ŠKODA - 115 let vzdělávání řidičů
ŠKODA - 115 let vzdělávání řidičů

115 let aktivního angažmá Škoda AUTO ve vzdělávání řidičů

V létě 1907 absolvovali autoškolu zřízenou v Mladé Boleslavi společností Laurin & Klement první „řídiči“ a „chauffeuři“.

Již 115 let se mladoboleslavská společnost L&K/Škoda aktivně podílí na výchově řidičů. V létě 1907 zřídila přímo v automobilce vlastní autoškolu pro amatérské „řídiče“ i profesionální „chauffeury“, najímané majiteli vozů bez vlastního řidičského oprávnění. Teoretická i praktická výuka seznamovala s ovládáním, konstrukcí a údržbou vozidel Laurin & Klement. Podpora dopravní bezpečnosti dodnes patří mezi hlavní oblasti společenské odpovědnosti, mj. v rámci projektu Start Driving.

Václav Klement (1868-1938) patřil k vizionářům individuální mobility. V roce 1896, jen několik měsíců po založení společnosti Laurin & Klement, sepsal a vydal tento zkušený knihkupec a vášnivý propagátor jízdních kol publikaci nazvanou „Příruční kniha pro cyklisty a pro ty, kteří jimi státi se chtí“. Také tímto způsobem efektivně stimuloval poptávku potenciálních zákazníků po bicyklech vlastní značky SLAVIA, nabízených mladoboleslavskou továrnou již od roku 1895. Progresivní společnost Laurin & Klement brzy rozšířila svoji nabídku o motocykly (1899) a automobily, když na podzim 1905 představila veřejnosti první „vozík“ VOITURETTE A. Poptávka převyšovala výrobní možnosti, dynamický rozvoj firmy umožnila 17. července 1907 transformace podniku na akciovou společnost. V roce 1907 vyprodukovalo 620 zaměstnanců již 235 automobilů Laurin & Klement s dvou-, čtyř- a osmiválcovými benzinovými motory, nemluvě o několika desítkách cestovních („turistických“) a sportovních motocyklů. Oproti řadě konkurenčních modelů byla všechna vozidla z Mladé Boleslavi výsledkem vlastního vývoje, nikoli licenčními produkty.

Rozmáhající se dopravní ruch regulovalo v Čechách od roku 1900 „prozatímní ustanovení o jízdě vozy automobilními a koly motorovými na veřejných cestách.“ Zájemci o řidičské oprávnění se hlásili ke zkoušce, zajišťované úředně certifikovaným komisařem. Předchozí, dnes samozřejmá, výuka v autoškole se tehdy nevyžadovala, ke složení zkoušky stačilo prokázat schopnost bezpečně ovládat motorové vozidlo příslušné kategorie.

Václav Klement byl držitelem řidičského oprávnění již od 10. března 1906 a vlastní zkušenosti spolu s poznatky svých kolegů konstruktérů a mechaniků se rozhodl předat širší veřejnosti. V populárním časopise Sport a hry bylo již 3. dubna 1907 avizováno, že firma L&K zřídí „při továrně své školu pro řídiče vozů automobilních (chauffeurů) mající za účel jednak majitelům motorových vozidel poskytnout příležitost k názornému seznání konstrukce vozů automobilních a znalosti v řízení automobilů, jednak vychovávati řídiče z povolání.“ Nejde o překlep, tehdy se skutečně používal výraz „řídič“, od slovesa „řídit“. V případě profesionálních „chauffeurů“ (z francouzštiny) měla autoškola L&K otevírat „mladým řádným lidem tento nový obor povolání za příznivých podmínek.“

Zahájení výuky bylo avizováno na 1. května 1907, jednalo se tak o první autoškolu na území dnešní České republiky. Působila přímo v areálu mladoboleslavské automobilky. Dobový text uvádí: „Mladí lidé řemesla zámečnického, mechanického, neb příbuzného nalézají tu příležitost zdokonaliti se v řídiče, po nichž v době rozmachu automobilového značná bude poptávka.“ Výuka „při dostatečném počtu cvičebních vozidel“ se skládala z teoretické i praktické části, účastníci kurzů tak mohli „seznávati názorně, postupně a důkladně celou soustavu motorů benzinových, poznávati materiál k orgánům těmto upotřebený a osvojiti si znalost opatrování, jehož orgány tyto vyžadují.“

Archivní materiály k tomuto tématu jsou bohužel torzovité. Další dochovaná zpráva z léta 1907 uvádí, že všech 21 frekventantů – v pořadí již druhého – kurzu pořádaného autoškolou Laurin & Klement úspěšně absolvovalo zkoušku u komisaře Theodora Skuliny, který předchozího března vystavil řidičské oprávnění i samotnému Václavu Klementovi. Někteří z absolventů autoškoly získali díky mladoboleslavské automobilce i pracovní uplatnění v perspektivním oboru. Společnost L&K totiž ve svých inzerátech zákazníkům doporučovala kromě motorových vozidel též „velmi spolehlivé chauffeury“, připravené řídit a udržovat vozy všech značek.

Škoda AUTO spolupracuje s českými autoškolami i dnes. Její program Škoda Autoškolám umožňuje nejen nákup nových vozů za velmi výhodných podmínek, ale má i edukativní rozměr. Projekt bezplatného vzdělávání mladých řidičů Start Driving, do něhož se Škoda AUTO zapojila v loňském roce, oslovuje začátečníky do 24 let, rodiče mladých řidičů a učitelé autoškol nebo zkušební komisaře. Cílem je zdokonalení výcviku začínajících řidičů, kteří dle statistik nehodovosti představují nejrizikovější skupinu. Praktické ukázky v centrech bezpečné jízdy a následné jízdy v provozu pomáhají absolventům prohloubit jejich dovednosti při řízení vozidla a dopravně-psychologické semináře se zaměřují na odpovědné chování v provozu.