Asistenční systémy

-

Pokročilé asistenční bezpečnostní systémy

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) s detekcí chodců

IONIQ Plug-in je vybaven systémem autonomního nouzového brzdění (FCA) včetně detekce chodců a cyklistů. Tento pokročilý bezpečnostní systém řidiče upozorní v nouzových situacích a v případě potřeby sám vyvine brzdnou sílu. Systém využívá přední kameru, senzory a funguje ve třech fázích. V první fázi upozorní řidiče vizuálně a akusticky, poté vyvine brzdnou sílu dle potřeby a v poslední fázi vyvine maximální brzdnou sílu, aby se vůz vyhnul kolizi nebo minimalizoval její následky. Systém je aktivován v případě detekce vozidla nebo chodce před vozem od 8 km/h.

Rear Cross-traffic Collision Warning (RCCW)

Když vyjíždíte z nepřehledného nebo úzkého parkovacího místa, systém pomocí senzorů umístěných v zadním nárazníku včas akusticky i vizuálně upozorní na projíždějící vozidla a tím sníží možnost kolize.