ŠKODA „42 Prague“
ŠKODA „42 Prague“

Vzdělávací institut „42 Prague“ zahájil svou činnost

„42 Prague“ je třetí projektem patřícím do vzdělávací sítě „École 42“ v koncernu Volkswagen.

Vzdělávací institut „42 Prague“ zahájil v české metropoli svůj provoz. Inovativní didaktický koncept sází zejména na celoživotní učení a trvalé posilování sociálních dovedností. V budoucnu zde každoročně absolvuje studium 150 programátorů.


Maren Gräf členka představenstva ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura

„„Otevřením institutu „42 Prague“ vytváříme ideální předpoklady pro aktivní zahájení transformace naší společnosti a její úspěšný rozvoj. Nový vzdělávací institut poskytne IT talentům optimální předpoklady pro to, aby si osvojili nové poznatky a dále rozvíjeli a prohlubovali své schopnosti. Díky inovativnímu didaktickému přístupu institutu „42 Prague“ se přitom celé studium ponese ve znamení celoživotního vzdělávání.“


Ve vzdělávacím institutu, jehož je společnost ŠKODA AUTO spoluzakladatelem, se bude od září připravovat na nová povolání a profily požadavků až 150 vývojářů softwaru, do budoucna se pak během následujících tří let počítá se 450 studenty. Didakticky se vzdělávací institut zaměřuje na celoživotní učení a posilování sociálních dovedností, proto sází institut „42 Prague“ na tři různé přístupy: Vedle gamifikace, kdy se pokrok každého studenta měří v úrovních, se budou studenti vzdělávat podle konceptu peer learningu, týmového učení a samostatné práce. Třetím pilířem je peer evaluace, v jejímž rámci se studenti budou vzájemně hodnotit a tímto způsobem podporovat konstruktivní výměnu informací o výsledcích projektů.

O prestižnosti vzdělávacího institutu „42 Prague“ svědčí i to, že mu Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo záštitu pro rok 2022. V čele institutu „42 Prague“ je Daria Hvížďalová, po „42 Wolfsburg“ a „42 Berlin“ se jedná o třetí projekt patřící do vzdělávací sítě „École 42“ v koncernu Volkswagen. Kromě ŠKODA AUTO patří mezi spoluzakládající společnosti také Trask a Greencode. „42 Prague“ spolupracuje s firmami jako Digiteq nebo s místními partnery jako například Czechitas, a další.