenována. Toto opotřebení se Vám následně vyúčtuje a zašle fakturou k proplacení.

Naše společnost nabízí v případě krátkodobých finančních potíží možnost tuto situaci řešit prostřednictvím odkladu splátek.

Odklad je možné poskytnout max. na 3 měsíce, a to v případě, že na dané smlouvě není evidován žádný nedoplatek a jedná se o smlouvu se splátkovým kalendářem.

Odložené splátky je nutné uhradit po uplynutí doby odkladu najednou, vč. následující splátky. Odklad splátek je možné využít i opakovaně. Máte-li o odklad splátek zájem, požádejte o něj prostřednictvím on-line formuláře.

Pozn.: Pro smlouvy s pravidelnou fakturací měsíčních splátek není možné odklad splátek poskytnout, situaci je možné řešit prodloužením splatnosti faktur.

U smluv bez garantovaného odkupu jsou minimálně 30 dní před ukončením smlouvy zaslány informační dopisy s nabídkou na jeho odkoupení a financování.

Úpravy a instalace musí být provedeny v autorizovaném servisu/odborně, před ukončením smlouvy je třeba uvést vozidlo do původního stavu.

Úkony vykonává naše společnost jako vlastník vozidla. Cenu služby najdete v ceníku.

Pro získání detailnějších informací prosím navštivte stránku Informace ke zrušení silniční daně.

Další produkty


Potřebujete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím poptávkového formuláře níže nebo telefonicky do naší pobočky v Litoměřicích.

Chci být zpětně kontaktován

 

Povinná položka