KIA naše dítě
Zákazníci umožňují značce KIA pomáhat potřebným
  • Spolupráce s Nadací Naše dítě vstoupila již do své druhé dekády
  • Za první pololetí roku 2020 darovala Kia nadaci částku 194 350 korun
  • Od roku 2009 darovala Kia Nadaci Naše dítě už více než 3 miliony korun
  • Počet přijatých žádostí na podporu dětí s mozkovou obrnou a autismem každoročně stoupá

Společnost KIA MOTORS CZECH uzavřela první polovinu roku 2020 s téměř 4 tisíci prodanými vozy (3 887 nově registrovaných vozů(*), díky čemuž darovala Nadaci Naše dítě částku 194 350 korun. Darovaná částka odpovídá 50 korunám z každého nově prodaného vozu v ČR. Za více než 11 let spolupráce věnovala Kia prostřednictvím nadace přes 3 miliony korun (3 083 950 korun) rodinám s dětmi, které trpí mozkovou obrnou a poruchou autistického spektra.

Komentuje PR & Corporate Event Manager společnosti KIA MOTORS CZECH, Kateřina Vaňková Jouglíčková: „Jsme hrdí na to, že s Nadací Naše dítě vstupujeme do druhé dekády našeho transparentního projektu a smysluplně pomáháme dětem a rodinám, kterým se mnohdy ani s podporou státu, kompletní pomoci nedostává. Snažíme se také být příkladem pro ostatní a neúnavně poukazujeme na to, že i malá pomoc může mít enormní dopad na kvalitu života rodiny a všech jejích členů.“

Interní statistiky přijatých žádostí nadace hovoří jasně, již třetím rokem stoupá počet žádostí od rodin či organizací s dítětem žijícím s mozkovou obrnou i autismem. Mezi roky 2018 a 2019 bylo nadací přijato o 52 % více žádostí za účelem peněžní pomoci pro děti žijící s mozkovou obrnou, v případě poruch autistického spektra se nadaci sešlo ve stejném období pětinásobně víc žádostí o finanční příspěvek. „Počet žádostí, které obdržíme od rodin či organizací, které pečují o děti s poruchami autistického spektra, či s mozkovou obrnou, stoupá. KIA je pro nás partner, jehož podpora je stabilní a má jasnou vizi pomoci. To je pro nás velmi důležité, víme, že se na jejich podporu v konkrétních případech můžeme vždy spolehnout,“ vysvětluje ředitelka Nadace Naše dítě, PhDr. Ivana Kozáková.

Za jubilejních 10 let spolupráce bylo automobilce KIA na konci roku 2019 předáno pamětní Zlaté srdce, které Nadace Naše dítě od roku 2005 uděluje osobnostem a organizacím významně přispívajícím k ochraně dětí, nebo jakýmkoliv způsobem aktivně pomáhajícím zneužívaným, opuštěným, handicapovaným, týraným, či jinak ohroženým dětem.


Poznámky:


O projektu: V roce 2014 spustily KIA a Nadace Naše dítě (NND) společný projekt „Já a Kia pomáháme dětem“, jehož cílem je pravidelná a transparentní podpora znevýhodněných dětí. Z každého nově prodaného automobilu věnuje KIA MOTORS CZECH padesát korun právě na podporu nadace a konkrétních individuálních žádostí. Finanční dar je NND předáván vždy dvakrát ročně, po uzavření pololetních registrovaných výsledků prodeje automobilky Kia v ČR. Peníze putují speciálně na pomoc dětem s poruchou autistického spektra a mozkovou obrnou, přičemž nejčastěji jsou hrazeny nákladné neurorehabilitace, osobní asistence, či zdravotní pomůcky.

Porucha autistického spektra (zkráceně autismus, resp. PAS): Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.

Mozková obrna (zkráceně MO): je pojem pro označení skupiny chronických onemocnění charakterizovaných poruchou kontroly hybnosti, která se projevuje v několika prvních letech života jedince. Nemocný s MO může mít problémy s jemnými pohybovými vzorci, s udržením rovnováhy a s chůzí či může strádat mimovolnými pohyby (kroutivé pohyby rukou, nekontrolovatelné pohyby úst). Některé osoby s MO jsou navíc postižení dalšími zdravotními problémy včetně epileptických záchvatů a poruch mentálních funkcí. Přes veškerý výzkum není toto onemocnění vyléčitelné, ani neexistuje jeho spolehlivá prevence. Současná medicína přesto nabízí nemocným s MO pomoc alespoň částečným mírněním některých projevů nemoci vedoucí ke zlepšení kvality jejich života.


(*) celkový počet nově prodaných vozů v CŘ vychází z oficiálních statistik Svazu dovozců automobilů (SDA)