Volkswagen T-Roc R
Volkswagen T-Roc R
Systém sledování únavy řidiče

Systém sledování únavy řidiče

Aby Vás nepřemohla únava

Když se u Vás při jízdě začne projevovat únava, nemusíte si toho sami všimnout. Vaše chování při řízení se však změní - a to je přesně to, co rozpozná systém sledování únavy. Zazní varovný tón a na multifunkčním displeji se rozsvítí varovné hlášení, které Vám navrhuje přestávku na odpočinek.

Volkswagen T-Roc R - Emergency Assist
Volkswagen T-Roc R - Emergency Assist
Emergency Assist

Emergency Assist

Reaguje, když nereagujete

Volitelný systém "Emergency Assist" zasáhne v případě, že neregistruje žádnou aktivitu řidiče. Systém se nejdříve snaží přimět řidiče k reakci. Jestliže řidič na varování nereaguje, systém kontrolovaným způsobem vozidlo zastaví. Může tak v rámci možností daných systémem zabránit nehodě.

  • Systém "Emergency Assist" získal ocenění "Deutschland - Land der Ideen" (Německo - země nápadů) a ocenění "German Mobility Award 2017" od Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury.
Volkswagen T-Roc R - Lane Assist
Volkswagen T-Roc R - Lane Assist
Lane Assist

Lane Assist

Příliš hustý provoz, žádný stres

Při monotónních jízdách mohou nastat kritické situace, při kterých zasáhne asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu "Lane Assist". Ten od rychlosti 60 km/h rozpozná, zda vozidlo neúmyslně opouští vyznačený pruh a prostřednictvím protipohybu řízení vrátí pozornost řidiče k řízení.

Volkswagen T-Roc R - Park Assist
Volkswagen T-Roc R - Park Assist
Park Assist

Park Assist

Bezchybné zaparkování

Nový T-Roc R s volitelným parkovacím asistentem "Park Assist" Vám nejen řekne, zda je parkovací místo dostatečně velké, ale také do něj zaparkuje. Vy ovládáte pouze pedály plynu, spojky a brzdy. Vy ovládáte pouze pedály plynu, spojky a brzdy . O vše ostatní se postará parkovací asistent.

  • Senzory skenují vhodná parkovací místa (až do maximální rychlosti jízdy 40 km/h).
  • Podélná parkovací místa musí být dlouhá minimálně délka vozu plus 80 cm na manévrování. Pro vyjíždění z parkovacího místa je pak potřeba min. 25 cm před i za vozidlem.
  • Příčná parkovací místa musí mít min. 35 cm manévrovací prostor po obou stranách.
Volkswagen T-Roc R - "Blind Spot" Senzor
Volkswagen T-Roc R - "Blind Spot" Senzor
"Blind Spot" Senzor

"Blind Spot" Senzor

Váš T-Roc R: volitelně se systémem "Blind Spot" Senzor

Systém "Blind Spot" Senzor Vás prostřednictvím LED signalizace ve vnějším zpětném zrcátku varuje před vozidly, která se nacházejí v tzv. "mrtvém úhlu". Pokud v době, kdy je signalizace aktivní, zapnete směrovku a chystáte se změnit jízdní pruh, začne LED symbol nápadně blikat, a to již od rychlosti 15 km/h. Systém se dodává společně s asistentem pro "vyparkování", který při couvání z řady stojících vozidel identifikuje automobily, jež se nebezpečně blíží ze strany a varuje před nimi řidiče. Pokud řidič na varování nereaguje, může systém prostřednictvím zabrzdění vozidla zabránit potenciální kolizi.

Volkswagen T-Roc R
Volkswagen T-Roc R
Asistent pro jízdu v koloně

Asistent pro jízdu v koloně

Dopravní zácpa? Čas pro relaxaci

Volitelný asistent pro jízdu v koloně umožňuje s využitím adaptivního tempomatu ACC a asistenta pro udržování vozu v jízdním pruhu automatické udržování vzdálenosti od vpředu jedoucího vozu a udržování vozu v jízdním pruhu v dopravní zácpě. Frustrace se tak mění na relaxaci.

Volkswagen T-Roc R - Front Assist a ACC
Volkswagen T-Roc R - Front Assist a ACC
Front Assist a ACC

Front Assist a ACC

Příliš hustý provoz, žádný stres

Adaptivní tempomat ACC Vám pomáhá udržovat Vámi přednastavenou maximální rychlost, stejně jako vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu.

Sériový asistent nouzového brzdění "Front Assist" s rozpoznáváním chodců varuje před kritickými situacemi způsobenými chodci nebo jinými vozidly a v případě nouze automaticky začne vozidlo brzdit.